Chceme na Síti nabízet leasing

Agentura Benefide Innovation International představila své první webové stránky českého klienta, jímž je společnost ...


Agentura Benefide Innovation International představila své první webové stránky
českého klienta, jímž je společnost Deta Credit. Při této příležitosti jsme
požádali o rozhovor.
Na naše otázky odpověděli Dušan Stojanovič, generální ředitel společnosti
Benefide, a Pavel Cikler, obchodní ředitel Deta Credit.
Mohli byste stručně představit obě společnosti?
D. Stojanovič: Benefide Innovation International je evropská webová agentura s
pobočkami ve Švédsku, Velké Británii a České republice. Jsme nadnárodní
agenturou, která se zaměřuje především na zákazníky z finančního sektoru.
Plánujeme expanzi do Francie, Německa a Španělska.
P. Cikler: Naše společnost Deta Credit se zabývá převážně poskytováním
leasingových služeb. Na českém trhu působí třetí rok. Po počáteční fázi
mapování prostoru na trhu se začala stále více zaměřovat na drobné a střední
podnikatelské subjekty a na rozpočtové organizace, zatím především školy.
Během vaší prezentace mě zaujal popis testů, jimiž poSAP a Microsoft společně
Firmy SAP a Microsoft uvedly na český trh iniciativu PoweR/3, která má umožnit
malým a středně velkým firmám rychle a jednoduše implementovat podnikový
informační systém založený na aplikačním balíku SAP R/3.
Základními komponentami balíčku PoweR/3 jsou předkonfigurovaná řešení RRR
(Ready-to--Run), PCC (předkonfigurovaný klient) a systém MS BackOffice. RRR je
přednastavené řešení obsahující server, síťové prvky, operační systém, databázi
a předinstalovanou bázi systému R/3. PCC předky společnosti zabývající se
leasingem?
P. Cikler: Současná základní podoba a rozsah stránek jsou zaměřeny na nabídku
našich služeb potenciálním klientům a nabídku spolupráce obchodním partnerům
můžeme říci prodejcům. To je však pouze první krok.
Konečným záměrem je přenést co největší část námi nabízených služeb přímo do
internetové sítě. To znamená, že chceme uzavírat jednotlivé obchodní případy
leasingové smlouvy bez osobního kontaktu se zákazníkem. K dosažení tohoto cíle
zbývá ještě poměrně dlouhá cesta a ne vše je závislé pouze na řešeních, se
kterými přijde naše společnost. Mám na mysli zvláště otázku dostupnosti
spolehlivých informací o potenciálních klientech, jejich ověřitelnost, vyřešení
některých právních problémů, například platnost smlouvy uzavřené
prostřednictvím Internetu, a samozřejmě, v neposlední řadě, možnost rychle a
účinně vymoci dlužné částky vzniklé porušením smluvního vztahu.
V mnohém již došlo k posunu správným směrem přístupnost Obchodního rejstříku a
nyní i evidence fyzických osob na Internetu, další opatření, i v oblasti
legislativy, musejí nutně následovat s naším přibližováním se standardům EU.
Během prezentace jste se zmínil o poskytování softwaru na leasing. Za jakých
podmínek software financujete?
P. Cikler: Zde musím upřesnit pojmy. Naše společnost umožňuje pořízení softwaru
"na splátky", ale v tomto případě se nejedná o leasing, a to mj. vzhledem k
ochraně autorských práv. Používáme tedy jiný způsob financování, který plně
uspokojí zákazníka a není v rozporu s platnými právními ustanoveními.
Říká se, že velkým problémem naší ekonomiky je vymahatelnost pohledávek. Jaké
máte v tomto ohledu zkušenosti vy?
P. Cikler: Odpovím zdánlivě z opačného konce. Velký důraz klademe na fázi
rozhodování o poskytnutí finančních prostředků. Toto rozhodování musí přitom
být pružné, pružnější než např. v bankách, a nesmí potenciálního klienta
zbytečně administrativně zatěžovat. Podle výše financované částky vyžadujeme
též ručitelské prohlášení a směnečnou záruku. Dosavadní zkušenosti ukazují, že
platební disciplína naší klientely je relativně dobrá, objem dlužných splátek
se pohybuje okolo 4 % z celkové financované částky, což za dané situace
považujeme za uspokojivý výsledek.
Zvlášť opatrně posuzujeme naše nové aktivity. Jako příklad uvedu právě
financování softwaru. Mimoto, že uzavření smlouvy podmiňujeme obvyklými
podmínkami, vycházíme z následujícího předpokladu: zákazník, který chce vydat
finanční prostředky na legální pořízení softwaru, zřejmě nenáleží k
"nejrizikovější" části klientely. Nemůže získané zboží také obratem zpeněžit.
Skutečnou úspěšnost konkrétního projektu však lze vyhodnotit vždy až po určité
době.
9 3147 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.