Chybějí zákony

Liberalizace telekomunikací je pomalá Podle IDC opožděné zavádění rozhodujících regulačních opatření, jako je p...


Liberalizace telekomunikací je pomalá
Podle IDC opožděné zavádění rozhodujících regulačních opatření, jako je
předvolba operátora, uvolnění místní smyčky a stanovení reálných propojovacích
poplatků, zapříčinilo pomalý rozvoj konkurence na mnoha telekomunikačních
trzích ve střední a východní Evropě.
Ze 16 zemí obsažených ve studii 11 formálně otevřelo své telekomunikační trhy,
a to včetně všech kandidátských zemí Evropské unie v regionu. Další 3 státy
zamýšlejí liberalizace v následujících 3 letech.
V mnoha zemích, které formálně otevřely své trhy, problémy v regulativní sféře
zabránily rozvoji služeb alternativních operátorů. "Základní problém je, že
kromě oficiální liberalizací trhu zde musí být také účinné zákony, regulace a
regulační instituce, které umožní zdravou konkurenci," vysvětluje Emir
Halilovic, Research Analyst telekomunikační skupiny společnosti IDC CEMA.
Estonsko a Česká republika byly nejagresivnější v zavádění takovýchto zákonů a
regulací, které se z převážné části shodují se směrnicemi Evropské unie,
zavádějí nezávislá omezení s přiměřenou zákonnou mocí podporující konkurenci.
Ale studie IDC také ukazuje, že i na těchto dvou trzích zavedení důležitých
regulací umožňujících volbu operátora, předvolbu operátora, přenositelnost
čísel a uvolňování místní smyčky, přišlo o dost později než oficiální
liberalizace. Situace v Estonsku a České republice je přesto lepší než v
Polsku. Polské často měněné zákony a regulační struktura, pozdní liberalizace
mezinárodních hlasových služeb a neschopnost jejich regulace k prosazení
rozhodnutí oslabuje konkurenci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.