Chceme změnit způsob, jakým se lidé učí, pracují a také se baví...

O tom, že u nás společnost Bay Networks patřící do pětice nejvýznamnějších světových síťových firem otevřela ...


O tom, že u nás společnost Bay Networks patřící do pětice nejvýznamnějších
světových síťových firem otevřela nedávno svou pobočku, jsme vás již
informovali. Při této příležitosti navštívil Prahu její marketingový manažer
pro Švýcarsko, Rakousko a východní Evropu, Giordano Sticchi, což byla vhodná
příležitost k rozhovoru o aktivitách této společnosti (nejen) u nás.
Otevření české pobočky vaší společnosti je dobrou příležitostí představit Bay
Networks těm, kdo ji případně neznají. Co by o ní měli vědět?
Všechno vlastně začalo v roce 1995 spojením firmy Wellfleet, známé svými
routery, s firmou SynOptics s jejími přepínači a rozbočovači. Obory jejich
činnosti se vzájemně doplňovaly, Wellfleet neměla huby a switche a SynOptics
zase routery. Samozřejmě, když se dvě společnosti spojují, nejde o krátký a
jednoduchý proces, ale teď už je to za námi a Bay Networks je dnes společností
se silnou pozicí v komunikačním byznysu. Celosvětově jsme v příjmech za Ciscem
a 3Comem v závislosti na konkrétním tržním segmentu jsme buď první, nebo druzí.
Které produkty považujete z hlediska vašich (potenciálních) zákazníků za
nejdůležitější?
Když se podíváte na současný trh, tak rozdíl mezi námi a Ciscem, což je
společnost, se kterou jsme stále srovnáváni, je v tom, že Cisco dělá hodně
obchodů s routery a my zase s přepínači. My jsme se teď ovšem na tuto
problematiku podívali jiným způsobem a smíchali jsme switche a routery
dohromady a tak vznikly switche na 3. úrovni (Level 3 switch), které dělají
routing na úrovni čipů. A jsme pevně přesvědčeni, že si tento produkt najde na
trhu své místo. S naší řadou Accelar jsme byli na trhu L3-switchů velice brzy
loni v září, jestli si dobře pamatuji ten termín, jsme uvolnili Accelar 100.
Investovali jsme do společnosti Rapid City, která vyvíjela vlastní routing
switch procesor, což je velmi slibná technologie a my ji teď dáváme do svých
produktů řady Accelar 1000. V současnosti se jedná o nejvýkonnější produkt na
trhu. Naše strategie je tedy zaměřena na L3--switche, Ethernet, fast Ethernet a
Gigabitový Ethernet.
Ale L3-switche v současnosti nabízejí i jiné firmy. Čím se od nich vaše
produkty odlišují?
L3-switche jsou velmi zajímavým produktem a proto se v této oblasti samozřejmě
angažuje řada dalších firem. Ale my jsme prošli testy Tolly Group, tedy nikoli
nějakými našimi interními testy, s nejlepšími výsledky. Naše L3-switche jsou
podle objektivních měření schopny zpracovat až 7,6 mil. paketů za sekundu.
Některé společnosti sice tvrdí, že jejich produkty zvládnou přepnout např. 5
mil. paketů, což je pěkné, ale měly by to nechat otestovat nějakým nezávislým
způsobem.
Pojďme si chvilku povídat o trhu v České republice a východní Evropě vůbec. Vy
tady teď otvíráte svou pobočku... Co pro vás zdejší trh znamená?
Pro Bay Networks je tento trh strategický, protože tu existuje velká potřeba
budovat síťovou infrastrukturu, podstatně větší než např. v USA. A to je důvod,
proč jsme nedávno otevřeli kancelář v Polsku, v Maďarsku a teď také v České
republice. A když bude třeba, otevřeme pobočky ještě v dalších zemích.
Mohl byste nějak kvantifikovat, co od těchto zastoupení očekáváte, např. pokud
jde o podíl na trhu nebo o příjmy?
S podílem na trhu to je složité. Ale pokud jde o příjmy, ve střední Evropě bez
Ruska, tedy celkem v 11 zemích, očekáváme pro příští fiskální rok, od 1.
července 1998 do 30. června 1999, příjmy okolo 20 milionů dolarů. To
představuje ve srovnání se současným stavem téměř dvojnásobek. Uvědomujeme si,
že dělat byznys v nějaké zemi na dálku, např. z Francie, není realistické; nyní
budeme moci daleko více komunikovat s našimi zákazníky a předpokládáme
konstantní nárůst příjmů. Začínáme vždy s dvojicí lidí, s country managerem a
systémovým inženýrem.
Vraťme se ještě k vašim produktům. Hovořil jste o L3-switchingu, ale co můžete
nabídnout menším zákazníkům v oblasti SOHO?
Bay Networks má kompletní produktovou řadu určenou pro malé firmy pojmenovanou
NetGear, která jim mj. nabízí např. připojení na Internet. A potom máme též
řadu BayStack, která zahrnuje huby pro sdílená média, přepínače, teď jsou např.
velmi úspěšné switche s automatickým přepínáním mezi 10 a 100Mb Ethernetem.
Poslední řadou, kterou bych v této souvislosti zmínil, je řada se jménem
Nautica, která umožňuje komunikaci prostřednictvím ISDN a zahrnuje např.
routery nebo servery pro vzdálený přístup; je určená pro malé a střední firmy,
kterým umožňuje snadno se připojit k Internetu a případně také zajistit
vzdálené připojení jejich zaměstnanců do firemní sítě nebo vzájemné propojení
více sítí.
Pokud jde o vámi zmiňované ISDN, jak vidíte právě tento trh tady v České
republice?
Já vím, že tady začal nástup ISDN později, přibližně před rokem, a zatím tu
není příliš populární. To je velký rozdíl např. oproti Německu, kde je ISDN
velmi rozšířené je to zajímavá a dobrá technologie, ale my si uvědomujeme, že
existuje také řada alternativ, jako např. kabelové modemy nebo xDSL a i na ty
se při vývoji samozřejmě zaměřujeme.
Domníváte se, že tady některá z těchto technologií získá dominantní postavení?
My to vidíme tak, že kabelové modemy jsou tady ve východní Evropě velmi
zajímavou technologií, protože vaše telefonní síť nemá vždy dobrou kvalitu,
zatímco sítě kabelových televizí jsou zcela nové, takže datové přenosy
prováděné jejich prostřednictvím jsou podstatně lepší. Myslíme si, že kabelové
modemy tady mají velikou šanci, uvažovat o xDSL je pravděpodobně ještě velmi
předčasné. Ale na druhou stranu považujeme xDSL za velmi dobrou alternativu
především pro současné ISP (poskytovatele připojení k Internetu), protože
kabeloví operátoři jim vlastně kradou byznys, takže oni asi budou mít velký
zájem tuto technologii zavádět. Pokud jde o ISDN, možná, že už je na něj trochu
pozdě, aby bylo úspěšné ve východní Evropě.
Máte nějakou vizi, o kterou byste se s námi chtěl na závěr podělit?
Chtěl bych říci dvě věci: tou první je dlouhodobá vize Bay Networks, na jejímž
splnění denodenně pracujeme. Jedná se především o změnu způsobu, jakým se lidé
učí, pracují a také se baví a to prostřednictvím odstranění bariér, které s
sebou přinášejí vzdálenosti. A pokud jde o tu druhou věc, ještě bych se vrátil
k L3--switchingu a naší řadě Accelar. Důvod, proč věříme, že tyto produkty
budou úspěšné, souvisí se současným vývojem v oblasti protokolů: ještě nedávno
se v sítích používala spousta různých protokolů SNA, Apple Talk, IP, IPX, a tak
jste potřebovali multiprotokolové routery. Ale s nástupem Internetu a Intranetů
se dá předpokládat, že v roce 2000 bude 80 % používaných protokolů IP a to
nahrává IP-Switchingu (= L3-switching). Dnešní běžný router nasměruje 700
tisíc, maximálně milion paketů za sekundu a naše produkty z řady Accelar
zvládnou více než 7 milionů paketů za sekundu, což znamená poměr asi 1 : 10. A
navíc při desetinové ceně. Takže je tu desetinásobný výkon při desetinové ceně,
a to je důvod, proč věříme, že tato technologie bude úspěšná.
Děkuji vám za rozhovor.
8 1038 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.