Cílem ComNetu je nabídnout podnikatelům komunikační řešení

Vzhledem k tomu, že se blíží první vrchol české počítačové sezony veletrh ComNet, požádali jsme o rozhovor ředit...


Vzhledem k tomu, že se blíží první vrchol české počítačové sezony veletrh
ComNet, požádali jsme o rozhovor ředitele této akce, Gunnara Küchlera a zeptali
jsme se ho, co nového mohou návštěvníci očekávat od dalšího ročníku této již
tradiční výstavy informačních a komunikačních technologií.
Pane Küchlere, mohl byste na úvod ve zkratce říci, co ComNet přinesl v
posledních letech, co minulý rok?
Veletrh ComNet Prague je, vedle Invexu, stálou platformou pro oblast IT a
komunikací v České republice. Konstantně sledujeme všechny vývojové směry a
trendy a jako organizátoři jsme z ComNetu učinili každoroční setkání a určitý
vrchol v této oblasti.
Příspěvek veletrhu ComNet k rozvoji ekonomiky této země je velký, což potvrzuje
zejména skutečnost, že veletrh ComNet Prague 98 byl nominován na prestižní
cenu Sisyfos.
Jakou jste měli loni zkušenost z jeho konání na Pražském výstavišti?
Přechod z pražského Kongresového centra na Výstaviště Praha, kde se veletrh
konal v loňském roce, byla zkušenost víceméně příznivá. Vystavovatelé dostali
možnost vybudovat působivé a funkční expozice, pro návštěvníky tato změna
znamenala snadnější přístup k exponátům a lepší orientaci v halách. Na druhé
straně je třeba zmínit i stinnou stránku, především v podobě stoleté
infrastruktury, která technicky ani servisně neodpovídá potřebám moderních
výstav. Praha musí vybudovat nové výstavní centrum, které by odpovídalo
požadavkům vystavovatelů i návštěvníků. To je podle mého názoru důležitým
úkolem nového vedení města. Praha by neměla zůstavat pozadu za ostatními
světovými metropolemi, ve kterých se konají výstavy a veletrhy.
Když jsme si spolu před rokem povídali o ComNetu 98, řekl jste, že je tato
výstava určena čím dál tím více pro byznysmeny. Bude tento trend pokračovat i
letos?
Taková byla úspěšná strategie všech veletrhů ComNet za posledních 20 let a díky
ní získal ComNet ojedinělou pozici mezi všemi ostatními výstavami. Tento trend
v budoucnu ještě posílíme a rověž budeme více pozornosti věnovat požadavkům
malých a středních podniků.
Při našem loňském rozhovoru jste také vyjádřil přesvědčení, že je ještě trochu
brzy na skutečný e-business, který je nepochybně jednou z hnacích sil
komunikačních technologií. Jak se na něj díváte dnes?
Jeden rok životního cyklu elektronického obchodování se rovná sedmi letům
života normálního člověka. Tak rychle se věci mění. ComNet bude demonstrovat
tuto explozivní změnu jednak na konferenci ComNet Prague 99 "Elektronický
business" organizované IDG Publishing a IDG World Expo, a jednak řadou
exponátů, které vystavovatelé představí buď na svých stáncích, nebo v rámci
projektu ComNet Solutions Park. Elektronické obchodování má skvělou budoucnost!
V tomto roce by se v Praze měly konat ještě 2 další výstavy zamě-řené na
komunikační technolo-gie, BITPRAGUE a ITC. Čím se od nich ComNet bude odlišovat?
ComNet Prague je jednoznačně zaměřen na komunikační požadavky, jejich vývoj a
řešení, která jsou určena pro skupinu velkých podniků v České republice. Naším
úkolem a cílem je: být jedinou akcí typu business-to-business soustřeďující se
na špičkové manažery s rozhodovací pravomocí. Po sedm let jsme v tomto snažení
byli úspěšní a chceme v něm pokračovat. Veletrh ComNet Prague 99, na jehož
pořadatelství se podílí i IDG Publishing, poskytuje špičkové služby podnikům a
těší se velké podpoře jak veřejnosti, tak soukromého sektoru.
Zdá se mi, že všechny další akce příliš často mění své zaměření a mají víceméně
charakter "veřejného blešího trhu IT produktů". Nakolik tedy jejich
organizátoři opravdu rozumějí komplexní oblasti IT? Na rozdíl od nich jsme
součástí IDG Group, které "žije" informačními technologiemi a posledních 30 let
poskytuje služby pouze v této oblasti. Kombinace výstavnictví, publikační
činnosti a výzkumu je naší výhodou a také příčinou celosvětového úspěchu IDG.
Ale zpět k mému původnímu tvrzení: výše zmíněné výstavy samozřejmě nemají nic
společného s veletrhem ComNet Prague.
Jak byste srovnal pražský ComNet a jeho amerického jmenovce? ComNet Washington
je "matkou" všech výstav veletrhu ComNet na celém světě a v mnoha směrech stále
určuje trend. Je to první důležitá výstava v roce (začala v pondělí 26. ledna)
a již tradičně se na ní představí nejnovější trendy a produkty z našeho
odvětví. Série veletrhů ComNet je ukázkovým naplněním sloganu: "Mysli globálně,
jednej lokálně." ComNet Prague získává nejnovější informace z USA a trendy,
které jsou relevantní pro český trh, začleňuje do svého programu. Je to národní
platforma pro lokální či lokalizovaná česká řešení. Pokud srovnáme velikost
trhu USA a České republiky, ComNet Prague je v tomto regionu stejně důležitý
jako "mateřská výstava" ve Spojených státech.
ComNet bohužel nebývá výstavou, na které by se návštěvníci dozvídali nějaké
převratné novinky. Bude se v tomto ohledu nadcházející ročník od těch
předchozích lišit?
Jak již jsem řekl, úkolem veletrhu ComNet je předvést nové, praktické produkty,
resp. aplikace a řešení pro komunikační potřeby českých podnikatelů. To je to,
co návštěvníci z profesionálních kruhů od veletrhu ComNet očekávají. Samozřejmě
se snažíme dívat se do budoucnosti, ale nikdo v tomto rychle se měnícím
průmyslu nemá křišťálovou kouli, aby odhalil, co nás v oblasti Internetu a
komunikací čeká.
Pokud jde o "produktové novinky", ty jsou nejprve představeny na "světových
veletrzích" jako je např. CeBIT. ComNet se zaměřuje na praktické a obchodní
aspekty těchto nových produktů a řešení.
Co bude, na letošním ComNetu stěžejním tématem?
Chceme představit hmatatelná funkční řešení v rámci naše-ho projektu "ComNet
Solutions Park". Navštěvník, který se o tato řešení a aplikace zajímá, se může
seznámit s interaktivní komunikací a získat praktické rady od specialistů.
ComNet Solutions Park organizujeme ve spolupráci s Dr. Zelendou z Karlovy
univerzity.
Bude mít návštěva ComNetu smysl i pro širší veřejnost, pro fandy výpočetní
techniky?
To záleží na tom, jak definujete "širokou veřejnost". My neškolíme "muže z
ulice". ComNet je ovšem určen jak pro podnikatelskou, tak pro veřejnou
komunitu, ovšem pro tu, kterou bych označil pojmem "široká profesionální
veřejnost"! Abych se opět vrátil ke své předchozí myšlence: budoucnost patří
také malým podnikům se sítěmi ve všech jejich pobočkách a případně také jejich
domácím kancelářím. Takzvaný "fanoušek IT" musí ComNet navštívit, protože je to
jediné místo, kde může "živě" vidět konvergenci výpočetní techniky a
komunikací. Moderní komunikace je nemyslitelná bez počítačů, které výhledově
nahradí telefony.
Jaké technologie a produkty na letošním ComNetu uvidíme?
Vlastně stejné jako loni, ale pokročilejší a tedy atraktivnější pro komerční
uživatele a ostatní profesionální zájemce. To znamená: technologie
Internet/intranet, e--business, síťová řešení, document management řešení,
mobilní/ /bezdrátová komunikace a výpočetní technika, call centra, IP
telefonie, globální komunikace (např. satelit, GSM, ATM), přenos dat po
alternativních sítích (např. po elektrickém vedení), apod.
A koho tedy na ComNetu očekáváte, jaký druh návštěvníků?
V nejširším měřítku: špičkové manažery s rozhodovací pravomocí z oblasti
průmyslu a obchodu, politiky, vědecké pracovníky zástupce z podniků malých a
středních velikostí, specialisty v oblasti IT a samozřejmě také telekomunikační
experty.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0168 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.