Čeští fyzikové

počítají pro cern Švýcarský CERN, vědecký ústav, který nedávno oslavil svoji 50letou existenci, se do dějin IT za...


počítají pro cern
Švýcarský CERN, vědecký ústav, který nedávno oslavil svoji 50letou existenci,
se do dějin IT zapsal především objevem základních principů WWW. Budování
nového obřího urychlovače částic nyní zajímá nejenom fyziky, ale představuje
opět výzvu i pro svět informačních a komunikačních technologií. Česká republika
nestojí stranou.
Dosud největší urychlovač protonů (LHC, Large Hadron Collider) má být v okolí
Ženevy dokončen v roce 2007. Analýza srážek částic po spuštění experimentů
vyprodukuje obrovské množství dat pod svahy pohoří Jura bude vznikat zhruba
desetina celosvětového objemu dat z vědeckých experimentů vůbec, a CERN se tak
stane jedním z největších výpočetních center na celém světě.
Už s předstihem je třeba připravit a otestovat systémy, které dokáží kvanta
informací v řádu petabajtů (1015 bajtů) zpracovat. Ukládání dat i realizace
výpočtů se budou odehrávat distribuovaně, prostřednictvím gridového řešení. Na
celém světě se na tomto úsilí bude podílet až 80 vědeckých středisek.
V ČR se zpracování těchto dat má odehrávat především v rámci Regionálního
výpočetního centra pro fyziku částic umístěného v počítačovém centru
Fyzikálního ústavu AV ČR; na projektu spolupracuje také pražská Univerzita
Karlova, Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy a České vysoké učení
technické.
Pražské regionální výpočetní centrum pro fyziku částic bylo slavnostně otevřeno
dne 1. listopadu. V dnešní Cover Story se kromě tohoto superpočítačového
střediska zaměříme také na vlastní výzkumné projekty řešené v CERNu. V rubrice
Věda si současně podrobněji představíme technologickou stránku gridového
řešení, které vzniká pod záštitou Evropské komise. Českou republiku v tomto
projektu zastupuje sdružení Cesnet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.