Chytrý software k síťovým kartám

Mezi krátkými zprávami od firmy 3Com jste se v minulém čísle Computerworldu mohli dočíst také o nové verzi jejího s...


Mezi krátkými zprávami od firmy 3Com jste se v minulém čísle Computerworldu
mohli dočíst také o nové verzi jejího softwarového balíku pro správu sítí
nazvaného TranscendWare. Se správou sítě úzce souvisí také její další produkt,
který je s TranscendWarem plně integrovaný, totiž DynamicAccess, jehož
nejnovější verze, označená jako 1,5, by se měla v nejbližší době objevit na
trhu.
DynamicAccess je z hlediska uživatele zcela transparentním vylepšením běžného
síťového ovladače karty pracuje nad ovladači stávajícími. Jeho cílem je
usnadnění centralizované správy jednotlivých klientů, včetně jejich
monitorování, konfigurace a instalace nového softwaru. Produkt je schopen
komunikovat prostřednictvím vestavěného agenta firmy Tivoli také s řídícím
softwarem od této společnosti.
Programový balík DynamicAccess je standardně dodáván k síťovým kartám značky
3Com a některé jeho součásti jsou k dispozici i pro síťové karty ostatních
výrobců.
Class of Service
A jaké výhody tedy přináší nasazení DynamicAccessu? Jeho prostřednictvím je
možno např. přidělovat priority pro síťový přenos jednotlivým aplikacím. V
současné době se totiž stále častěji přenášejí sítí na jedné straně data,
jejichž priorita doručení je nízká, na druhé straně pak data na rychlost
přenosu velmi citlivá.
Jde např. o videokonference, které potřebují rychlý a nepřerušovaný tok dat,
nebo o přenos informací důležitých pro fungování firmy. 3Com zde nabízí své
řešení Class of Service PACE, které musí podporovat jak síťové karty, tak
přepínače. Jeho podstatou je rozpoznání dat s vysokou prioritou a upozornění
switchů, aby je obsloužily přednostně. Tím je umožněno takové aplikace nasadit
i na současné síťové infrastruktuře, která je leckdy daty přehlcena.
DynamicAccess 1,5 dokáže rozpoznávat běžné existující aplikace, takže nastavení
priorit není závislé na jejich přizpůsobení této technologii. Class of Service
PACE navíc odpovídá připravovanému standardu IEEE 802.1p, což by mělo zajistit
budoucí kompatibilitu s řešeními dalšími výrobců.
Multicasting
Také další přínos DynamicAccesu spadá do oblasti zlepšení propustnosti sítě jde
o řízení multicastingu. Čím více multicastingových aplikací je v síti
provozováno, tím větší je pochopitelně zatížení sítě. Přepínače v páteřních
sítích disponují účinnou filtrací, ale na úrovni malých lokálních přepínaných
sítí je tento problém zpravidla nedořešen.
Zabránit degradaci přenosového pásma sítě je samozřejmě možno tím, že se proudy
videa, zvuku a dalších dat nedostávají ke všem uživatelům sítě, ale jenom k
těm, kteří je opravdu potřebují.
Řízení multicastingu, integrované v uváděném produktu, je založeno na již
zmíněné specifikaci IEEE 802.1p, která definuje protokoly umožňující síťovým
kartám spolupracovat s přepínači, odpovídajícími tomuto standardu, za účelem
registrace členů multicastových skupin a tím nastavení příslušných filtrů.
Fast IP
Ulehčit routerům, zatíženým velkým množstvím paketů, umožňuje technologie
nazývaná Fast IP. Její princip spočívá v omezení procesu směrování pouze na
první pakety toku, přičemž data následujících paketů jsou přenášena
prostřednictvím již vytvořeného přepínaného spojení na druhé síťové vrstvě.
Klientský software, obsažený v balíku DynamicAcces, se snaží minimalizovat roli
routerů u všech spojení, kde je to možné. Aktivuje je vlastně pouze při
inicializaci spojení. Zároveň ovšem neomezuje možnosti správců pokud jde o
správu routerů jako takových.
Vzdálená správa
Získání detailních informací o stavu sítě usnadňuje podpora vzdáleného
monitorování prostřednictvím dRMON. DynamicAccess 1,5 obsahuje inteligentní
agenty dRMON, kteří sbírají a odesílají informace o síťovém provozu 3Com Edge
Monitoru, jenž je umístěn na serveru, a umožňují tak správu prostřednictvím
RMON (Remote Monitoring) i v přepínaných sítích, kde by jinak nebyla možná.
Inteligentní agenti jsou schopni komunikovat také s libovolným balíkem pro
správu sítě podporujícím RMON nebo RMON2.
Podporována je též instalace aplikačního softwaru prostřednictvím existujících
softwarových distribučních nástrojů nebo přihlašovacích skriptů. Aby byl splněn
požadavek na tuto funkci i v případě firem, které takové nástroje nepoužívají,
uzavřela firma 3Com partnerství se společností Tivoli Systems. Výsledkem je
integrace agenta pro správu softwaru od této společnosti do Dynamic Accessu.
Kde je DynamicAccess dostupný
Software DynamicAccess by měl být v nejbližších týdnech zdarma dostupný ke
stažení na webových stránkách firmy 3Com, v případě nově prodávaných ka-ret
bude dodáván přímo s nimi. Všechny zmíněné vlastnosti také pro karty jiných
dodavatelů by měly být součástí nové verze tohoto produktu, jejíž uvolnění je
plánováno na 2. čtvrtletí tohoto roku.(pen)
8 0215 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.