CIFS přes linky WAN

Ze sekund minuty Pokud chce například uživatel přenést 30MB soubor, protokol CIFS by kvůli tomu měl provést stovky op...


Ze sekund minuty
Pokud chce například uživatel přenést 30MB soubor, protokol CIFS by kvůli tomu
měl provést stovky operací, jež by proběhly mezi klientským zařízením a
serverem. Pokud by se jednalo o transport v rámci klasické lokální sítě, může
celý proces zabrat řádově sekundy. Jestliže by však uživatel byl připojen k
serveru přes 2Mb spoj WAN s 300milisekundovou latencí, pak se doba prodlouží na
přibližně 7,5 minuty. Naštěstí tento problém spojený s výkonností CIFS dokáží
dnes uspokojivě vyřešit akcelerační zařízení.
Tato zařízení jsou umístěna na obou koncích příslušné WAN linky, například v
datovém centru a v pobočce společnosti. Zvyšují výkon aplikací využívajících
sítě WAN nebo redukují přenosový čas přenosu souborů přes protokol CIFS až o
dvě třetiny (v našem případě lze tedy dosáhnout výsledného času zhruba 2,5
minuty). A co víc, protože technologie dokáže předvídat požadavky klientské
strany a potřebná data mu dodat lokálně, může se pak čas potřebný pro transport
souboru snížit dokonce na pouhých 30 sekund.
Systém CIFS definuje jak klientskou část, tak i část serverovou. Klient CIFS
slouží k přístupu k souborům umístěným na serveru CIFS. Například pokaždé, když
uživatel za pomoci svého Windows Exploreru brouzdá po serveru pracujícím pod
Windows nebo dokonce přistupuje ke konkrétním souborům, CIFS využívá
transportní informace (mohou se týkat souborů i celých adresářů), jež jsou
posílány mezi klientským počítačem a serverem, k jehož datům se přistupuje.
Během jednoho "kolečka" výměny informací mezi klientem a serverem je CIFS
protokol schopen přenést pouze 61 KB dat. Každý požadavek vznesený protokolem
CIFS vyžaduje příslušnou odpověď dokud není obdržena, nemůže být od klienta
směrem k CIFS serveru vznesen další. A jak latence roste, klesá příslušným
poměrem i celková výkonnost spojení.
Zařízení pro akceleraci sítí WAN musí být podrobně seznámena s fungováním
protokolu CIFS. Na základě těchto znalostí jsou pak schopna určit, jaké
konkrétní CIFS transakce budou následovat. V tomto případě pak může fungovat
jako prostředník klienta, respektive serveru, díky čemuž je zpoždění dodávky
souboru redukováno až na úroveň, které se dosahuje v případě přenosu souboru
přes síť LAN.
Tento stav může nastat i díky tomu, že data (například požadovaný soubor) jsou
předem přenesena a dočasně uchována v systémové paměti uvedeného zařízení pro
případné pozdější využití. Poté, co jsou informace uložené v pracovní paměti
využity, jsou vymazány. V tomto případě se nevyžaduje žádné cachování souboru
jde v podstatě o pouhé krátkodobé uložení dat, které slouží k vylepšení času
odezvy v případě využití protokolu CIFS. Tento přístup rovněž eliminuje obavy z
bezpečnostních rizik, neboť zmiňované zařízení neuchovává pracovně přenesená
data jako konkrétní soubor a pokud informace nejsou využity, jsou bezezbytku
vymazány.
Princip činnosti
Sled událostí, které jsou využity akceleračním zařízením pro sítě WAN, se
skládá v případě požadavku na stažení (čtení) souboru přes protokol CIFS z
následujících kroků:
n CIFS klient otevírá soubor pro čtení.
n CIFS server odpovídá tím že klientovi sdělí ID příslušného souboru.
n CIFS klient zadá svůj první požadavek na čtení souboru a CIFS server mu
odpovídá tak, že odesílá první část požadovaných dat. Tato první transakce
zabere relativně dlouhou dobu, protože požadavek na čtení a příslušná odpověď
jsou svázány latencí v síti WAN.
n Když akcelerační zařízení pro sítě WAN "vidí" iniciační transakce, může
stanovit, zda se CIFS klient pokusí o stažení souboru. Pokud je rozhodnuto o
stažení, pak akcelerační zařízení pro sítě WAN na straně serveru začne přenášet
data do své lokální paměti tím, že generuje požadavky na čtení lokálně přímo
serveru. Pokud se jedná o opakovaný požadavek na přenos shodných dat nebo pokud
soubor obsahuje již jednou přenesená data, pak akcelerační zařízení pro sítě
WAN na straně serveru přenáší pouze malý objem dat. To zvýší rychlost přenosu
informací při využití protokolu CIFS.
n Pracovně transportovaná data jsou odeslána na obdobné zařízení na straně
klienta a dočasně uchována s tím, že budou využita až poté, co přijde
odpovídající požadavek ze strany CIFS klienta. Když CIFS klient o příslušný
soubor požádá, pak místo toho, že se budou stahovat pomocí 61KB bloků ze
serveru (přes WAN síť), se ke klientovi dostanou lokálně z místního
akceleračního zařízení pro sítě WAN, a to rychlostí příslušné LAN. (pal) 6 1442

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.