Cesta k certifikaci otevřená

Elektronický podpis na startu Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil dne 18. 3. První certifikační autorit...


Elektronický podpis na startu
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil dne 18. 3. První certifikační
autoritě (I.CA), která je dceřinou společností firmy PVT, akreditaci pro výkon
činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu Zákona č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Jednoduše řečeno, I.CA se stala prvním poskytovatelem kvalifikovaných
certifikátů, které opravňují uživatele k používání elektronického podpisu.
Vydávání těchto certifikátů bylo zahájeno 25. 3. 2002 a mělo by zjednodušit
především komunikaci v oblasti veřejné správy.
Získání akreditace nebylo snadné. Jak uvedl předseda ÚOOÚ Karel Neuwirth, v
jednu chvíli dokonce vznikly obavy, zda je vůbec v silách jakéhokoliv subjektu
dostát přísným požadavkům jeho instituce. Proces akreditace I.CA trval čtyři
měsíce a byl náročný i po nákladové stránce. Například jen vybudování
bezpečného pracoviště, kde je umístěn centrální server, stálo téměř 50 milionů
Kč.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.