Čeští výrobci PC na scestí?

Udrží se na trhu domácí výrobci PC? To je otázka, která je předmětem řady diskuzí nejen mezi IT profesionály. Ús...


Udrží se na trhu domácí výrobci PC? To je otázka, která je předmětem řady
diskuzí nejen mezi IT profesionály.
Úspěšná existence společností jako AT Computers, ProCA, Libra, ba dokonce
jejich expanzivní plány nám dávají pocit, že na trhu bude stále existovat i
místo pro lokální dodavatele vedle globálních hráčů typu Dell, Compaq, HP.
Zmiňované firmy, tedy největší domácí asembleři PC, si dokázaly najít svou
pozici na trhu, která by se dala definovat dvěma body nižší cena a garantovaná
úroveň kvality.

Vítězí na dvou frontách
Je zajímavé, jak se domácím daří přespolní porážet ještě v jednom v servisu,
což se na první pohled může zdát překvapivé. Ve skutečnosti jde pak především o
to, že podpůrná síť domácích dodavatelů je většinou daleko rozlehlejší než u
zahraničních konkurentů, což dává zákazníkům vzdálenějším od Prahy a dalších
větších měst poněkud více jistoty. Domácí dodavatelé současně tuto podporu
poskytují za výrazně nižší cenu. Také je nutno připomenout ještě jeden,
zákazníky často oceňovaný fakt, a sice že PC od domácích dodavatelů jsou
stavěna ze "standardních" součástí, díky čemuž není problém tyto součásti
vyměňovat za jiné, které nemusejí nutně pocházet od stejného výrobce. Naopak,
výrobky od světových firem se často vyznačují "vychytávkami", které mnohdy
zákazníkovi tuto možnost v podstatě zavírají.

Domácí drží malé firmy
Právě díky tomuto jevu kralování domácích dodavatelů v sektoru středních a
malých firem nebude jen tak ukončeno. Velcí lokální dodavatelé PC sice nedokáží
dramatičtěji růst do velmi konkurenčního prostředí větších firem, a sice kvůli
globálním smlouvám, orientaci na přínosy a dalším aspektům, avšak budou stále
více konsolidovat trh směrem dolů, kde zatím stále ještě existuje plejáda
mini-asemblerů. Právě těm zvoní umíráček, pokud nebudou schopni včas změnit
svůj obchodní model a přesouvat se stále více ke službám. Stejně jako světové
PC firmy i ty domácí se snaží především otevírat si cesty do oblasti služeb, v
čemž je náramně úspěšný zejména AutoCont. Protože tento článek je o PC,
zapomeňme na chvíli na tento strategický směr a soustřeďme se na samotnou
výrobu PC.
Nemají lukrativní trhy
Jedním z problémů lokálních firem je, že se příliš nepohybují v nejziskovějších
segmentech, kterými jsou výkonné servery a notebooky. Navíc hrozí nebezpečí,
které může znamenat téměř dokonalé odříznutí od části firemního sektoru síťové
PC. Ano, o tomto konceptu se hovořilo již několikrát a pokaždé se zdálo, že je
to to pravé, ale trh nijak zvlášť nezareagoval. Jenže posléze došlo k významným
posunům v oblasti podnikových informačních systémů a infrastruktury, které
dělají pozvolna ze síťového PC realitu. Výroba takového zařízení se blíží spíše
výrobě spotřební elektroniky. To znamená, že síťové PC má nízkou až nulovou
konfigurovatelnost a vysokou masovost výroby. A právě z důvodu této vysoké
masovosti výroby nejenže domácí výrobci nemají na tomto trhu šanci, ale velké
problémy mohou mít dokonce i současná světová esa, právě kvůli konkurenci z
oblasti výrobců masové spotřební elektroniky.

Budoucí masový trh
V případě, že se prosadí síťové PC, už nepůjde pouze o podnikové trhy, ale
tento stav zasáhne i spotřebitele v běžných domácnostech, kde se v určité
podobě může z dlouhodobého hlediska prosadit stejný koncept.
Jakkoli tento trend bude na východní trhy pronikat pozvolněji, ve výsledku to
bude znamenat další tlak na lokální dodavatele, kteří budou operovat na menší
části trhu. Na druhou stranu právě trh středních a menších firem bude mít
největší dynamiku díky zvyšující se míře využívání výpočetní techniky v těchto
firmách.
Zraky manažerů největších domácích firem vyrábějících PC jsou upřeny směrem na
východ, případně částečně i na jih a sever. Pravdou je, že některé trhy,
zejména polský, ruský, ale také jihovýchodní Evropa, jsou obrovským příslibem.
Ekonomická úspěšnost výrobce PC je orientována zejména na zvyšování objemu
výroby. Protože jsou marže stále nižší, vysoký objem výroby umožňuje jako
jediný faktor zvyšovat zisk, a to kvůli celé řadě fixních nákladů, se kterými
už v podstatě nelze hnout směrem dolů. Navíc udržení celorepublikové podpory a
dostatečně účinného marketingu vyžaduje dosažení určité hranice výroby. Právě
díky udržování nižších fixních nákladů mohou lokální výrobci osobních počítačů
konkurovat velkým zahraničním hráčům. To však při zvyšování platů i nároků
zákazníků nepůjde donekonečna.
Při zahraniční expanzi vyvstává navíc ještě podstatnější problém fixní náklady
se dramaticky zvyšují, pokud nemá být každý trh obsluhován zcela separátně a s
pozvolným růstem, což je také aplikovatelná strategie (ve skutečnosti zřejmě ta
pravděpodobně úspěšnější). Dalším možným postupem je investiční spojování již
etablovaných značek a centralizace některých procesů, včetně nákupů.
1 0581 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.