Chytrý DNA počítač vybírá automobily

Na rozdíl od původního Adlemanova konceptu DNA počítače, který řešil Problém obchodního cestujícího, tedy z form


Na rozdíl od původního Adlemanova konceptu DNA počítače, který řešil Problém
obchodního cestujícího, tedy z formálního hlediska poměrně jednoduchou úlohu z
oblasti teorie grafů, se nyní tvůrce prvního DNA počítače pokouší o podstatně
náročnější oříšek.
V úloze, na které nyní Leonard Adleman demonstruje své principy, je celkových
možností již více než milion. Problém tedy již není řešitelný ručně na rozdíl
od prvního demonstračního pokusu, kdy by člověk vyřešil problém rychleji než
DNA počítač, nemluvě už o libovolném PC. Algoritmus realizovaný na současném
Adlemanově molekulárním počítači řeší následující úlohu: Zájemce o koupi auta
přijde za dealerem a předá mu komplikovaný seznam kritérií, které by měl
splňovat požadovaný automobil. Podmínky mohou být dosti složitě strukturované
(buď ta a ta značka nebo určitá barva v kombinaci s cenou apod.). Takových
částečně se vylučujících a částečně se překrývajících podmínek může zákazník
stanovit až 24.
Je jasné, že pro řešení tohoto problému, kdy jednotlivé podmínky jsou na sobě
jaksi nezávislé, "paralelní", se výborně hodí právě DNA počítač.
Adleman v článku, který se objevil na serveru UniSci a v americkém vědeckém
časopisu Science, ovšem uvedl, že současné DNA počítače jsou na to, aby
konkurovaly těm klasickým, stále ještě příliš chybové. Nicméně by se již brzy
mohly velmi dobře uplatnit v roli měřicích či kontrolních zařízení, která by
pracovala s biologickými či chemickými systémy. DNA počítač by v budoucnu mohl
hrát i roli nanorobota, tj. sídlit v buňce a tam realizovat sadu určitých
biochemických reakcí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.