Chceme dělat věci hlavně jednoduše

Důležitým prvkem je flexibilita Dnešním trendem je budování sítě internet nové generace s podstatně rychlejším p...


Důležitým prvkem je flexibilita
Dnešním trendem je budování sítě internet nové generace s podstatně rychlejším
přístupem k informacím. To umožní přenos dat, hlasu a videa prostřednictvím
datových sítí se širokým přenosovým pásmem. Jak ale vůbec využít výhody
integrace těchto tří veličin, a tím snížit provozní náklady? A kam se vlastně
ubírá vývoj síťových technologií? Na tyto otázky nám odpověděl Edwin Paalvast
ze společnosti Cisco Systems, výkonný ředitel pro mobilní operátory v EMEA.

Kam se podle vás obecně ubírá vývoj síťových technologií? A co očekáváte v
následujících letech v této oblasti?
Vzhledem k tomu, že jsem zodpovědný za všechny mobilní operátory v oblasti
EMEA, chtěl bych se vyjádřit především k vývoji v oblasti mobility. Když se
podíváte na technologický vývoj v této oblasti, zjistíte, že technologie
globálně směřují k paketovým sítím. V současné době proto pozorujeme odklon od
drahých jednoúčelových sítí a širokého spektra používaných protokolů a posun k
integraci v rámci paketových sítí. A důvod je prozaický je to levnější a
pružnější. A právě flexibilita a nižší náklady zde hrají velmi důležitou roli.
Pokud se na celou problematiku podíváme z pohledu koncového uživatele, stačí
pohlédnout jen několik let zpět a vzpomenout si, že člověk měl k dispozici
jednotlivá zařízení k jednotlivým specializovaným účelům, jako je například
pevná telefonní linka a počítač s přístupem na internet. Nyní může použít pouze
jedno multifunkční zařízení, ve kterém jsou integrovány hlasové služby společně
s celou řadou dalších, nejenom datových, jako například e-mail a přístup k
internetu, ale i přenos videa. Proto se snažíme, aby právě používání jednoho
víceúčelového zařízení bylo co nejjednodušší a nejpružnější, což s sebou v
konečném důsledku přináší i rozšiřování nabídky nových služeb.

Které vertikální trhy se jeví z hlediska síťových technologií jako
nejprogresivnější? A proč?
Podle mého názoru jde především o ty vertikály, které efektivním způsobem
kombinují fixní a mobilní infrastrukturu. Tento trend tedy vidíme v oblastech
vysoké fyzické mobility uživatelů komunikační infrastruktury, přičemž jedním z
prvních průkopníků v této oblasti je armáda. Následují prostředky integrovaného
záchranného systému, od policie přes záchrannou službu až po hasiče. Ti všichni
mohou využívat výhod Mobile IP technologie, kterou Cisco propaguje již několit
let. Vysoce se zvyšuje operativnost a flexibilita při zásazích těchto složek,
které si mohou vyměňovat důležité informace v průběhu akce. Výhody technologie
Mobile IP lze pozorovat také i v segmentu dopravy.

Jistě jste zaznamenal rostoucí popularitu open source softwaru. Jak se to podle
vás projeví v síťových řešeních? Může to vést k úspoře nákladů?
Pro oblast síťových řešení lze uvést, že klíčovým problémem je používání
standardních protokolů a aplikačních rozhraní. Domnívám se, že roli, kterou
dnes sehrává open source software v oblasti počítačů, hraje v networkingu již
delší dobu protokol IP a celá řada standardních aplikačních rozhraní, která
otevírají prostor komunikačních technologií aplikacím třetích stran. Pokud budu
hovořit o prostředí mobilních sítí, respektive o produktech, které Cisco nabízí
do tohoto prostředí, máme speciální software Cisco Mobile Exchange. Ten slouží
k ověření identity uživatele a dále umožňuje různé účtování jednotlivých
služeb, které mobilní operátoři nabízejí. Důležité je ale to, že tento systém
otevírá síť různým komponentám od různých výrobců. Zatímco v minulosti byla
jedna služba u mobilních operátorů dodávána jedním výrobcem, a to od hardwaru
po software, my jsme tato mobilní řešení otevřeli, takže v nich můžeme používat
zařízení nejrůznějšího druhu. A tím samozřejmě snižujeme i náklady.

Co uživatelům přinese nedávno představená podpora virtualizace úložných systémů
na síťové úrovni?
Vezmeme-li si příklad z mobilních operátorů, zjistíme, že velká část jejich
nákladů jde do ukládání dat. Tato nákladnost přitom vychází z toho, že se v
současné době většinou potřebné údaje ukládají v samostatných aplikacích,
přičemž každá z nich musí mít prostor ještě pro zálohy. Pokud dokážeme celkový
úložný prostor virtualizovat, optimalizujeme a zjednodušujeme z hlediska rezerv
celý systém. Pro naše uživatele to pak znamená opravdu značnou úsporu.

Které bezpečnostní hrozby v současné době představují z hlediska síťových
technologií největší nebezpečí? Jak se s nimi mohou uživatelé vyrovnat?
Tato otázka má dvě odpovědi. Pro poskytovatele služeb to jsou útoky typu
Distributed Denial of Service. Obrana proti nim spočívá v implementaci všech
dostupných obranných prostředků v rámci používaných technologii, správný design
sítě a nejrůznější techniky používané pro sledování, prevenci a eliminaci
těchto útoků. Velmi populární se stávají prostředky pro dynamické filtrování
DDoS, které jsou nasazovány zejména pro ochranu hostingových center
poskytovatelů služeb a datových center velkých podniků. Pro podnikovou
infrastrukturu platí, že zdrojem, replikátorem a cílem útoků jsou koncové
stanice. Roli multiplikátora v tomto případě hraje komunikační síť. Největší
hrozby pro podnikové sítě proto přicházejí ze zařízení koncových uživatelů,
jako jsou například počítač či PDA, a to v momentě, kdy si uživatel stáhne do
počítače nějaký program z internetu a připojí se k podnikové síti. Cisco svým
zákazníkům nabízí architekturu Network Admission Control (NAC). Před připojením
počítače do sítě je kontrolováno, zda splňuje bezpečnostní požadavky, například
zda má nainstalovány nejnovější bezpečnostní záplaty a nejnovější verze
antivirového programu. Nevyhovujícím počítačům je odepřen přístup a jsou
přesměrovány do karanténní sítě, kde si je mohou uživatelé uvést do
požadovaného stavu.

Jak bude pokračovat vývoj v oblasti Wi-Fi? Jak se vypořádá tato technologie s
bezpečnostními hrozbami?
Jak jsem již řekl, konvergence mobilní a fixní infrastruktury bude trendem,
který očekáváme v nejbližších letech. Wi-Fi dnes představuje, vzhledem k
přenosové kapacitě, pokročilosti rozvoje jeho standardů a množstvím dodavatelů,
jeden ze základních pilířů mobility. Dá se očekávat vyšší integrace pokročilých
vlastností do Wi-Fi infrastruktury, podporujících například hlasové služby, a
rozvoj jak přísně centralizované architektury, tak architektury distribuované s
vysokou funkčností integrovanou v přístupových bodech (AP). Míra rizika
spojeného s používáním bezdrátových technologií je pak dána nejenom použitím
správných zařízení, podporujících odpovídající bezpečnostní funkce, ale i
správným designem sítě a vhodnou bezpečnostní politikou.
Samostatnou kapitolou je oblast domácích sítí. S jejich rozvojem lze očekávat,
že bezdrátové technologie v nich budou dominovat. Bez nutnosti složité kabeláže
nabídnou nejenom propojení počítačů a připojení tiskových a datových serverů,
ale hlavně spotřebičů, které dnes v domácnostech používáme, a to včetně
integrace centrer domácí zábavy, zabezpečovacích systémů apod.


Cisco Systems je společnost s celosvětově vedoucím postavením v oblasti
síťových internetových technologií. Její hardwarové a softwarové produkty se
používají k propojení počítačů tak, aby lidé měli přístup k informacím bez
ohledu na rozdíly v čase, místě nebo typu počítačového systému.
Před nástupem do stávající funkce výkonného ředitele pracoval vystudovaný
inženýr Edwin Paalvast v této firmě na mnoha různých pozicích (nejdříve jako
ředitel SP v Nizozemí, později se stal ředitelem pro oblast mobilních sítí v
regionu EMEA). Svou profesní kariéru pak zahájil coby konzultant ve společnosti
Deloitte. Kromě své rodiny (má tři děti) se ve volném čase věnuje především
plachtění a horolezectví.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.