Chceme spravedlivé konkurenční prostředí

Společnost Tele2 bylo v poslední době často slyšet v rámci kritik Českého Telecomu, se kterým ji pojí, nebo přesně...


Společnost Tele2 bylo v poslední době často slyšet v rámci kritik Českého
Telecomu, se kterým ji pojí, nebo přesněji dělí, řada rozporů. Mnohé z nich už
skončily žalobou. Nejnovějším případem je žaloba o náhradu škody týkající se
cenových plánů, které váže Český Telecom s hovorovým kreditem nebo volnými
minutami. O vyjádření k několika otázkám souvisejícím s touto kauzou jsme
poprosili generálního ředitele společnosti Tele2 v České republice Fredrika
Ahlberga.

Proč jste se rozhodli podat žalobu na Český Telecom právě nyní?
Načasování je náhodné. Společnost Tele2 jednala s Českým Telecomem dlouhodobě,
ale bezvýsledně. Proto jsme se rozhodli obrátit se na soud.

Co je jádrem celého sporu?
Český Telecom zneužívá své dominantní postavení na trhu telefonních služeb v
České republice, a tím porušuje soutěžní legislativu České republiky i Evropské
unie.

Po Telecomu žádáte finanční náhradu škody ve výši 2,14 miliardy korun. Jak jste
k této částce dospěli?
Výpočet ušlého zisku vychází z citlivých údajů, které nemůžeme zveřejnit. Soud
má samozřejmě všechny potřebné informace.

Povězte mi něco o historii sporu. Pokoušeli jste se například s Telecomem
nějakým racionálním způsobem domluvit?
Vždy jsme se snažili situaci řešit v souladu s pravidly trhu. Na nezákonné
praktiky Českého Telecomu jsme my i další alternativní operátoři opakovaně
upozorňovali Úřad na ochranu hospodářské soutěže i Český telekomunikační úřad.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v srpnu 2004 oznámil, že zahájil v
souvislosti s cenovými plány správní řízení proti Telecomu. Ve svém stanovisku
Úřad mimo jiné uvedl (cituji): "... Tímto vázáním služeb Český Telecom brání
rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících
alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat
co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny..." Od srpna se bohužel
situace nezměnila. Proto jsme shledali, že je třeba přikročit ke krokům
směřujícím přímo k Českému Telecomu.

Konzultovali jste tento krok s ostatními alternativními operátory? Přidají se k
vám?
Počátkem října vznikla Asociace pro spravedlivou konkurenci, která v
současnosti sdružuje čtyři alternativní operátory. Všichni máme obdobný pohled
na situaci na českém telekomunikačním trhu. Ve stejný den, kdy Tele2 podala
žalobu, vydala společnost eTel tiskovou zprávu vyjadřující podporu aktivit
Tele2. Podporu žaloby Tele2 oznámilo i Tiscali.

Jakou roli hraje právě probíhající proces privatizace Telecomu v souvislosti se
zmiňovanou žalobou? Žádnou. Podobnou situaci řešila společnost Tele2 v roce
2004 také v sousedním Rakousku. Zde však žaloba nebyla nutná, neboť rakouský
dominantní operátor byl donucen nabídku podobných cenových balíčků zrušit již
čtyři měsíce po jejich uvedení na trh. V České republice naopak tato situace
trvá již od července 2002.

Podle ohlasu v médiích vás s Českým Telecomem rozděluje více sporů, například
kvůli údajné srovnávací reklamě ze strany Telecomu. Zdá se, že kritika Telecomu
patří k vašim oblíbeným činnostem...
Společnost Tele2 chce všem lidem v České republice nabízet levné, jednoduché a
kvalitní telekomunikační služby. Za současné situace nám to Český Telecom
nedovoluje. A pokud jde o "údajnou srovnávací reklamu", tak ve dvou různých
případech jsme požádali Městský soud v Praze o vydání předběžného opatření ve
věci zastavení nekalé srovnávací reklamy a v obou případech bylo rozhodnuto v
náš prospěch. Městský soud v Praze (11. října 2004) a později i Vrchní soud v
Praze (8. prosince 2004) potvrdili, že "tato reklama mohla představovat akt
nekalé konkurence, konkrétně nezákonnou srovnávací reklamu". Protiprávnost
cenové politiky Českého Telecomu potvrdila i únorová analýza zveřejněná
Evropsko-českým fórem (ECF) na adrese www.ecf.cz: "ECF se domnívá, že hned
několik cenových programů Českého Telecomu obsahuje nejasnosti, které zabraňují
alternativním operátorům soutěžit. Nezákonným balíčkováním plateb za pronájem
telefonní stanice s volnými minutami Český Telecom de facto porušuje české a
evropské soutěžní předpisy."

Co vám konkrétně vadí na oněch cenových programech Českého Telecomu? Nabízíte k
nim vůbec nějakou alternativu?
Zásadním problémem podle nás je, že Český Telecom ve většině nabízených
programů váže platby za pronájem telefonní stanice s hovorovým kreditem nebo
volnými minutami. Zákazníci si tedy teoreticky mohou zvolit cenový program bez
hovorového kreditu či volných minut. V tomto programu je ovšem cena za pronájem
telefonní stanice nepoměrně vysoká. A právě v tom vidíme porušení českých
zákonů na ochranu hospodářské soutěže i příslušné legislativy Evropské unie.
Analytici Tele2 stanovili na základě současného systému cenových plánů reálnou
cenu programu bez hovorového kreditu nebo volných minut (např. Telefon Zero)
okolo 200 Kč, a to včetně DPH.

V případě, že v České republice se žalobou neuspějete, obrátíte se na vyšší
místa, evropský soud?
Jsme si jisti, že české soudy rozhodnou v souladu se zákonem a že spravedlnost
zvítězí kvůli zajištění spravedlivého konkurenčního prostředí. A my se
domníváme, že to znamená rozhodnutí ve prospěch Tele2.

Český Telecom však prohlásil, že vaši žalobu považuje za pouhé komunikační
gesto, kterým se chcete zviditelnit v očích zákazníků. Co si o tom myslíte?
Reakce Českého Telecomu nás nijak neudivuje. Těžko se od něj dalo čekat jiné
vyjádření. My si ale stojíme za svým Český Telecom zneužívá dominantní
postavení na trhu telefonních služeb v České republice a porušuje tak pravidla
pro ochranu hospodářské soutěže České republiky i Evropské unie. O oprávněnosti
naší žaloby ať rozhodne nezávislý soud.

Čemu se kromě popisované žaloby momentálně věnujete?
Právě teď je naší prioritou získat možnost velkoobchodně nakupovat pronájem
telefonní stanice. Za tím se skrývá pro uživatele pevných telefonních sítí
zatím nedosažitelná možnost platit jednu fakturu za pronájem telefonní linky i
provolané minuty. Zatím je totiž zákazník, který telefonuje s alternativními
operátory, nucen platit jednu fakturu za pronájem telefonní stanice Českému
Telecomu a druhou za provolané minuty například Tele2. Velkoobchodní cena
pronájmu telefonních stanic by znamenala pro zákazníky výrazné zvýšení komfortu
a snížení nákladů při telefonování s alternativními operátory a zároveň by
umožnila konkurenceschopnost na trhu pevných linek.


Podle počtu zákazníků je v současnosti švédská společnost Tele2 největším
alternativním poskytovatelem telekomunikačních služeb v Evropě. Obsluhuje 26
milionů zákazníků ve 24 evropských zemích. Na český trh vstoupila v roce 2000 s
nabídkou pevného, bezdrátového připojení na internet v pásmu 3,5 GHz. Od roku
2002 působí Tele2 v ČR jako alternativní operátor s nabídkou hlasových služeb
pro rezidenční segment.

Švéd Fredrik Ahlberg po studiích ve Švédsku a Francii, kde získal titul MBA,
začal pracovat ve švédské pobočce Hewlett-Packard. Po čtyřech letech úspěšného
působení přešel do obchodního oddělení společnosti Tele2 Europe, aby se
následně v roce 2000 stal generálním ředitelem českého zastoupení Tele2.
Fredrik Ahlberg je ženatý, má tři děti a mezi jeho největší koníčky patří
příroda a ze sportu pak golf, lyžování a lov.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.