Cíl cesty: Integrace

Koncept Enterprise Service Bus (ESB) si získal na trhu IT velkou popularitu, a to dokonce i navzdory tomu, že se různé tá...


Koncept Enterprise Service Bus (ESB) si získal na trhu IT velkou popularitu, a
to dokonce i navzdory tomu, že se různé tábory výrobců dosud stále dohadují, co
to ESB vlastně je.


Důsledkem prozatímních zmatků kolem ESB je, že mnoho organizací, když uvažují o
potřebě a roli ESB v jejich infrastrukturách, zůstává v nejistotě. Je ESB pouze
převlečený middleware orientovaný na výměnu zpráv, nebo jde o skutečně nový
přístup k integraci?
V reakci na dotazy klientů ohledně definice toho, co to ESB vlastně je,
publikoval Mike Gilpin, analytik společnosti Forrester Research, zprávu, jež
popisovala technologii ESB jako "softwarovou infrastrukturu, která umožňuje
vybudovat architektury orientované na služby (Service-Oriented Architecture,
SOA) tak, že funguje jako zprostředkující vrstva middlewaru, pomocí níž má být
sada opakovaně použitelných obchodních služeb široce dostupná". IBM ho zase
definuje jako typ middlewaru, jenž sjednocuje a propojuje různé služby,
aplikace a zdroje uvnitř organizace.
ESB obvykle disponuje nějakým typem technologií typu bus messaging, jako je
třeba Java Message Service nebo MQSeries společnosti IBM, a podporuje standardy
webových služeb. Podpora standardů je přitom navržena tak, aby podnikům
umožňovala zobrazovat data z různorodých systémů, přenášet zprávy na určená
místa, ujistit se, že jsou služby poskytnuty (ve správném pořadí), nebo
prosadit bezpečnostní pravidla. Tyto všechny operace jsou přitom namísto změn
kódu v rozhraních služeb realizovány prostřednictvím XML.
ESB bylo původně vyvinuto k tomu, aby naplnilo požadavky uživatelů na
jednodušší způsob integrace aplikací, než jaký představují tradiční metody EAI
(Enterprise Application Integration). EAI systémy se totiž kvůli tomu, aby
mohly být aplikace propojeny, neobejdou bez psaní dalšího kódu, a mohou kvůli
tomu být až desetkrát dražší.
"Podniky kvůli těmto výhodám svou pozornost obracejí na ESB a očekávají, že jim
poskytne run-time infrastrukturu, v níž by mohly volně provázané aplikace
spolupracovat," vysvětluje Ron Schmelzer, analytik firmy ZapThink LLC.
"Jestliže máte několik služeb, které vykonávají různé úlohy, ESB je schopno je
svázat dohromady," říká. "Sběrnice ESB ale musí být velmi spolehlivá - musí
garantovat, že vaše zpráva byla přijata."
"Největší skupinu firem, které využívají ESB, tvoří ty, jež potřebují
integrovat webové služby s existujícími integračními technologiemi
orientovanými na výměnu zpráv, jako je například CORBA (Common Object Request
Broker Architecture)," říká Gilpin. "Firmy se chtějí posunout kupředu, směrem k
přístupům orientovaným na služby, ale nechtějí zahodit investice, které až
dosud učinily," poznamenává. "To, co už máte, je vždy tím nejlogičtějším
místem, u něhož je třeba začít."
Když například firma Raymond James & Associates potřebovala data ze systémů pro
reporting v reálném čase, jež provozuje organizace Municipal Securities
Rulemaking Board (MSRB), integrovat do svého obchodního a reportingového
systému, rozhodla se pro ESB nástroj společnosti Iona Technologies. Uvedená
makléřská firma přitom již dříve využívala tradiční EAI produkty od stejné
společnosti, a to po dobu více než 10 let.
S využitím systému Iona Artix ESB je společnost Raymond James schopna do svých
systémů integrovat data přicházející každých 15 minut. Díky tomu může doplňovat
ze systému MSRB detailní informace o globálních obchodech s dluhopisy. "ESB nám
umožňuje integrovat data z messagingového softwaru IBM WebSphere MQ, jejž je
využíván organizací MSRB, do našeho vlastního systému založeného na technologii
CORBA," popisuje Martin Kullman, viceprezident firmy Raymond James. "Artix pro
nás vytváří vrstvu, jejímž prostřednictvím mohou vstupovat nebo přicházet
informace z jakéhokoliv zdroje," říká Kullman.
"Zhruba čtvrtina organizací využívajících ESB touto technologií nahrazuje
existující EAI platformy," odhaduje Gilpin. "Tyto firmy tvrdí, že EAI bylo
nadhodnoceno a že nesplnilo jejich očekávání," dodává. "Jestliže se ukáže, že
80 % jejich požadavků splní některé z řešení ESB řešení takzvaně lehčí váhy,
budou používat raději je."

Hráči a přístupy
Výrobci nabízející ESB technologii mohou být všeobecně rozděleni do tří táborů:
na firmy zaměřené čistě na ESB, na dodavatele aplikačních serverů, jejichž
produkty mohou být zákaznicky upraveny, aby splnily požadavky kladené na ESB, a
konečně na tradiční hráče z oblasti EAI, kteří budují podporu pro standardy
webových služeb nad jejich integračními platformami.
Analytik společnosti Forrester Research Mike Gilpin popisuje čisté ESB
produkty, jaké nabízejí firmy Sonic Software, Fiorano Software a Cape Clear
Software, jako "ESB lehké váhy", které mohou být obecně používány přímo z
regálu za zlomek ceny tradičních EAI řešení.
"Lehká váha zde není pejorativním označením," upozorňuje Gilpin. "To, co máme
skutečně na mysli, je, že mohou být snadno implementovány a udržovány, slovo
lehký neznamená, že by nenabízely široké možnosti," vysvětluje.
Firma Sonic, která prodává ESB produkty už od roku 2002, ve svém ESB poskytuje
vestavěnou javovou infrastrukturu pro messaging, jež nabízí jako rozšíření
middlewaru orientovaného na služby. Díky tomu může poskytovat i nástroj pro
řízení obchodních procesů.
Gordon Van Huizen, CTO společnosti Sonic, tvrdí, že ESB musí poskytovat podporu
pro transformaci struktury aplikací takovým způsobem, aby mohly být využívány i
ostatními službami. "Tato konfigurace by měla být prováděna pomocí metadat,
díky čemuž lze dosáhnout lepší kontroly nad tím, co se děje mezi službami,"
popisuje. "Pouhou změnou konfigurace metadat je možné provádět i některé velmi
dramatické změny ve způsobu, jak funguje interakce mezi systémy."
Ačkoliv společnost Cape Clear nemá ve svém systému ESB technologii pro
messaging, jejím cílem je poskytnout způsob, jak koordinovat interakce webových
služeb a architektury SOA nad existující infrastrukturou pro podnikovou výměnu
zpráv.
Firmy IBM a BEA Systems v polovině tohoto roku ESB produkty nenabízely, avšak
obě posilují své produktové řady aplikačních serverů (jde například o produkt
IBM WebSphere Application Server V6), aby vyhověly rostoucí podnikové poptávce
po funkcionalitě ESB. Například IBM už oznámilo dostupnost prvního řešení,
které nabídlo pro oblast ESB, tedy produktu WebSphere MQ Version 6 a na trh
uvedlo i podobně koncipované produkty WebSphere Message Broker či WebSphere
Enterprise Service Bus.
Gilpin poznamenává, že většina zákazníků IBM dnes potřebuje zákaznicky vysoce
přizpůsobená ESB, neboť mají obvykle velmi vysoké a sobě specifické požadavky.
"IBM může implementovat ESB s použitím své technologie a služeb, avšak nakonec
stejně vznikne specifické ESB pro konkrétního zákazníka," dodává.
BEA začala své ESB prodávat v létě tohoto roku pod názvem BEA AquaLogic Service
Bus (dříve známým pod kódovým označením QuickSilver). "Zatímco aplikační
serverový software WebLogic je
vybaven zejména pro vytváření a uspořádání webových služeb, ESB bude poskytovat
především dynamickou integraci služeb," říká Kelly Emová, ředitel produktového
marketingu v BEA. "Součástí novinky je SOA a přitom vychází z myšlenky, že s
koncovými body zacházíte jako se sdílenými službami. Přitom používáte standardy
webových služeb a metadata tak, abyste vytvořili jednoduchý a snadný způsob,
jak propojovat a spravovat své služby," říká. "Se systémem AquaLogic Service
Bus využívajícím konfigurační model lze přidávat nové služby, zatímco ostatní
služby jsou propojeny a vzájemně komunikují."
A konečně třetí skupina výrobců nabízejících produkty pod deštníkem ESB
zahrnuje tradiční dodavatele EAI, jako jsou společnosti Iona Technologies a
Tibco Software, které vytvořily podporu pro standardy webových služeb k
zajištění integrace založené na XML nad svými existujícími platformami.
Tento typ ESB se nejlépe hodí pro ty uživatele EAI, kteří chtějí inkrementálním
způsobem přidávat stupeň integrace při využití služeb postavených nad tím, co
už mají, vysvětluje Gilpin.


Odlehčení integračních snah

Steve Craggs, prezident společnosti Saint Consulting a místopředseda organizace
Integration Consortium, nedávno poskytnul Computerworldu informace o
rozvíjejícím se trhu ESB.

Odkud vzešla pozornost věnovaná ESB, proč jej firmy potřebují?
ESB bylo vyvinuto proto, že integrace je drahou záležitostí a zákazníci se
ptali: "Je zde nějaký jednoduchý integrační balík, který by dokázal zvládnout
většinu toho, co potřebujeme, ale nestál příliš mnoho?" Většina firem je
skutečně ve stadiu, kdy chtějí trochu integrace spolu s trochou transformace a
trochou směrování. Nechtějí rozsáhlou, kompletní funkcionalitu, kterou
poskytují některé z ostatních softwarových balíků.
Co uživatelé s ESB dělají?
Někteří ze zákazníků s ním skutečně provádějí integraci a dívají se na ESB jako
na jednoduchý způsob, jak ji řešit. Poměrně hodně z nich jej chce využívat
společně s tradičními řešeními. Jestliže jste si koupili integrační systém pro
kritické obchodní operace, jež jsou nezbytné, a nyní hledáte možnost integrace
s těmi, kteří provádějí analýzu nákupů, je zřejmé, že požadavky v obou
případech nebudou na stejné úrovni.
Tradiční integrační řešení většinou fungují jako rozvětvená struktura s mozkem
uprostřed. Při komunikaci mezi jakýmikoliv aplikačními komponentami musíte
procházet přes tento mozek, abyste zjistili, zda budete potřebovat využít
routing nebo něco podobného. Při použití sběrnice je více inteligence vkládáno
do samotných uzlů.
Zdá se, že stále existuje spousta nejasností ohledně vztahu webových služeb a
ESB. Mnoho firem tvrdí, že webové služby byly navrhovány jako způsob, jak
provádět integraci bez integrační platformy, tak proč potřebujeme ESB?
Webové služby můžete používat bez potřeby ESB a naopak. Lidé skutečně
předpokládali, že mohou integraci provádět pouze s využitím webových služeb, to
je však nesmysl. Webové služby řeší některé z problémů konektivity a adaptérů.
Avšak pokud využíváte webové služby přes protokol HTTP (bez ESB), pak bude
lepší, když to nebude pro účely, u nichž je nezbytná garance jejich doručení.
Jestliže chcete převádět peníze, musíte si být jistí, že požadavek na převod
prošel, a to pouze jednou.


Co to je vlastně ESB?

Enterprise Service Bus funguje jako sdílená vrstva pro messaging, jež slouží
pro propojení aplikací a dalších služeb prostřednictvím podnikové výpočetní
infrastruktury. Představuje její klíčovou páteř pro asynchronní messaging s
inteligentní přeměnou a směrováním, a zajišťuje, aby zprávy byly spolehlivě
doručeny. Služby jsou do ESB napojeny buď pomocí standardů messagingu webových
služeb nebo prostřednictvím Java Message Service. Uživatelé i analytici vidí
ESB systémy stále častěji jako klíčové komponenty v IT infrastrukturách
orientovaných na služby.


Bankovnictví řešené nad ESB

Organizace First Command Financial Services využívá ESB od Sonic Software k
tomu, aby mohla v zákaznicky orientované portálové aplikaci podporovat
transformaci dat a směrování. First Command, jež poskytuje finanční služby
rodinám aktivních i vysloužilých armádních příslušníků, chtěla využívat webové
služby pro automatické plnění požadavků zákazníků (jako je třeba změna adresy).
Protože ale zákazníci mají často i několik účtů (včetně těch určených pro
bankovnictví), cenné papíry či pojištění, musejí se tyto služby propojovat s
mnoha backendovými databázemi od různých výrobců, jako jsou třeba IBM,
Microsoft či Oracle. "Příliš mnoho produktů, jež by umožňovaly používat
otevřené standardy a bezešvým způsobem provádět transformaci dat, tu dosud
nebylo," říká John Quinones, CIO ve First Command. "ESB jsme potřebovali k
tomu, abychom byli schopni komunikovat s řadou různých databází a s mnoha
různými datovými zdroji, potom vzít data, porozumět obchodní logice, která
určuje, kde mají být tato data sdílena, a do těchto lokalit je také dostat.
Přitom je potřeba je nejen přenést, ale také přeložit do různých formátů, jež
jsou těmito databázemi čitelné."
Navíc First Command potřebovala technologii, která by jí umožnila aplikovat
specifická pravidla. Například pokud jeden ze členů rodiny požaduje změnu
adresy, adresy ostatních členů rodiny zůstanou stejné, jak dodává Quinones.
Použití ESB pomohlo společnosti výrazně snížit vývojový cyklus z osmi měsíců na
tři týdny, neboť vývojáři nemuseli k tomu, aby mohli integrovat aplikace,
zákaznicky upravovat API.
"Je to něco jako plug-and-play - provedete změnu v aplikaci, avšak nikoliv v
rozhraní," říká Quinones. "Chtěli jsme, abychom byli schopni vytvářet aplikace,
které bychom mohli nasadit do sítě, a přitom vědět, že se mohou připojit k ESB.
Důležité pro nás je rovněž to, že služby můžeme kvůli tomu, abychom zajistili
potřebnou flexibilitu a rychlost dat, přes ESB i přesouvat."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.