Cesta pro střední a východní Evropu

Jak už jsme vás na našich stránkách informovali, konalo se v Praze ve dnech 21. a 22. června Východoevropské IT fórum...


Jak už jsme vás na našich stránkách informovali, konalo se v Praze ve dnech 21.
a 22. června Východoevropské IT fórum. Pod patronátem společnosti IDC se zde
sešli experti z oblasti informačních technologií, aby seznámili odbornou
veřejnost s výsledky svých analýz či se svými zkušenostmi z praxe.
Všechny přednášky jednomyslně ovládl fenomén elektronického obchodování, a tím
i Internet a telekomunikace. Jedna sekce byla také věnována přednáškám
mapujícím situaci na trhu malých a středních firem.
Konferenci otevřel prezident IDC Europe Roberto Masiero, který také předsedal
sekci, zabývající se změnami, jaké v oblasti střední a východní Evropy nastanou
vlivem rozvoje nových technologií. Mezi klíčové patřily přednášky Johna Gantze
(senior viceprezident IDC), který ve svém příspěvku definoval 10 hlavních
aspektů podmiňujících rozvoj IT ve světě. Velkou pozornost upoutala též
přednáška ředitele IDC Central Europe Stevena Frantzena, jenž se podrobně
zabýval situací v rozvoji trhu IT přímo v našem regionu. Vzhledem k tomu, že
naše republika je řazena mezi tzv. rozvíjející se trhy, byla poučná i analýza
Philippa de Marcillaca (senior viceprezident IDC), ve které srovnával vývoj
těchto neklidných trhů po celém světě. Situací na ruském trhu se detailně
zabýval příspěvek Roberta Farishe, ředitele IDC Russia.
Přednášky analytiků doplňovaly i názory představitelů nejrůznějších firem.
Gianni Messora, viceprezident a ředitel skupiny BDG ve společnosti Compaq
Computer, v souvislosti s rozvojem elektronického obchodování řekl, že
"společnosti, které se pohybují v tomto rychle se měnícím prostředí, a lidé,
kteří dokáží tento fenomén aplikovat a využít pro potřeby skutečného
e-businessu, se stanou budoucími lídry trhu." G. Messora zároveň naznačil
cestu, kterou se podle jeho mínění oblast elektronické komerce vydá a jak její
jednotlivé elementy vytvoří smysluplný celek. Franz Nawratil, výkonný ředitel
společnosti Hewlett-Packard pro region EMEA, zdůraznil ve své prezentaci,
(e-Services druhá kapitola rozvoje Internetu), obrovské možnosti, které
zákazníkům všech typů společností přinese využití "e-služeb". F. Nawratil uvedl
dva příklady, kde HP pomáhá organizacím a podnikům v Bulharsku plně využít
nových technologií a dodávat e-služby jejich zákazníkům. Za české pobočky
velkých firem vystoupili Zdeněk Přibyl, ředitel IBM CZ, který se ve své
přednášce věnoval úloze služeb v rozvíjejících se trzích. Hovořil o tom, že IT
a služby budou hybnou silou nejen jednotlivých firem, ale i celé ekonomiky.
Martin Košut, reprezentující českou pobočku společnosti Compaq, se zaměřil na
oblast malých a středních firem, jako na jeden z nových objektů zájmu velkých
distributorů.
Řečníků bylo mnoho a nelze je uvádět všechny. Nicméně se závěry vyplývajícími z
jejich přednášek vás na stránkách Business Worldu budeme postupně seznamovat.

9 1803 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.