Chytrá hradla

Třírozměrný tranzistor od Intelu Výrobci tranzistorů se kromě miniaturizace snaží zvyšovat výkon také prostředni...


Třírozměrný tranzistor od Intelu
Výrobci tranzistorů se kromě miniaturizace snaží zvyšovat výkon také
prostřednictvím změny samotné funkčnosti celého prvku. Zatímco konkurenti
vyvíjejí tranzistor se dvěma hradly, firma Intel se zaměřila hned na hradla
tři. Její experimentální model nazvaný Tri--Gate je historicky prvním
tranzistorem, který nepracuje plošně, ale ve všech třech rozměrech. K jeho
výrobě se využívá křemíku a germania.
Tranzistory současnosti si musejí vystačit s jediným hradlem, které umožňuje
elektrický obvod spínat a rozpínat, a tím generovat jedničky a nuly. S tím, jak
se výrobní postupy blíží fyzikální hranici používaných technologií a materiálů,
hledají výrobci nové cesty. Jednou z možností je zvyšování počtu hradel v
jednom tranzistoru, což mu umožní zpracovávat větší množství informací.
Ve stávajících tranzistorech je hradlo umístěno vzhledem k podkladu vodorovně,
elektrony tedy proudí jedním směrem. V Tri-Gate jsou hradla tvořena vrchní a
dvěma bočními stěnami kvádru vystupujícího z podkladu a proud je přiváděn
zespod. Díky tomu bude také možno při konstrukci nových integrovaných obvodů
opustit plochu a stavět i do výšky. Nová technologie navíc umožňuje snižovat
ztráty elektrického proudu, ke kterým dochází u současných tranzistorů. Díky
tomu bude možno snížit pracovní napětí, a tím snížit spotřebu integrovaného
obvodu i jeho zahřívání.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.