Chytřejší než uživatelé

Software, který vývojářům umožňuje sestavit počítače, jež se budou schopny učit a na základě zkušeností aktivn...


Software, který vývojářům umožňuje sestavit počítače, jež se budou schopny učit
a na základě zkušeností aktivně zvyšovat přesnost a jednoduchost svého použití,
představila společnost Intel.
Uvedený program umožňuje počítat pravděpodobnost zahájení různých událostí na
základě jejich výskytu v minulosti. Software lze využít k vylepšení celé řady
interaktivních a průmyslových počítačových aplikací, počínaje prohledáváním
rozsáhlých databází genových studií a konče e-mailovými systémy, které vytvoří
model chování uživatele a budou podle toho samostatně zpracovávat nově příchozí
zprávy. Software je dostupný v rámci knihovny Intel Open Source Machine
Learning Library (OpenML), což je sada funkcí, které technickým vývojářům
pomáhají s vývojem aplikací pro stroje schopné učení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.