Chudší o čtyři miliardy

Bezpečnost dat může být politickým tématem. O preference voličů se nyní velmi zajímají nejen tuzemské politické st...


Bezpečnost dat může být politickým tématem.
O preference voličů se nyní velmi zajímají nejen tuzemské politické strany
nedávno se jim věnoval i jeden průzkum organizace CSIA (Cyber Security Industry
Alliance) v USA. Ta se zaměřila na otázku, zda je bezpečnost dat pro voliče
politickým tématem.
A výsledek? Američtí voliči prý začínají považovat bezpečnost dat za téma,
podle něhož také posuzují volební kandidáty. Téměř polovina dotázaných
potenciálních voličů tvrdí, že by měli vážné pochybnosti o kandidátovi, který
nepodporuje přijetí zákona požadujícího informování zákazníků o úniku osobních
informací. Možná i proto, že americkým úřadům nedávno unikla osobní data 26,5
milionu válečných veteránů a jejich partnerů.
Průzkum se soustředil i na získání podkladů pro odhad ekonomických ztrát
vyplývajících z nedůvěry v dostatečné zabezpečení dat na internetu. Výsledná
zpráva tvrdí, že méně než polovina amerických občanů věří v bezpečnost svých
dat při nákupu on-line. Polovina z této poloviny z uvedeného důvodu on-line
nenakupuje. Druhá polovina nákup zřejmě "riskne" stejně jako v běžném životě
"risknete" používání platebních karet, u nichž lze mít rovněž důvodné
pochybnosti o bezpečnosti. Nicméně ona nenakupující polovina znamená podle oné
zprávy ztrátu pro on-line byznys ve výši 3,8 miliardy dolarů měsíčně.
Otázkou ovšem je, nakolik pocity dotazovaných odpovídají realitě. Jen 34
procent z nich prý totiž věří, že je on-line bankovnictví stejně dobře
zabezpečené, jako to fyzické. Tak nevím. Já mám pocity přesně opačné. U
přepážky mi totiž stačí jen můj podpis...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.