Chceme našim klientům vydláždit cestu k Internetu

Z hlediska historie lidstva je to včera, z hlediska historie Internetu je to šerý dávnověk. Když v květnu 1995 vznikla ...


Z hlediska historie lidstva je to včera, z hlediska historie Internetu je to
šerý dávnověk. Když v květnu 1995 vznikla firma SpiNet, stala se teprve třetím
poskytovatelem Internetu v České republice. Připomeňme si, že první byl
akademický Cesnet, jako druhá se objevila společnost CoNet, která se posléze
transformovala do firmy Internet CZ a dnes ji známe pod názvem EUnet CZ.
Prakticky vzápětí po třetím SpiNetu vznikla Bohemia.Net pod firmou Datac.
SpiNet začínal skromně, protože provozování Internetu není levná záležitost,
dnes však už má kromě pražské centrály pobočky v Brně a Ostravě a neustále
roste.
O současnosti a budoucnosti firmy SpiNet a také o perspektivách Internetu u nás
i ve světě jsme si povídali s výkonným ředitelem SpiNetu Karlem Škobisem a
obchodním a marketingovým manažerem firmy Jakubem Kopeckým.
Na jaké zákazníky se SpiNet orientuje?
Kopecký: Zaměřujeme se především na individuální uživatele Internetu,
domácnosti a menší podniky, pro které je nejvhodnější uživatelsky i finančně
telefonické připojení. Naše zákazníky, kteří postupem času projeví zájem o
pevnou linku, stejně jako ty, kteří s tímto požadavkem přijdou přímo,
odkazujeme na firmu EUnet Czechia, se kterou úzce spolupracujeme. Naší cílovou
skupinou totiž nejsou primárně techničtí pracovníci či internetoví
profesionálové (tím míním např. firmy využívající Internet pro podnikání,
případně poskytovatelé obsahu), nýbrž široká veřejnost. Naše služby využívá
hodně lidí, kteří se zabývají uměním, architekturou, jsou tam právníci,
obchodníci.
Naše produkty jsou tedy koncipovány právě pro tuto skupinu potenciálních
uživatelů Internetu. Software na cédéčku je připraven tak, aby ho mohl
nainstalovat prakticky kdokoliv, je připojen velice podrobný manuál, který
popisuje všechny problémy, jež by mohly teoreticky nastat, i způsob jejich
řešení. Snažíme se, aby používání Internetu v našem podání bylo příjemnou,
někdy dokonce odpočinkovou záležitostí. Proto chceme, aby to, co se dostane
zákazníkovi do ruky, vypadalo vesele, přátelsky a přístupně.
Škobis: Vzpomeňte si, jak začínala televize byla tam spousta knoflíků, museli
jste ladit obraz, hlasatel vám přál dobrý zvuk. Dnes zmáčknete jeden knoflík a
je to. O totéž usilujeme i my. Usnadnit uživateli práci s Internetem tak, aby
pro něj byla co nejjednodušší. Internet směřuje k tomu, aby se stal masovou
záležitostí a my se snažíme našim klientům tu cestu "vydláždit". A vlastně si
tím zpětně usnadňujeme život i my, jako internetový provider, protože tím
odpadá spousta dotazů a problémů, které dříve uživateli přinášela práce s
Internetem.
V čem vidíte největší bariéry pro rozvoj Internetu v Čechách a na Moravě?
Škobis: Je jich několik. Tou první je vybavení pracovišť a domácností výpočetní
a komunikační technikou. Zatímco na pracovištích, ve firmách, už se situace
výrazně zlepšila dnes prakticky nenajdete kancelář bez počítače v domácnostech
je to horší. Investice do výpočetní techniky ještě přesahuje možnosti řady
rodin. Přestože jdou ceny hardwaru znatelně dolů, výrobci softwaru vás neustále
tlačí k tomu, abyste nakupovali stále nové a nové stroje, protože objem
programového vybavení se neustále zvětšuje. Vlastně ve chvíli, kdy si koupíte
počítač a nesete ho domů, je už zastaralý.
Druhou překážkou je možnost připojení. Musíte mít telefon. Je však třeba říci,
že v tomto směru se udělalo hodně práce. SPT TELECOM nejen významně investoval
do ústředen, takže dnes již je jich hodně digitálních, ale také výrazně snížil
počet žadatelů o telefon.
Třetí věc je informační vyspělost té skupiny lidí, kteří připadají v úvahu jako
potenciální uživatelé. Ta ještě zdaleka není taková, jaká by měla být. Lidé
musí získat představu, co jim může Internet nabídnout a tady je velký prostor
pro média.
S tím úzce souvisí i další problém a tím jsou znalosti jazyků. Jistěže existuje
české internetové prostředí, ale to je jen mizivá část možností, které nám
Internet dává. Kdo neumí anglicky, může využít jen zlomek toho, co Internet
umožňuje.
No, a konečně je to cena za připojení. Zatímco konkurence na trhu providerů
tlačí ceny za připojení dolů, cena za telefonní poplatky je zatím příliš vysoká.
A jak vidíte vývoj Internetu do budoucna?
Škobis: V podstatě tam lze rozlišit 3 etapy. Nejdřív je to fáze prvopočátků.
Potom následuje boom, kdy se trh sytí. To je okamžik, který Českou republiku
čeká. A pak bude následovat
vrcholná fáze Internetu. Tohoto momentu se v určité míře děsím, protože v této
fázi člověk přestává mít na věci vliv. Ten trend je totiž takový, že osobní
počítače, které dnes máme všichni na stole, postupně zmizí a budeme mít jen
jakousi komunikační jednotku. Veškeré informace, data, budou "někde" a vy ani
nebudete vědět kde. "The Network is computer" to je heslo, ke kterému dnes
vývoj směřuje. Na jedné straně budete mít nekonečné informační kapacity, na
druhé straně se můžete dostat do stále větší závislosti na síti pokud se na
vašem uzlu něco stane, nemáte vůbec nic. Technologicky však k takovému stavu
všechno spěje.
Kopecký: Dnes jsme ve fázi, kdy valná většina lidí má telefon. V současnosti
jsme svědky obrovského rozmachu mobilního telefonování, no a třetí etapou
telekomunikačního vývoje by měl být Internet.
Škobis: Rozdíl je v tom, že k telefonování nepotřebujete prakticky žádné
znalosti. Internet má ten handicap: vyžaduje přece jen určité dovednosti. Je
minimálně alespoň v základech vědět, jak se s počítačem pracuje, jistou
podmínkou je i znalost angličtiny. A navíc, když něco na Internetu hledáte,
musíte vědět, jak a kde to hledat, tedy v podstatě disponovat slušným logickým
myšlením. To je stejné jako u rozhovoru, pokud nevíte na co se ptát, dostanete
odpověď jen velmi mlhavou a nekonkrétní.
Teď snad několik slov o vašich produktech?
Kopecký: To, co v současnosti zákazníky nejvíc zajímá, je celoroční předplatné
přístupu k Internetu. Tato služba se jmenuje SpiNet celoroční NON-STOP. Pro
uživatele, kteří chtějí Internet využívat méně intenzivně, nabízíme produkty
SpiNet Single a SpiNet Plus ty jsou výhodné hlavně pro ty, kteří využívají
Internet jen jako elektronickou poštu. Další produkt, který jsme poprvé
představili na loňském Invexu, se jmenuje SpiNet Internet Starter Kit Light a
slouží k bezplatnému testovacímu připojení k síti.
V budoucnu bychom se daleko více chtěli zaměřit na domácnosti. Od března proto
připravujeme produkt, který se pracovně jmenuje Spinet Internet Starter Kit
Home.
Ještě bych se chtěla zeptat na služby ISDN. Co říkáte na názor, že se jedná o
již překonanou technologii, kterou ani nemá smysl zavádět?
Škobis: Na to se musíme dívat z řady hledisek. Jistě, technologie jsou už dál.
Ale třeba telefon je taky technologicky překonaná věc a funguje pořád. Já bych
tu etapu nepřeskakoval. Je samozřejmě otázka, jak dlouho některý krok trvá.
ISDN je technický prostředek, který zvyšuje možnosti a kvalitu poskytované
služby. Musíme si však uvědomit, že řada uživatelů jeho možností vůbec
nevyužívá a degraduje ho jenom na pevnou linku. Vezměte si dnešní telefony co
ty všechno umožňují a většina z nás používá maximálně opakovanou volbu nebo
hlasitý hovor. Pokud jde o ISDN, zdaleka se ještě v ČR nedá hovořit o nasyceném
trhu.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0421 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.