Cesta k efektivnímu internetovému obchodu

Současný boom internetových technologií přináší velkou poptávku po řešeních pro internetovou prezentaci podnikový...


Současný boom internetových technologií přináší velkou poptávku po řešeních pro
internetovou prezentaci podnikových informací a po řešeních elektronického
obchodování. Stále více firem nalézá na Webu prostředek, jak komunikovat se
svými zákazníky a partnery nejen formou elektronické pošty, ale také
prostřednictvím elektronického obchodování. To znamená nejen výměnu informací,
ale také integraci podnikových procesů a nákup a prodej po Internetu. V
následujícím textu se zaměříme na možnosti efektivní komunikace po tomto médiu.

Obchodní společnosti s tímto trendem musí počítat. Stále více zákazníků bude
vyžadovat prodej po Internetu jako další možnou alternativu. Zároveň se pro
řadu obchodních firem může nový trend stát příležitostí k jejich dalšímu
rozvoji. Jednak bude mít rozšíření prodeje pozitivní vliv na získání nových
zákazníků a na nabídku širšího sortimentu a jednak dojde ke snížení nákladů
obchodníka a následně také ke snížení prodejní ceny. Zároveň se nabízí zvýšení
kvality prodeje, neboť díky získaným informacím lze lépe vyhovět jednotlivcům i
celým skupinám zákazníků prostřednictvím cílené nabídky.

Jedním z hlavních požadavků moderních technologií e-commerce je možnost
automatické analýzy prodeje v reálném čase, což umožňuje personalizaci
virtuálního obchodního domu (nebo virtuální organizace) individuálně pro
jednotlivé segmenty zákazníků či jednotlivé zákazníky. Díky tomu je možné
realizovat cílený prodej, individuální marketingové akce a speciální cenové
nabídky, a provádět strategická rozhodnutí. Výsledkem je rozšiřující se okruh
loajálních zákazníků, získávání zákazníků nových, zvýšení prodeje a redukce
prodejních nákladů. Personalizace virtuálního obchodního domu znamená dynamické
přizpůsobení chování, obsahu a vzhledu webových stránek. Vychází se nejen z
průběžné analýzy, ale i z databáze obchodních a marketingových dat, z báze
zákaznických informací a z obchodních pravidel definujících obchodní strategii.
Na základě identifikace uživatele/zákazníka probíhá např. rozpoznání národního
prostředí, kterému je přizpůsobena další komunikace. Národní prostředí může být
rozpoznáno podle kombinace kritérií jako HTTP hlavička, vlastnosti souboru,
nebo podle nastavení JVM (JavaVirtula Machine) serveru. Podle výsledku
zabudované detekce prostředí je potom publikován příslušný obsah. Součástí
personalizace bývá také komponenta OCA (Open Content Adapter), která se využívá
pro datové slovníky obsahující dnes velmi populární XML (eXtensible Markup
Language). Za pomoci technologií datových skladů lze při opakovaném přístupu
již cíleně působit na identifikovaného zákazníka podle jeho zájmů a potřeb.

Elektronické platby
Velmi důležitou součástí každého řešení e-commerce je komponenta pro
elektronické platby, která dovoluje provádět vlastní platby a ověřování
kreditních karet. V situacích, kdy banka prodejce a banka držitele karty leží v
odlišným regionech s různými kalkulacemi daně, je důležitá komponenta pro
kalkulaci daně. Komponenta pro dodávku zboží slouží pro nabídku a specifikaci
různých způsobů dodávky, jako např. DHL, FedEx apod. Komponenta zákaznických
služeb informuje zákazníka o dodávce zboží a upozorňuje na různé obchodní akce
a slevy.
Vlastní platba při elektronickém obchodování je poměrně složitou akcí, i když
to tak z uživatelského hlediska nevypadá. Při této akci je třeba zabezpečit
komunikaci např. s doručovací agenturou a prostřednictvím platebního procesoru
s bankou obchodníka. To vše prostřednictvím Internetu, z čehož samozřejmě
automaticky vyplývá požadavek na dostatečně zabezpečenou komunikaci.

Publikace dokumentů
Informace dnes představují pro každý podnik to nejcennější, co má. Bez
správných a včasných informací nelze smysluplně fungovat na vysoce konkurenčním
globálním trhu. V současnosti ale nestojí otázka, zda mít informace, ale jak je
řídit tak, aby přinesly firmě co největší užitek. Díky nástupu webových
technologií mají organizace jedinečnou možnost informace sdílet a vzdáleně k
nim přistupovat. Informace prezentované na Internetu přitom mají všechny
předpoklady splňovat podmínku včasnosti, přesnosti a aktuálnosti.
Řešením požadavků na korektní a rychlou prezentaci informací na Internetu je
tvorba centrálního katalogu (Corporate Repository). Centrálním katalogem může
být webová aplikace, která umožňuje a usnadňuje ukládání, přístup, distribuci a
řízení libovolného typu dokumentů v procesu sdílení informací. Vlastní
archivace dokumentů je velmi prostá, protože všechny informace jsou uloženy v
jedné databázi. Autor informací naopak využívá svého standardního desktopového
prostředí a nemusí se starat o detaily týkající se vlastního publikování
dokumentů.
Tradiční řešení řízení webových informací vycházelo z HTML souborů uložených na
webových serverech. Nevýhodou tohoto přístupu byl fakt, že programátoři značnou
část svého času věnovali opravování nekorektních HTML sekcí a porušených
odkazů. Řešení nové generace nabízejí uložení všech komponent webového řešení v
databázi nezávisle na tom, zda se jedná o textové dokumenty, obrázky, zvukové
záznamy či videosekvence. Podstatou této nové generace webové technologie je
fakt, že všechny komponenty řešení jsou uloženy v databázi.
Nejzajímavějším rysem tohoto řešení je dynamické sestavování stránek vyžádaných
prohlížečem. Toho je dosaženo prostřednictvím použití tzv. SQL tagů, které
provádějí SQL dotazy přímo nad daty v databázi, a výsledky dotazů jsou potom
používány při sestavování stránek. Není proto nutné udržovat Web s přihlédnutím
k měnícímu se obsahu datové báze. Data mohou být měněna prostřednictvím
aplikace, která je třeba již historická a v době jejího vzniku se s publikací
na Webu vůbec nepočítalo.
Hlavním přínosem těchto nových řešení je jednoduchost při přístupu, manipulaci
a řízení libovolného typu dokumentu. Jediným rozhraním je webový prohlížeč,
prostřednictvím něhož lze manipulovat s dokumenty. Těmito dokumenty mohou být
nejen HTML soubory, ale také soubory Microsoft Office, grafické soubory (gif,
jpeg), zkomprimované soubory apod. Řešení umožňují rychlé nalezení požadovaných
informací. Eliminují úzká místa administrace tím, že dovolují umisťovat a
publikovat informace na Webu každému uživateli, který má k tomu oprávnění.
Přitom "publikováním" se v tomto případě rozumí prosté zkopírování položky z
privátní do veřejné databáze.
0 3225 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.