CGI programování

Dynamicky generované stránky dnes "frčí" a to je také asi důvod, proč Computer Press vydal překlad knihy "CGI programo...


Dynamicky generované stránky dnes "frčí" a to je také asi důvod, proč Computer
Press vydal překlad knihy "CGI programování webových stránek a aplikací".
CGI skripty byly vůbec první technologií, která umožnila vytváření dynamicky
generovaných stránek a tato technologie se používá dodnes. Každý, kdo chce
vytvářet dynamické stránky, by měl mít tedy alespoň základní znalosti o
programování CGI. Dnes recenzovaná kniha může každému v tomto směru pomoci.
Než se pustím do popisu obsahu knihy, neodpustím si malou výtku. Je škoda, že
Computer Press přeložil dva roky starou knihu v oblasti Internetu a zvláště
Webu je to poměrně dlouhá doba. Velká většina webových vývojářů se v poslední
době od CGI uchyluje k jednodušším a efektivnějším nástrojům, jako je ASP nebo
PHP. Za zásadní nedostatek knihy proto považuji, že se v ní nedozvíme vůbec nic
o technologiích, které mají stejné použití jako CGI skripty a pro většinu
čtenářů jsou mnohem přístupnější.
V první kapitole se dozvíme, co to je rozhraní CGI a k čemu se dá použít.
Nalezneme zde i stručný výčet jazyků, které se na různých platformách
nejčastěji používají k psaní CGI skriptů. Další kapitola je věnovaná vstupu
údajů do CGI skriptů. Kromě obou metod pro předávání dat (GET a POST) zde
nalezneme popis způsobu, jakým jsou přenášená data kódována. Samozřejmě, že se
dozvíme, jak si data v prostředí různých jazyků zase rozkódovat pro další
použití.
Kde je vstup, musí být i výstup o tom je celá třetí kapitola. Dozvíme se, jaký
tvar má mít výstup CGI skriptu. Kromě toho jsou probrány nejdůležitější HTTP
hlavičky. V knize je bohužel uveden příklad, který generuje hlavičku Location v
rozporu se specifikací protokolu HTTP ten umožňuje pouze zadání absolutního
URL, kdežto v knize je uvedeno URL relativní. Valná většina prohlížečů se s
takovouto hlavičkou vypořádá správně, ale musíme si uvědomit, že bez dodržování
internetových standardů by Internet dnes nebyl tím, čím je.
Následuje kapitola, která se věnuje tvorbě formulářů a jejich obsluze pomocí
CGI skriptů. Vynechána není ani problematika zabezpečení skriptů před neplatným
vstupem od uživatele. Pátá kapitola poněkud odbočuje a popisuje SSI, které
umožňují snadnou tvorbu velice jednoduchých dynamicky generovaných stránek.
Následuje šest kapitol, které z valné většiny obsahují poměrně hustě
komentované příklady různých CGI skriptů. Většina příkladů je v jazyce Perl,
který je považován za číslo jedna pro tvorbu CGI skriptů. Příklady sahají od
jednoduchých aplikací jako jsou počítadla přístupů až po složitější aplikace
např. plánovací kalendář. Kniha se věnuje i způsobům propojení CGI skriptu s
databázemi. Na můj vkus byla tato část však příliš stručná a příliš zaměřená na
databázové systémy Sybase a Oracle, které se v ČR na webových serverech příliš
nepoužívají.
Po poslední kapitole věnované ladění skriptů následuje několik příloh, z nichž
nejužitečnější je asi seznam adres, které obsahují další užitečné informace a
nástroje pro tvorbu CGI aplikací.
Kniha je dobrým úvodem do problematiky CGI skriptů a oceníte ji, pokud se
potřebujete naučit psát CGI aplikace. Pokud však hledáte knihu, která vás
seznámí se všemi dnešními možnostmi programování aplikací na straně webových
serverů, budete muset sáhnout jinam.
(Shishir Gundavaram: CGI programování webových stránek a aplikací, vydal
Computer Press, Praha, 1998, 453 stran, cena 425 Kč)
8 2949 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.