Chceme v Čechách nejen prodávat, ale i vyrábět

Výrobce kopírovacích strojů postihly v posledních letech 3 velké "revoluce": první z nich byl přechod od analogové te...


Výrobce kopírovacích strojů postihly v posledních letech 3 velké "revoluce":
první z nich byl přechod od analogové technologie k digitální, druhou pak
vzrůstající zájem zákazníků o barevné kopírování a konečně poslední je
připojení kopírky k počítačové síti a její využití (nejen) jako tiskárny. O
tom, ale i o plánech společnosti Océ jsme rozmlouvali s panem Mikem Brodinem,
generálním ředitelem Océ-Česká republika,
s. r. o.
Společnost Océ je známá hlavně jako výrobce kopírovacích strojů. Nyní se
prosazují multifunkční přístroje, které v sobě zahrnují kopírku, tiskárnu,
příp. i fax. Jak vidíte budoucnost těchto zařízení?
Myslím, že je jasné, že rychle roste počet prodaných kombinovaných přístrojů.
To je i signál pro Océ. Kromě kopírek dodáváme i prakticky kompletní řadu
tiskáren od low-end modelů až po tiskové stroje s rychlostí 700 stránek za
minutu. Dnes také nabízíme několik modelů kopírek, které mohou být připojeny k
počítačové síti a je tedy možné je používat i jako tiskárnu. Předpokládáme, že
v budoucnosti všechny kopírovací stroje Océ budou síťové.
Kdy bude uveden na trh barevný kopírovací přístroj s původní technologií Océ?
První barevný prototyp s tiskovou technologií Océ byl již představen na CeBITu
v Hannoveru před 2 lety a komerční produkt je již připraven. Nyní již jen
čekáme na to, aby barevná technologie byla skutečně perfektní, připravujeme
výrobu tonerů, atd. Myslím, že v příštím roce jej uvedeme na trh.
Předpokládám, že stejně jako černobílé stroje s technologií Océ tento model
bude patřit do kategorie "high-end"...
Ano, v "barevném" světě se 25 stránek za minutu jasně řadí k vysoce výkonným
zařízením pro náročné trhy.
Pokud byste srovnal technologii Océ Colour Copy Press a řekněme technologii
"klasickou", kterou používáte v nižších řadách výrobků kde jsou výhody a
nevýhody technologie Océ?
Zaprvé kopírky Océ skenují předlohu jen jednou běžné barevné kopírky si
předlohu načítají 4x (pro každou tiskovou barvu zvlášť). Hlavní výhodou ale je
to, že každá kopie se vytvoří při jediném průchodu papíru mechanikou a ani se
nezpomaluje výkon při oboustranném tisku. Navíc Océ používá 7 tiskových barev
namísto obvyklých 4, takže poskytujeme vysoce věrný barevný výstup.
A má z vašeho pohledu tato technologie nějaké nevýhody?
Pokud vím, ne. Alespoň tak soudím podle ohlasů na prototyp vystavený v
Hannoveru, které byly velmi kladné. Myslím, že náklady na provoz, vyzařování
ozónu, to vše je velmi nízké. Navíc, technologie Océ Copy Press je v
monochromatickém provedení už dávno prověřena uživateli po celém světě a nějaké
výraznější nevýhody oproti jiným technologiím se neprojevily.
Budete tuto technologii nabízet jako licenci i jiným výrobcům?
To je i v současné době velmi nepravděpodobné na jejím vývoji se pracovalo více
než 8 let, stále se na ní pracuje a rozvíjet ji budeme i v budoucnosti. Myslím
si, že zůstaneme jedinými výrobci kopírovacích strojů založených na této
technologii.
Océ také vyrábělo klasické perové plotry. Myslíte si, že mají budoucnost?
Ne, nemají. Koupili jsme v roce 1989 firmu Schlumberger Graphics, která je
vyráběla a dosud některé modely vyrábíme. Ale předpokládám, že velmi rychle,
pravděpodobně během roku 1999, ukončíme jejich výrobu technologie ink-jet má
při stejných nákladech prostě lepší parametry.
Takže ani neuvažujete o výrobě řezacích plotrů...
Ne. Hodláme se specializovat výhradně na trh maloformáto-vých a
velkoformátových kopírovacích strojů a síťových tiskáren, a to včetně
inkoustových modelů vyvíjíme vlastní inkoustovou technologii.
Jaký je vlastně původ názvu společnosti Océ?
Na začátku století existovala prakticky jen jediná široce užívaná metoda pro
reprodukování výkresů diazotisk. Při kopírování se jako vývojka používal
čpavek, který reagoval s chemickými látkami v papíru. Tento postup byl vylepšen
a z vývojky byly odstraněny zdraví škodlivé látky komponenty. Vylepšený systém
kopírování byl proto nazván jako Ohne Componenten System, ve zkratce OC System,
která se časem vžila. Protože ale tehdy byla značka OC registrována na někoho
jiného, bylo ke zkratce přidáno dlouhé é a značka Océ byla na světě.
Kdo vlastně společnost Océ vlastní?
Océ je vlastně tradiční "rodinný podnik". Jistě, je to veřejná společnost,
jejíž akcie se např. obchodují na amsterdamské burze a ve Spojených státech na
trhu NASDAQ, ale potomci zakladatelů mají většinový podíl, byť do vlastního
řízení firmy nezasahují.
Každá společnost, která nabízí složitá zařízení a chce nabízet i tomu
odpovídající služby, musí mít velmi kvalifikované zaměstnance. Myslíte, že je
těžké najít v České republice takové lidi, případně je těžké je vyškolit?
Co se týká technických pracovníků, resp. jejich odborných znalostí, tak to v
České republice není žádný problém. Protože "oficiální" jazyk společnosti je
angličtina a všechny technické manuály jsou právě v angličtině, potřebujeme,
aby naši zaměstnanci angličtinu ovládali ne každý z uchazečů ale umí technickou
angličtinu, ale není to nějaký zásadní problém.
Jiná věc jsou školení. Na výrobce kopírovacích strojů v uplynulých letech byly
kladeny veliké nároky vlastně se zcela změnily používané technologie přecházíme
z analogových kopírovacích strojů na digitální, nejdřív jsme museli zcela
změnit technologii z analogové na digitální, kopírky je nyní možné připojit na
počítačovou síť a to vše přirozeně klade vysoké nároky na naše zaměstnance,
které musíme vyškolit, aby měli potřebné znalosti pro servis našich výrobků.
Můžete definovat svého typického zákazníka v České republice, příp. jestli se
liší od charakteristického zákazníka v Evropské unii?
V kopírovacích systémech se zaměřujeme na střední a velké společnosti to se
týká jak analogových, tak i digitálních zařízení. Typický zákazník našich
zařízení patří mezi střední až velké uživatele mluvíme tedy měsíčně o 10 000 a
více kopiích, přičemž zákazníci kladou důraz na kvalitu. Tyto kopie používají
ať již pro vlastní potřebu, nebo se jedná např. o velká kopírovací centra.
V tom se Česká republika prakticky neodlišuje od západní Evropy velké podniky a
instituce s velkou potřebou kopií mají prakticky stejné požadavky.
Můžete něco říci o svých plánech a aktivitách v České republice?
Océ v České republice chce nejen prodávat, ale také vyrábět. V Pardubicích máme
montážní závod, který zaměstnává 50 lidí a chceme tento provoz dále rozšířit a
zdvojnásobit počet pracovníků. Ze sídla ve Venlo v Nizozemí dovážíme díly, zde
je kompletujeme a oživujeme a hotové výrobky vyvážíme dál. Zde v Praze máme
výrobní centrum, kde pracuje asi 25 lidí. Toto centrum obnovuje starší modely
Océ nejen opraví a vyčistí, ale opravdu renovuje: stroje dostávají nové
mechaniky, nový firmware, atd., takže se jedná o výrobu nových strojů. I tento
provoz by se měl dále rozšiřovat.
Přirozeně chceme rozšiřovat i obchodní aktivity v České republice. Přestěhovali
jsme se do nových a větších prostor, takže máme dostatečné zázemí pro
plánovanou expanzi na českém trhu v následujících 5 letech.
Océ vyrábí také výkonné tiskové systémy PageStream. Jak vidíte jejich pozici na
českém trhu?
Tato řada výrobků je určena hlavně pro podniky veřejných služeb, banky a
podobné velké společnosti. V České republice dnes není situace těchto firem
optimální. Přesto, když se podíváte na vybavení velkých společností, zjistíte,
že často používají pro tisk zařízení Océ. Další skupinou našich potenciálních
zákazníků jsou mailingové firmy, které se tu usazují a vytvářejí zde základny
pro další expanzi na východoevropské trhy.
Někteří z vašich konkurentů nabízejí své základní modely prostřednictvím sítí
hypermarketů, jako jsou např. Makro či Tesco. Chystáte své výrobky nabízet i
těmito způsoby?
Ne. Těžiště našich zákazníků je mezi velkými a středními firmami, takže by to
nebylo účelné. A menší modely v nabídce Océ jsou OEM produkty, které nabízíme
vlastně jen jako doplnění našeho sortimentu a obvykle se neprodávají
samostatně. Ty opravdu malé a jednoduché kopírky
nenabízíme vůbec. Navíc v této kategorii kopírek je velká kon-kurence, která
stlačuje koncové ceny. Océ se snaží nabízet kvalitní výrobky na vysoké
technologické úrovni s individuálními službami, což v tomto segmentu (pokud se
na něj neorientujete) není možné.
Děkuji za rozhovor.
8 1471 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.