Český Mobil pod lupou

Síť Českého Mobilu úspěšně přečkala svůj start i nápor prvních zákazníků. Pojďme se tedy nyní podívat na je...


Síť Českého Mobilu úspěšně přečkala svůj start i nápor prvních zákazníků.
Pojďme se tedy nyní podívat na její fungování z technologického hlediska.
Jak známo, signál Českého Mobilu pokrývá zhruba 42 % území a toto číslo stále
roste. Pokud si chcete ověřit, zda se u vás nachází signál Českého Mobilu,
můžete si na svém telefonu spustit detekci přítomných sítí (v menu obvykle
uváděno jako "ruční výběr sítě"). Pokud se v seznamu objeví síť 230-03 nebo
CZ-03, jde právě o síť Českého Mobilu. Některé telefony umožňují také
přihlášení do sítě "naslepo", kdy máte možnost měřit sílu signálu i bez
faktického připojení do sítě. Upozorňuji také, že v okolí Prahy je třeba použít
duální telefon, který umožňuje příjem signálu v pásmu 1 800 MHz.
Pokud jde o pokrývání, používá Český Mobil klasický fígl nových operátorů.
Jelikož je síť jeho základnových stanic řidší, pouští do nich větší výkon. Je
třeba přiznat, že kýžený efekt se dostaví signál opravdu dosáhne dál. Problém
však již bývá s jeho kvalitou. Je nutné počítat s jeho prudkým kolísáním a to i
v případě, že se při hovoru telefon nepohybuje. Tento způsob pokrývání také
zakládá na problémy s interferencemi, které jsou pro všechny operátory
postrachem největším.
Problémy mohou být i s přepojováním hovorů mezi jednotlivými základnovými
stanicemi (handovery). Je proto nanejvýš pravděpodobné, že se zahušťováním sítě
bude Český Mobil omezovat jejich dosah snižováním výkonu a náklonem antén.
Bohužel, při tomto snižování dosahu může tak dojít k tomu, že na některých
místech signál zcela zmizí. To by se ale nemělo týkat obydlených oblastí.
Síť Českého Mobilu také podporuje vylepšené kódování hlasu "Enhanced Full
Rate", které známe delší dobu ze sítě EuroTelu pod obchodním názvem
"SuperSound". RadioMobil s touto technologií dosud nepřišel, což je překvapivé.
Ostatně jak zaznělo na jedné tiskové konferenci překvapeni jsou tím i manažeři
EuroTelu.
Pokud jde o technologické služby tedy služby, které jsou čistě záležitostí
technologie poskytuje Český Mobil prakticky jejich plnou sadu. Podporovány jsou
služby CLIP a CLIR, všechny typy přesměrování a všechny typy blokování hovorů.
Brzy by měla být zprovozněný služba "Advice of Charge", která umožní zjistit
okamžitě přibližnou cenu hovoru (jak to známe z Go nebo Twist karet). Důraz
dávám na slovo "přibližnou", neboť tato částka je tvořena jiným mechanismem než
konečné zúčtování při fakturaci, takže může dojít k určitým odchylkám. Podle
dostupných informací například tato služba nebude respektovat volné minuty.
Datové služby
Podporovány jsou i služby přenosu dat a faxů. Sympatické je, že za jejich
aktivaci ani provoz není nutné platit žádný poplatek (platí se pouze běžné
poplatky za datová a faxová volání). K dispozici za příplatek je i faxová
schránka. Bohužel, zatím je podporována pouze rychlost 9,6 Kb/s při použití
komprese i o něco vyšší.
Český Mobil již při udělování licence deklaroval, že hodlá podporovat
technologii GPRS. V odborných kruzích se ale hovoří o tom, že Siemens, který
pro Český Mobil staví polovinu sítě (včetně Prahy), nepatří zrovna k matadorům
technologie GPRS a s její implementací je značně pozadu. Nechci ale význam
těchto zpráv přeceňovat. Není také jasné, jestli bude Český Mobil podporovat
technologie HSCSD. Tento operátor také zatím neposkytuje připojení na Internet
ve vlastní síti je tedy nutné použít běžné poskytovatele služeb Internetu.
Doufám, že tento nedostatek brzy napraví.
Český Mobil již provozuje SMS centrum. Bohužel, v době startu sítě nebylo ještě
propojeno s SMS centry "starších" operátorů. Propojení s SMS centrem Paegasu by
se mělo uskutečnit v nejbližší době, takže v době, kdy čtete tyto řádky, již
nejspíš funguje. O propojení s SMS centrem EuroTelu se mi ale podařilo zjistit
jen to, že bude fungovat nejpozději od okamžiku oficiálního startu sítě (tedy
od 1. března). Bohužel, zatím neexistuje ani žádné propojení SMS brány s
e-mailem na Internetu. Jelikož je tato služba poměrně náročná, je otázkou, kdy
bude zprovozněna.
Pokud jde o dodávané SIM karty, mají své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří,
že umožňují uložení 250 telefonních čísel. Mezi nevýhody pak to, že délka jména
je v telefonním seznamu omezena na 10 znaků. Jelikož jsem se osobně vždy vešel
do 100 míst (razím teorii, že telefonní čísla je lepší si pamatovat, než je
někam zapisovat), raději bych volil určitý kompromis mezi délkou jména a počtem
čísel. Jedná se o klasické "Phase II" SIM karty, které podporují fixní volbu a
ukládání provolaných částek (až bude v provozu). SIM karty také údajně
podporují SIM Toolkit, který v nich bude aktivován dodatečně někdy v létě
tohoto roku.
Z technologického hlediska začal Český Mobil na velmi vysoké úrovni a lze
předpokládat, že "starší" operátory "dotáhne" velmi rychle. Uvidíme, jak si
bude počínat v oblasti služeb s přidanou hodnotu.
0 0160 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.