Čeští vojáci byli oceněni v USA

Ničivé srpnové povodně z minulého roku měly vedle svých katastrofálních dopadů i některé pozitivní stránky. Při...


Ničivé srpnové povodně z minulého roku měly vedle svých katastrofálních dopadů
i některé pozitivní stránky. Přinejmenším se ukázalo například to, že česká
armáda je, co se týče IT, na dobré technologické úrovni. I díky tomu bylo možné
rychle i bezpečně navrhovat a následně budovat náhradní mostní konstrukce.
Právě za to, že čeští vojáci z katedry ženijních konstrukcí Vojenské akademie v
Brně dokázali v kritických chvílích pomocí IT velmi pružně reagovat na
naléhavou potřebu rychlého zprovoznění komunikací, byli oceněni cenou
amerického Computerworldu nazvanou Computerworld Honors (www.cwheroes.org) v
kategorii státních a neziskových organizací.
Navrhovatelem byla společnost Autodesk, na jejíchž produktech s názvem Autodesk
Inventor byly provizorní mostní konstrukce projektovány. Vedoucím týmu se stal
major Pavel Maňas.
Pomocí zmíněného produktu byly vytvořeny a dokončeny zhruba 2-3 projekty týdně
včetně všech změn a úprav. Při projektování a stavbě bylo třeba respektovat
také civilní normy a platné zákony, protože mosty jsou určeny pro civilní
provoz. Kvalita výkresové dokumentace je přitom detailně zpracována až na
úroveň jednotlivých šroubů apod. Celkem bylo realizováno asi 55 mostů o celkové
délce téměř jednoho kilometru.
Cenu Computerworld Honors obdrželi počátkem dubna zástupci z 33 zemí světa.
Jedná se o každoroční tradici, která má za cíl ocenit projekty, ve kterých
počítačové technologie významným způsobem pomáhají člověku. Za posledních
patnáct let byly představeny celkem přes 4 tisíce laureátů této ceny a jejich
databáze je zveřejněna na výše uvedené webové adrese. Často unikátní řešení
jsou pak dostupná nejen akademickým institucím, pro které původně byla určena,
ale také dalším firmám všech velikostí, jež mohou nalézt například nové podněty
pro řešení vlastních problémů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.