Český trh v číslech IDC

Společnost IDC nedávno uveřejnila čísla týkající se trhu v České republice. Zaměřila se přitom na kopírovací za...


Společnost IDC nedávno uveřejnila čísla týkající se trhu v České republice.
Zaměřila se přitom na kopírovací zařízení a na služby.
V loňském roce vzrostly výdaje na IT služby (vyjádřeno v dolarech) téměř o 17 %
na 897,74 milionu dolarů, nicméně v českých korunách tento nárůst představoval
pouhých 0,6 %. Podle IDC přispělo k malému nárůstu výdajů v korunách snížení
cen v důsledku zvýšené konkurence, nedostatek velkých tendrů a snaha malých a
středních podniků kupovat předem nakonfigurované aplikace, které vyžadují
minimální podporu. IDC ale předpokládá oživení investic do IT služeb, jelikož
podniky se stále více snaží investovat do řešení, která jim přinesou
konkurenční výhodu.
Mezi tři největší poskytovatele IT služeb v České republice patřily vloni
společnosti Hewlett-Packard, IBM a LogicaCMG. Trh však byl poměrně rozptýlený a
prvním 20 poskytovatelům patřilo jen něco kolem 51 % celkových příjmů.
Největší díl celkových investic do IT služeb patřil ze třetiny podpoře
uživatelů a instalaci, přičemž služby podpory spojené s hardwarem předčily
stejné služby spojené se softwarem. Systémová integrace obsadila druhou pozici
a trojici uzavíral vývoj a správa softwarových aplikací.
IDC předpokládá, že český trh IT služeb zaznamená v příštích 5 letech výrazný
rozvoj. Výdaje na IT služby v České republice prý porostou z jednoho zásadního
důvodu, a tím je potřeba být úspěšný na otevřeném trhu, kde je stále větší
konkurence.
Co se týče trhu s kopírovacími zařízeními v České republice, ten se v roce 2003
zmenšil o více než 4 %, a to z velké části kvůli pokračujícímu snižování
poptávky po analogových strojích. Nicméně celková hodnota prodeje se zvýšila o
více než 9 %, protože meziroční nárůst prodeje digitálních kopírek byl vyšší
než 30 %.
Ačkoliv analogové přístroje ke konci roku 2003 mezi všemi používanými kopírkami
v ČR stále převládaly, v oblasti nových kopírek prodaných v roce 2003 digitální
stroje tvořily skoro tři čtvrtiny.
Trh kopírek v České republice je podle IDC jeden z nejvyspělejších v regionu a
je již nasycen. Poháněn je spíše nahrazováním zastaralých přístrojů než velkými
tendry či novými zakázkami. To podle analytiků IDC povede v příštích několika
letech k celkovému poklesu objemu i hodnoty trhu. Lze také očekávat výraznější
konkurenci ze strany multifunkčních zařízení na bázi tiskáren konkurence z
jejich strany přispěje k dalšímu snížení cen zvláště u pomalejších zařízení.
V roce 2003 byla v Česku nejúspěšnější společnost Canon, která zaujímala
třetinu celkového objemu trhu. V menší míře vzrostly tržby i většiny dalších
předních dodavatelů kopírek. Pouze dva z deseti předních dodavatelů zaznamenali
pokles, a to především z důvodu tradiční role v segmentu analogových zařízení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.