Chceme své služby nabízet všem

Bude se rozhodující většina hlasových služeb odehrávat už v nejbližší budoucnosti nad protokolem IP? Dočkáme se d...


Bude se rozhodující většina hlasových služeb odehrávat už v nejbližší
budoucnosti nad protokolem IP? Dočkáme se díky liberalizaci našeho
telekomunikačního trhu i zelených linek sloužících pro přístup k Internetu?
Na naše otázky dnes odpovídá Aleš Růžička, který u Aliatelu zastává funkci
ředitele pro marketing a rozvoj služeb.
Má první otázka: Nabídka vašich služeb je spojována především s velkými
podniky. Je to tak správně, nebo chcete ve zvýšené míře oslovovat i jednotlivé
zákazníky?
Nabízíme a poskytujeme široký výběr datových služeb. Ty jsou nejvíce využívány
k propojení počítačových sítí větších a středních firem nebo pro potřeby
Internetu. Naše služby např. využívá více než polovina z deseti
nejvýznamnějších poskytovatelů Internetu. Většina domácností nebo drobných
firem ovšem potřebuje především telefon a vytáčený přístup na Internet. Na
telefonní služby je u nás dosud monopol a my je tedy nabízet nemůžeme. Aliatel
však od svého založení cílevědomě buduje svou síť a organizaci pro to, aby
ihned po ukončení monopolu mohl hlasové služby nabízet všem uživatelům včetně
domácností.
Nabízíte už dnes v roce 2000, tedy v době monopolu, nějaké hlasové služby?
Ano, právě od letošního února nabízíme hlasovou službu včetně přenosu faxu pod
názvem Business Call. Můžeme ji zatím opět z legislativních důvodů nabízet jen
podnikům a organizacím. K jejich pobočkovým ústřednám zřídíme vlastní paralelní
připojení a meziměstské a mezinárodní hovory jdou sítí Aliatel a případně dále
k mezinárodním operátorům, s kterými jsme propojeni. Navíc zde nabízíme několik
významných novinek. Tou nejzajímavější je asi účtování hovorného po sekundách.
Zákazník tak zaplatí skutečně jen to, co provolá, nic navíc.
Domníváte se, že po konci monopolu v oblasti telekomunikací (a v tuto chvíli mi
nejde o diskuze, k jakému datu k tomu u nás vlastně dojde) se i u nás dočkáme
místních hovorů zdarma a zelené linky pro přístup na Internet, jako je tomu
dnes např. v Británii?
S příchodem konkurence nastanou rozhodně významné změny v tarifech a zákazníci
si budou moci zvolit i řadu tarifních schémat optimalizujících jejich účet.
Pokud jde o přístup na Internet, vím, že řada z nás po hodinách surfování z
domova pak každý měsíc s obavou očekává výši telefonního účtu. Pro takové
uživatele bude vhodný tarifní program provolaných minut na Internet zdarma s
rozumným fixním měsíčním paušálem. Odpadne "nervování" a ve výsledku to vyjde
levněji. U místních hovorů by mohlo fungovat něco podobného, i když to zatím v
Evropě není příliš obvyklé.
Mají dnes klasické hlasové služby vůbec perspektivu, nebo bude do pěti let
všechno přenášeno jako Voice over IP? Jaké místo má klasická telefonie ve vašem
portfoliu?
Od začátku roku 2001 bude Aliatel samozřejmě nabízet tzv. klasickou telefonii.
Tedy hlasové služby, na jaké jsou uživatelé zvyklí. Budeme se soustřeďovat na
špičkovou kvalitu a tomu odpovídá i náš výběr technologie. Technologie Voice
over IP (VoIP) má před sebou obrovskou budoucnost. Klasické telefonní ústředny
ale budou v nejbližších letech rozhodně dominovat i nadále.
Hlavními akcionáři Aliatelu jsou energetické společnosti, zajišťující např.
rozvod elektřiny. Je z toho možné vyvozovat i nějaké vaše záměry v oblasti
technologií? Na první pohled mě např. napadají často diskutované datové přenosy
přes elektrorozvodné sítě...
S našimi akcionáři jsme zkoumali "Power Line Communication" pro možné použití.
Sledujeme i některé významné zahraniční pilotní projekty. Zatím ale tato
technologie není pro praktické použití u nás připravena.
Můžete nějak blíže představit vašeho zahraničního partnera, společnost RWE?
Naším zahraničním partnerem není přímo společnost RWE, která patří k největším
holdingovým firmám v západní Evropě, ale její dceřiná společnost RWE Telliance
AG. RWE Telliance AG působí nejen v České republice, ale i v řadě dalších
evropských zemí včetně mateřského Německa.
Uvažuje se pro nejbližší dobu o změnách vlastnické struktury? Myslím tím vstup
dalšího finančně silného partnera, přesun majority do rukou RWE nebo imise
akcií na americké burze? Poslední varianta je v poslední době oblíbenou cestou
řady firem podnikajících na poli telekomunikací...
Valná hromada společnosti Aliatel na své mimořádné schůzi 31. března vyslovila
souhlas s určitým zjednodušením dosavadní akcionářské struktury Aliatel a. s.
Šest dosavadních energetických distribučních společností, které byly akcionáři,
převede akcie na sedmou, JČE, a. s., která se tak stane 60% vlastníkem
Aliatelu. Druhým akcionářem zůstává beze změny RWE Telliance AG se 40% podílem.
Tímto krokem se výrazně zjednoduší vstup strategického partnera do společnosti
Aliatel.
Moje poslední otázka se ještě týká toho často diskutovaného telekomunikačního
zákona. Nemáte pocit, že vaše angažování v celé kauze je snad až zbytečně
intenzivní? Jinak řečeno: pokud tvrdíte, že zákon v současné podobě fakticky
prodlužuje monopol a tento zákon bude přesto přijat, neponesete v příštích
letech s sebou jakési stigma prohry? Neřekne si potenciální zákazník "aha, oni
sami tvrdí, že zde přetrvává monopol a že nemají rovné podmínky, to u nich bude
všechno dražší nebo ne tak kvalitní"?
Telekomunikační zákon je skutečně zásadním milníkem. Nejvýznamnější úpravou je
asi tzv. zkrácená volba operátora, (Call by Call) tedy možnost uživatele, aby
si jednoduše mohl zvolit nejvýhodnějšího operátora pro svá volání. To bude
právě pro všechny drobné firmy a domácnosti nejjednodušší a v podstatě jediná
cesta, jak získat lepší služby a vybrat si operátora. Tato možnost je v
nynějším znění zákona posunuta až do roku 2002 (v některých návrzích dokonce na
konec roku).
Na začátku jsem říkal, že Aliatel chce své služby nabízet všem, a proto si
myslíme, že za podmínky pro své budoucí zákazníky musíme bojovat. Pokud se toto
posunutí nezkrátí, zákazník bohužel nebude mít možnost volby a tedy ani
porovnání.

0 1122 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.