Chytrý a úsporný tisk v síti

Brněnská společnost Y Soft uvedla na trh produkt SmartQ, který představuje tiskové řešení pro sledování a vyhodnoco...


Brněnská společnost Y Soft uvedla na trh produkt SmartQ, který představuje
tiskové řešení pro sledování a vyhodnocování nákladů na tisk a zabezpečení
přístupu k tištěným dokumentům v prostředí, kde jsou využívány síťové tiskárny,
kopírky či plottery.
Řešení SmartQ sestává z tiskového serveru (softwarová část) a tiskového centra
(hardwarová část). Software zpracovává veškeré tiskové úlohy a zajišťuje
autorizaci uživatelů, účtování úloh i clustering tisku (resp. rozdělování
zátěže mezi více tiskáren). Lze provádět přesné účtování všech tiskových úloh
či přidělování kreditů uživatelům, kdy před tiskem proběhne kontrola, zda je
kredit subjektu dostatečný pro danou úlohu. Účtování je přitom prováděno podle
počtu vytištěných stránek včetně kopií pořizovaných na digitálních kopírkách.
SmartQ navíc umožňuje snadnou správu uživatelů i uživatelských skupin,
sledování průběhu úloh či široké možnosti ekonomických reportů a statistických
výstupů pro sledování vytížení strojů. Nasazení SmartQ tak má vést především ke
snížení tiskových nákladů v rámci firmy.
Zařízení reprezentující tiskové centrum je pak připojeno ke každé tiskárně, u
které je vyžadován zabezpečený tisk, kdy vytištění proběhne teprve poté, co je
uživatel autorizován pomocí čipové karty.
Funkce Follow-Me zajišťuje možnost provedení úlohy na kterékoliv tiskárně ve
firmě po autorizaci uživatele na příslušném tiskovém centru. Přitom však není
třeba každému uživateli instalovat ovladače všech tiskáren ve firmě.
Každá úloha může být uložena a archivována na serveru, přičemž je možné
(jestliže to například vyžaduje firemní politika) provádět kontrolu tištěných
dokumentů, a případně tak zabránit úniku informací z firmy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.