Čeští ISP skeptičtí - monitorování v boji proti teroristům

Zástupcům tuzemských ISP jsme položili dvě otázky: 1. Souhlasila by vaše společnost s nainstalováním monitorovacího ...


Zástupcům tuzemských ISP jsme položili dvě otázky:
1. Souhlasila by vaše společnost s nainstalováním monitorovacího systému typu
Carnivore, pokud by to naše legislativa povolila?
2. Domníváte se, že je takový systém účinný při sledování nezákonných aktivit
na Internetu?
1. Monitorování bez souhlasu soudu je podle našeho názoru nepřípustné. Nextra
jako poskytovatel Internetu by tuto alternativu připustila jen v případě, že by
bylo jednoznačně legislativně garantováno, že je sledována pouze komunikace
subjektu, v jehož případě vydal příslušné rozhodnutí soud. Při plošném
monitorování by samozřejmě hrozilo zneužití získaných dat, porušení obchodního
tajemství nebo zásah do garantovaných lidských práv.
2. Na základě dostupných informací nejsme schopni účinnost systému posoudit, a
proto bychom se raději zdrželi jakékoliv spekulace.
1. Pouze v případě, že by to nařizoval zákon, tzn. že by parlament schválil
zákon, který to přikazuje. Nicméně by to asi nebyl krok správným směrem a
pravděpodobně by to skončilo podobně jako teď v Americe, kdy bezpečnostní
služby měly k dispozici celou řadu informací, které však nebyly správně
vyhodnoceny. 2. Informací na Internetu je obrovské množství a v případě
šifrování by bylo monitorování tak málo účinné, jako bylo odposlouchávání
telefonických hovorů nedávno ve Spojených státech. Myslím si, že terorismus a
podobné aktivity by se měly potírat jinými způsoby než monitorováním a
omezováním svobody občanů. Mělo by se spíše dbát na uzavření finančních kanálů,
které dovolují tyto aktivity financovat. 1. Naše sdružení by souhlasilo s
monitoringem sítě v případě, že by orgány činné v trestním řízení disponovaly
soudním příkazem k odposlechu dotyčné osoby. Akademické sítě jsou ve své
podstatě akademickou půdou, kde je vůči monitorovacím aktivitám (nejen státní
správy) velký odpor.
2. Vzhledem k tomu, že nemáme detailní informace o konkrétních principech
fungování a kapacitách systému DCS1000 (Carnivore), nemůžeme se vyjádřit k
efektivitě takového systému. Nicméně obecně je v dnešní době sítí s
gigabitovými okruhy (v ČR například Cesnet2) velmi obtížné zachytit veškerý
provoz a navíc se dá očekávat, že sledované osoby budou používat silné
šifrování. Proto případné pozitivní výsledky mohou být spíše důsledkem náhody
než kvalitní implementace.

Petr Adámek
marketingový manažer společnosti Nextra Czech Republic

Petr Král
ředitel společnosti InWay

Jan Gruntorád
ředitel sdružení Cesnet

Američtí ISP spolupracují
Podle serveru CNN vyjádřili představitelé největších amerických poskytovatelů
Internetu ochotu spolupracovat s vyšetřujícími orgány v boji proti terorismu. V
tomto smyslu již vydaly prohlášení např. firmy America Online, Excite&Home a
EarthLink. Žádná z těchto firem však údajně nemá ve svých sítích instalován
Carnivore ani podobný software tohoto typu.
1 1533 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.