Cesta k očistě kapitálového trhu

O neprůhlednosti a tím i neserióznosti našeho kapitálového trhu se napsalo již mnohé. Je na čase psát i o těch, kte...


O neprůhlednosti a tím i neserióznosti našeho kapitálového trhu se napsalo již
mnohé. Je na čase psát i o těch, kteří se snaží přispět k očistě tohoto
příslovečného Augiášova chléva. Tak vznikl i rozhovor s paní Dagmar Vránovou,
ředitelkou České kapitálové informační agentury. Rozhovor jsme začali stručnou
charakteristikou Čekie, jak se této agentuře ve zkratce říká.
Česká kapitálová informační agentura vznikla v roce 1995 a založila ji Burza
cenných papírů společně s Komerční bankou a Českou spořitelnou. Cílem
společnosti bylo poskytovat služby v oblasti informací o kapitálovém trhu. Na
konci roku 1995 proběhlo jednání se strategickým partnerem, švýcarskou
společností Telekurs, což je celosvětově působící holding vlastněný konsorciem
švýcarských bank. Od roku 1996 jsou tedy čtyři akcionáři Čekie Burza cenných
papírů, ta vlastní 50 % akcií, Telekurs, který má 30 % podíl, a Česká
spořitelna s Komerční bankou, které vlastní každá po 10 %. Čekie začala nabízet
v ČR světově používaný finanční informační systém Finvest, jehož autorem je
právě firma Telekurs a současně postupně sondovala potřeby českých klientů. V
roce 1997 doplnila Čekie svůj sortiment dalším zcela novým produktem, který byl
vyvinut už u nás. Vznikl ve spolupráci s českou softwarovou firmou, nicméně
jeho vývoj byl řízen přímo pracovníky Čekie. Produkt se jmenuje Ariadna a
umožňuje uživateli orientaci v bludišti informací o subjektech působících na
českém kapitálovém trhu. Je zaměřen především na oblast emise veřejně
obchodovatelných cenných papírů a na jejich emitenty, kterými mohou být
jednotlivé podniky, obce, nebo i stát. Zdá se, že jsme našim uživatelům udělali
tímto produktem opravdu radost, protože je o něj velký zájem, a máme s ním
dobré zkušenosti i po stránce obchodní.
Název vašeho produktu Ariadna je svým způsobem mimořádný, je výstižný, dobře se
pamatuje. Kdo na něj přišel?
Autorem tohoto názvu je pan Pavel Vabroušek, který v Čekii zrealizoval svůj
projekt "stromové" a indexované databáze. Název byl převzat z řecké mytologie,
Ariadnu máme i v logu, a opravdu to má být symbol vyvedení člověka z bludiště
informací.
Ráda bych se zeptala, pokud to ovšem není obchodní tajemství, na počet klientů,
kteří v České republice používají vaše produkty.
Zatím počítáme naše uživatele v desítkách. Náš trh je malý, což zužuje možnost
uplatnění takovýchto systémů. Prostor je s klesajícím počtem obchodníků s
cennými papíry stále užší a konkurence stále tvrdší. My si nicméně myslíme, že
ty desítky uživatelů pro celosvětový systém Finvest jsou pro nás schůdné, a
doufáme, že se dostaneme blíže k těm stovkám. U produktu Ariadna, který přece
jen není tak cenově náročný, očekáváme uživatelů víc.
Obchodníků sice bude méně, ale dá se předpokládat, že zbudou jen ti nejlepší.
Ti ve svém vlastním zájmu budou potřebovat co nejdokonalejší informační systém.
I nároky státu na obchodníky porostou...
Ty nároky budou opravdu vyšší, budou zpřísněny už ze zákona. Ostatně jedním z
prvních úkolů Komise pro cenné papíry bude udělení nových licencí těmto
subjektům. Budou stanovena přísnější kritéria než tomu bylo dosud, takže je
předpoklad, že počet klesne, ale kvalita vzroste. My doufáme, že právě tyto
subjekty budou mít naprosto seriózní zájem o tento druh podnikání, a proto
budou oceňovat i spolehlivé informace, které naše, nebo i jiné firmy v tomto
oboru přinášejí. Doufáme, že se podnikání v oblasti obchodování s cennými
papíry stane takovým standardním byznysem, jako je tomu ve vyspělých státech.
Domníváte se, že vámi nabízený systém informací může být jedním z nástrojů
očisty a profesionalizace našeho kapitálového trhu?
My pevně věříme, že k tomu přispěje. Snažíme se dodávat data kvalitně a
profesionálně, sběru dat, jejich věrohodnosti a správnosti věnujeme v naší
firmě mimořádnou péči. Provádíme řadu kontrol, kontaktujeme se přímo s těmi
subjekty, od nichž data pocházejí a snažíme se vše ověřit. Takže věříme, že k
profesionalizaci českého kapitálového trhu také přispíváme svojí troškou.
Rozhodně se domnívám, že je to nutná cesta, kterou musíme projít, a i když na
této cestě budeme používat všelijaké okliky, stejně se na ni budeme muset
vrátit. Domnívám se, že jde o všeobecný trend, z něhož není úniku.
V podstatě mi vaše slova nahrávají na další otázku. Jak se vám daří spolupráce
se subjekty našeho kapitálového trhu, zvláště pak s těmi, které o svých
závěrkách a finančních výkazech informovat nemusí?
No, je to problém, a velmi se to nyní krystalizuje. My už jsme zaznamenali, že
firmy se dají rozdělit do určitých kategorií podle informační otevřenosti, tedy
podle jejich ochoty poskytovat o sobě informace. Podniky, jejichž emise jsou
umístěny na hlavním a vedlejším trhu, mají tuto povinnost předepsánu burzovním
předpisem. Tyto firmy své povinnosti obvykle plní řádně, včas a zakládají si na
tom. To vše proto, aby byly oprávněny na těchto trzích být. U ostatních firem,
které tuto informační povinnost nemají, je cítit, že mnohé si uvědomují, že jim
informační otevřenost může být ku prospěchu. Samozřejmě jsou i takové, které si
to nemyslí. My máme navázány kontakty s firmami, které mají umístěny cenné
papíry na volném trhu, nebo dokonce na trzích mimo burzu, na RM Systému, kde
žádná informační povinnost předepsaná není. Přesto se krystalizuje skupina
podniků dobrovolně poskytujících informace, které chápou, že by se tak mohly
stát pro investory přitažlivější. Zaznamenali jsme to i v našem dalším
projektu, který se nazývá Rating českých podniků. V minulosti jsme na něm
spolupracovali s firmou Stratego Invest, a dále na něm chceme spolupracovat s
nově vzniklou Českou ratingovou agenturou. Projekt je založen pouze na
dobrovolnosti, neboli na vlastním zájmu emitenta nechat se ohodnotit ratingovou
metodou. Vidíme, že těch podniků přibývá v prvním ročníku jich bylo kolem
stovky, potom již 150, teď se zdá, že jich bude asi 200. Takže ten trend je
tady zcela jasný. Emitenti pochopili, že když nebudou nic zastírat, mohou lépe
přilákat investory, že se jim to vrátí v přístupu na trhu.
Takže koho u vás nenajdeme, toho bychom měli důkladně prověřit. Ještě závěrečná
otázka chystáte nějaké nové produkty?
Budoucnost patří podle mého názoru především technologiím Internet/Intranet.
Proto jsme se rozhodli zaměřit naše nejbližší vývojové aktivity právě tímto
směrem. Náš partner Telekurs již produkt pro Intrenet nabízí pod jménem FinXS,
vývoj Ariadny pro Intranet bude zahájen v nejbližším období.
Děkuji vám za rozhovor.
8 0277 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.