Chytré místnosti si pamatují vše

Pracovní prostory vybavené moderními informačními technologiemi mohou výrazně zvýšit produktivitu při týmové spolu...


Pracovní prostory vybavené moderními informačními technologiemi mohou výrazně
zvýšit produktivitu při týmové spolupráci.
Během pouhých 4 měsíců vytvořili studenti Carnegie Mellon University (CMU) v
americkém Pittsburghu interaktivní fyzický a digitální pracovní prostor, který
ukazuje, kam se v příštích letech může ubírat podpora interaktivní spolupráce
firemních týmů. V rámci projektu nesoucího označení Barn vznikl prototyp
konferenční místnosti vybavený řadou výdobytků moderních informačních
technologií.
Na první pohled vypadá místnost na pittsburské univerzitě jako jakákoli jiná
konferenční místnost jsou tu stoly, křesla a obvyklá bílá tabule. Když se na ni
ale návštěvník podívá podrobněji, najde tu kamery, projektory, mikrofony,
reproduktory a elektronická pera, to vše přimontované ke zdem, stolům i stropu.
Členové týmů, které se zde scházejí, se přihlašují k systému Barn
prostřednictvím svých RFID přívěsků (Radio-Frequency IDentification)
přikládaných na elektronický řídicí panel. Všichni také nosí na hlavě senzory,
které je identifikují a umožňují sledování jejich pozice v každém okamžiku
průběhu mítinku.

Na mítinku
Na prvním setkání skupiny vloží jeden z jejích členů do systému identifikační
data všech osob a vytvoří perzistentní virtuální pracovní prostor, jenž bude
obsahovat veškeré informace o řešeném projektu. Systém Barn jej bude zaplňovat
daty při každém dalším setkání. Do svých logů zaznamená audio, video i obecná
data, která v průběhu mítinků vzniknou.
V rámci schůze může kterýkoli její účastník přistoupit k takzvané "Myslící
ploše", což je inteligentní interaktivní displej zabudovaný do digitální bílé
tabule a zaznamenat zde graficky svou myšlenku ta je okamžitě ukládána do
datového záznamu setkání spolu s komentáři od dalších členů skupiny. Současně s
ní mohou pracovat účastníci setkání na svých noteboocích.
Odezvou z pléna tak může být nejen příchod dalšího účastníka k tabuli, ale také
použití elektronického pera na vlastním notebooku zde je možno realizovat
komentář nebo zatržení určitého objektu kresby a výsledek se zobrazí na
"Myslící ploše". Software pro takzvanou "sociální geometrii" zná rozmístění
všech účastníků, a proto může odpovídajícím způsobem ovládat osvětlení a
mikrofony v místnosti.

Klíčové body
Když je na mítinku učiněno nějaké zásadní rozhodnutí nebo vznikne nějaký
důležitý koncept, určená osoba ťukne na tlačítko TWI (That Was Important to
bylo důležité) na svém počítači, čímž se na odpovídající místo záznamu umístí
praporek. Pak se k němu lze kdykoli rychle a pohodlně vrátit.
Člen skupiny, který se nemůže nějakého setkání osobně účastnit, má možnost
prostřednictvím webového portálu Barnu procházet záznamem schůze, přičemž může
být automaticky zastavován na místech označených praporkem TWI. Má pochopitelně
také možnost projít celé setkání s tím, že si vyslechne vše, co zde zaznělo, a
uvidí veškeré grafické záznamy z Myslící plochy.
"Barn a jeho Myslící plocha byly zkonstruovány proto, aby usnadnily týmovou
práci na mítincích, jejichž cílem je vytvořit nějaký druh návrhu může jít třeba
o software, hardware nebo o nějaký spotřební výrobek," vysvětluje Asim
Smailagic, fakultní poradce pro projekt Barn. "Naši inteligentní místnost lze s
výhodou použít pro realizaci brainstormingu, vytváření ideí, generování
znalostí i pro jejich přenos," říká.
"Barn opravdu stojí za pozornost. Disponuje totiž ohromným množstvím zajímavých
vlastností a o každé z nich jsou výzkumníci přesvědčeni, že je pro jeho funkci
nezbytná," říká Ted Selker, profesor mediální laboratoře na MIT. "Je to typický
projekt CMU," dodává.
Selker oceňuje schopnost Barnu zaznamenávat všechny aspekty setkání. "Všichni
se cítíme být dotčení pomíjivostí konverzace. Jestliže se účastníte nějakého
setkání a poté o něm dva týdny nemluvíte, je to, jako by se nikdy
neuskutečnilo. Vše je zapomenuto," říká Selker. Barn si však pamatuje naprosto
vše.

Koordinace týmů
Dan Siewiorek, šéf institutu pro výzkum interakce mezi člověkem a počítačem při
Carnegie Mellon University, tvrdí, že velké návrhářské týmy s několika částečně
nezávislými podskupinami čelí problémům s koordinací. Stále se potýkají s
otázkou, jak spolehlivě zajistit, aby jednotlivé skupiny nečinily konfliktní
rozhodnutí, která musejí být v budoucnosti zvrácena, a to někdy za vynaložení
velmi vysokých nákladů.
Siewiorek tvrdí, že budoucí verze Barnu se pokusí řešit uvedený problém tím, že
nechá styčnou osobu v každé podskupině auditovat výstupy setkání ostatních
podskupin. Styčná osoba však nebude muset sledovat celá setkání, protože Barn
rozpozná klíčová slova, o která by se daná osoba mohla zajímat, a upozorní ji
na místa, kde se hovoří k tématu jejího zájmu.
"Software Barnu může kontrolovat verbální konverzaci i veškeré údaje, které se
objevují na bílých tabulích, a jakmile by se probíraná data mohla vztahovat k
zájmům jiné skupiny, vzdálená osoba je okamžitě vyzvána k tomu, aby se zaměřila
na probíhající konverzaci," vysvětluje Siewiorek.
"Práce na podpoře týmové spolupráce ze strany IT se táhne již několik dekád a
existuje ohromné množství krásných ideí, které se nikdy nedostaly dál než na
rty svých tvůrců," říká Daniel Bobrow, výzkumník z Palo Alto Research Center.
Podle jeho názoru výzkumníci z oblasti IT často kladou technologii před lidské
faktory.
"Mají nějaké řešení, o kterém se domnívají, že kdesi může pomoci, a potom jdou
a hledají problém," říká Bobrow. "Dají dohromady všechny technologické páky, na
které si vzpomenou, ale když jsou hotovi, ukáže se, že to, co stvořili,
neodpovídá způsobu lidského chování," dodává.
Siewiorek ale tvrdí, že výzkumníci CMU berou jako první v potaz právě lidský
faktor a teprve poté technologii a netechničtí projektoví poradci na škole jim
s tím pomáhají. Jeden z nich například doporučil, aby účastníci schůzek v Barnu
dostali k sezení spíše barové stoličky než běžná křesla. "Potom je daleko
pravděpodobnější, že se zvednou a půjdou k Myslící ploše a zde budou kreslit
své ideje, než že zůstanou sedět a budou je kreslit do svého počítače," uvádí.

K čemu je vlastně Barn
Tradiční konferenční místnosti mají několik nevýhod, mezi něž patří například:
Je zde obtížné kombinovat digitální a fyzickou informaci.
Není tu dost místa na stěnách pro tvorbu poznámek.
Fyzické informace (jako např. ručně psané poznámky nebo kresby) mohou být
zapomenuty v místnosti.
Je tu jen malá podpora pro sdílení informací.
Je tu obtížné integrovat skupinovou práci s individuálními pracemi.
Neexistuje zde žádná podpora pro spolupráci v rámci většího množství týmů.
Uvedené nevýhody se snaží řešit prototyp konferenční místnosti vzniklý v rámci
projektu Barn na Carnegie Mellon University.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.