Chytrý džin na CD

Nakladatelství Oxford University Press přichází do Čech s novinkou: kombinací elektronického slovníku, příručky kol...


Nakladatelství Oxford University Press přichází do Čech s novinkou: kombinací
elektronického slovníku, příručky kolokací a obsáhlé cvičebnice. Oxford
Phrasebuilder Genie (dále jen OPG = džin větostavitel) se chová v souladu se
svým názvem klepnutí na slovo v editoru naplní okno buď výkladem, nebo k danému
slovu nabídne vhodné kolokace, tj. předložky, substantiva ke slovesům a naopak.
OPG zabere na pevném disku v kompletní instalaci tj. včetně výslovnosti 287 MB.
Pracuje pod operačními systémy Windows 98/2000/NT4.0/Me/XP a lze jej uplatnit v
široké škále aplikací. Od internetových prohlížečů až po textové editory.

Slovník 6. generace
OPG zahrnuje slovník Qxford Advanced Learners Dictionary od prof. A. S.
Hornbyho, který používalo ke studiu i v Čechách několik generací angličtinářů a
v současnosti je již v šestém vydání. Pro studujícího je důležité, že
definující texty využívají pouhých 3 000 slov základní slovní zásoby, 80 000
hesel a 90 000 příkladů použití. Zejména velmi početné příklady použití jsou
účinnou pomůckou jak při studiu, tak i při profesionálním překladu. K dospozici
je dále 10 500 idiomů a frázových sloves. Řada frázových sloves zde uváděných,
zejména nově utvořených, není podchycena ani v dražších dvoujazyčných
slovnících. (např. dumb down). Tato verze OPG rovněž obsahuje 4 500 nových slov
a významů (např. zde naleznete docu-soap, hot-desking, charm offensive apod.)

Učit se, učit se...
Druhou částí OPG je Oxford Collocations Dictionary. Právě z něho je odvozena
větší část cvičení. Na kolokace jich je 4 089 a na synonyma přes 200. Po
doplnění každého cvičení dochází k jejich vyhodnocení, v případě, že nevíme jak
dál, jsou k nahlédnutí správná řešení, respektive interaktivní odskok do
vysvětlujícího slovníku. Právě kolokace jsou nejčastějším prohřeškem, podle
něhož se pozná lajdácký nebo poloamatérský překlad do angličtiny.
Cvičení jsou dále doplněna speciálními stránkami zaměřenými tematicky na slovní
spojení nejčastěji se vyskytující ve sportu, obchodu, zdravotnictví atd.
Studijní stránky v PDF formátu si asi dost učitelů angličtiny vytiskne a
použije k testování v kurzu. Na závěr poznámka pro studující: pokud se vám při
práci nepovede na první pokus správné doplnění, vězte, že nejste sami. Náhodně
vybrané testy jsme "předhodili" několika kolegům, profesionálním překladatelům.
Zatím ani jeden nedosáhl 100procentní úspěšnosti.

Vyhledávání a zvuky
Sofware Genie využívá okolního textu k rozhodování, kterou část hesla nabídnout
jako první. Předchází-li vybranému slovu člen, nabízí vždy jako první podstatné
jméno. Pokud v blízkosti vybraného slovesa, např. "look", následuje předložka
"up", nabídne jako vysvětlení frázového slovesa "look sth. up". Co se týká
ozvučení na rozdíl od některých slovníků používajících softwarově generovanou
výslovnost je zde výslovnost představena nahrávkou rodilých mluvčích. Důsledně
je přitom odlišována výslovnost britská a americká.

Používání
OPG jsme vyzkoušeli v mnoha aplikacích a jednoduchý způsob práce jsme si
oblíbili. V Internet Exploreru např. stačilo na dané slovo pouze ukázat myší
(není ani třeba klepnutí), v Netscape Navigatoru naopak bylo nutné k "poklepu"
stisknout klávesu Ctrl. Pokud čtete dokument v programu Acrobat Reader, je na
počátku nutné klepnout na ikonu T (postačí pouze jednou), potom jen ťuknete na
hledané slovo a stisknete klávesu Ctrl. Bezchybně OPG fungoval i v MS Wordu. U
verze 97 klepnete na slovo a mírně pohnete kurzorem, u novějších verzí Word
2000 a Word XP stačí na slovo jen ukázat a nic víc.

Poznámky a připomínky
Okénko aplikace má konstantní velikost, která je optimalizována pro 14 nebo
15palcovou obrazovku. Na větších obrazovkách by bylo příjemnější okno zvětšit,
aby se současně vešlo větší množství textu.

Závěr
OPG je zdařilou interaktivní aplikací, která jistě najde svoji cestu na pevné
disky širokého publika, od studentů až po profesionální uživatele angličtiny.
Rychlost, s jakou poskytuje kvalifikovanou radu o správném používání slov
rozvíjejících slovo základní, je opravdu interaktivní. Je-li nápověda o vhodném
adjektivu vzdálena jen jedno klepnutí myší, budou ji používat i autoři, kterým
několikaminutové hledání v tištěné příručce nebo slovníku bylo příliš dlouhé.
Rozhraní Genie je programátorsky dobře provázáno s nejdůležitějšími aplikacemi
(MS IE, MS Word, Netscape Navigator, Acrobat Reader).
Důležitým přínosem je důsledné odlišování výslovnosti anglické a americké.
Studium bychom mohli doporučit i některým TV moderátorům či hlasatelům.

Oxford Phrasebuilder Genie
+jednoduché používání, slovní zásoba, rychlost přístupu k informacím
-neměnná velikost okna aplikace
Poskytl: Oxford University Press, www.oxford.cz
Cena (vč. DPH): 1 582 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.