Cílem je snížení nákladů na správu

Letos se konal teprve druhý ročník konference FileNet EMEA UserNet. UserNety jsou pravidelné konference pořádané spole


Letos se konal teprve druhý ročník konference FileNet EMEA UserNet. UserNety
jsou pravidelné konference pořádané společností FileNet a jejími partnery.
Všichni pořadatelé na nich pak prezentují vlastní řešení (převážně ECM,
Enterprise Content Management a BPM, Business Process Management). Krátké
představení samotného hlavního pořadatele najdete ve vloženém textu na
následující straně. Letošní UserNet pro EMEA (oblast Evropy, Středního východu
a Asie) FileNet pořádal v Berlíně (minulý ročník byl organizován v Praze) a
zúčastnilo se ho na 1 600 lidí. Tématem byl, jak jinak, fotbal. Organizátoři
vše zabalili do hávu právě probíhajícího mistrovství světa a pojali nadmíru
sportovně. Přejděme však k samotnému průběhu setkání.
Po obligátním úvodu přišlo na řadu načrtnutí budoucnosti FileNetu a jeho
směřování. Zástupci firmy zdůraznili, že je v současnosti jejich jediným
opravdu vážným konkurentem společnost IBM. Nejen proto prý hodlají i nadále
setrvat ve vydatném financování výzkumu a vývoje. Současně totiž poukázali na
stále se rodící konkurenci, která by mohla přijít z velkých východních trhů,
jako je Indie a Čína. Hlavní část celé konference (asi 60 %) byla věnována
techničtějším záležitostem (většinou šlo o tlumočení zkušeností z praxe),
zbytek se pak zabýval praktickými ukázkami a výsledky implementace produktů
FileNetu (jmenovitě především podnikové platformy P8) a jeho partnerů. Novinky
Společnost FileNet na konferenci ohlásila, že s firmou Decru (ta spadá pod
podnik NetApp) pracují na vývoji bezpečnějšího systému pro správu podnikového
obsahu (ECM). Kombinace FileNet platformy P8 a bezpečnostních nástrojů Decru
Datafort by měla umožňovat uživatelsky průhledné šifrování podle kategorie
dokumentů, volitelné bezpečnostní přístupy a bezpečnou správu životního cyklu
pro jakýkoli obsah. Jiné novinky se týkaly zveřejnění dalších detailů o
událostech již ohlášených (například na konferenci AIIM Expo 2006 ve
Filadelfii). Mezi takové se řadí nadcházející verze platformy FileNet P8. V ní
bude provedeno několik změn a vylepšení mířených k lepší podpoře serverů
Integrity od HP. Provoz platformy P8 na Integrity serverech zákazníků umožní
konsolidaci serverů, snížení administrativních nákladů a dosažení lepší
škálovatelnosti i výkonu. Vylepšená verze P8 je ohlášena na letošní podzim.
Kromě nové verze P8 FileNet blíže specifikoval i nové nástroje pro používání s
produkty a technologiemi Microsoft Sharepoint. FileNet nabízí rozsáhlou podporu
Microsoft Windows SharePoint Services a Microsoft SharePoint Portal Serveru
2003, když poskytuje nástroje pro jejich integraci do vlastního ECM řešení v
podnicích s heterogením systémovým prostředím. "FileNet P8 a Microsoft
SharePoint Technologies představují komplementární řešení, která společně
vytvářejí snadno použitelnou ECM infrastrukturu pro správu obsahu," tvrdí
hlavní marketingový ředitel FileNetu Martyn Christian.
FileNet P8
Produkt P8 je podniková platforma, která uživatelům umožňuje zachycení,
ukládání, správu, zabezpečení a zpracování nestrukturovaných informací
(e-maily, dokumenty atd.). Krom toho P8 umožňuje usměrňování a automatizaci
obchodních procesů, přístup a správu k různému obsahu či automatizaci správy
záznamů tak, aby byla v souladu s veškerými ustanoveními. P8 ECM architektura
FileNetu je zkrátka škálovatelným rámcem, který podporuje podniková řešení a
splňuje specifické požadavky pro správu obsahu i procesů. Lze ji integrovat s
již existujícími informačními systémy a vytvářet si tak do jisté míry vlastní
řešení. Praktické uplatnění
Na konferenci také zaznělo několik odkazů na užívání ECM v praxi. Povíme si o
dvou z nich:
Belgické ministerstvo financí je zodpovědné za správu daní a pohledávek více
než deseti milionů lidí. Až do roku 2002 mělo ministerstvo systém rozkouskovaný
po různých oblastech s omezenou průhledností. Samotný fyzický aspekt tvorby a
přenosu záznamů občanů vytvářel jen další problémy, když musel úřad navíc
monitorovat jejich lokaci, stav a podobné záležitosti. Ministerstvo tak stálo
před úkolem zjednodušit a zprůhlednit celý proces správy. Obrátilo se proto na
společnosti FileNet a Getronics. Ty navrhly řešení, které zahrnovalo správu
obsahu, procesní správu a celkovou digitalizaci. Například tím, že úředníci
spisy skenují, se jejich distribuce stala snazší a přehlednější. Podle
statistik nezávislé firmy Thoughtware Worldwide má nové řešení k dnešnímu dni
173% návratnost investic, umožnilo 750% zlepšení ve zpracovávání pohledávek a
minimalizovalo počet dnů potřebných k přeposlání dokumentu z pěti na jeden.
7. června také firma Eurocopter, dodavatel helikoptér pro civilní použití,
oznámila, že hodlá zavést systém FileNetu pro správu podnikového obsahu, aby
zvýšila svou efektivitu a standardizovala své systémy a procesy.
FileNet společnosti Eurocopter poskytne FileNet Kontent Manager, Business
Process Manager a Email Manager pod hlavičkou unifikované platformy FileNet P8.
Za pomoci tohoto softwaru pak Eurocopter bude spravovat svá data i záznamy a
přistupovat k obsahu a obchodním procesům (jak lokálně, tak vzdáleně). Celé
řešení bude implementováno postupně napříč odděleními, od designu přes výrobu
až po podporu zákazníkům.
(pat) 6 0915
FileNetSpolečnost FileNet sídlí v Costa Mesa v Kalifornii. Se svými produkty
obchoduje v 90 zemích světa a firmám nabízí produkty pro správu obsahu a
procesů. Řešení FileNet Enterprise Content Management (ECM) umožňuje zákazníkům
správu obsahu v celé jejich společnosti, automatizaci a nasměrování jejich
podnikových procesů a zajištění propojitelnosti celého spektra informací
potřebných pro chod firmy (podniková a transakční data apod.).
Od založení společnosti v roce 1982 více než 3 800 firem, včetně 80 společností
zařazených na seznamu Fortune Top 100, implementovalo řešení FileNetu pro
správu obsahů a procesů.
Produkty společnosti FileNet patří do skupiny systémů označovaných jako ECM
Enterprise Content Management (správa podnikového obsahu). Tyto systémy slouží
především ke zpracování nestrukturovaných dat (strukturovaná data se naopak
nacházejí v databázích) a realizaci procesů. Popisované výrobky lze použít k
archivaci velkých objemů neskenovaných dokumentů, správě živých dokumentů,
správě procesů, automatizaci, optimalizaci a simulaci procesů, správě webu a
podobně.
Co je BPM a ECM?
BPM Business Process Management čili správa (řízení) obchodních procesů. Jde o
dynamický byznys, kdy se do procesu změn, vyvolaných změnami podnikatelské
prostředí zapojují i zákazníci (či koncoví uživatelé).
ECM Enterprise Content Management čili správa dokumentů a obsahu v podniku. ECM
jsou systémy pro správu nestrukturovaného obsahu (tj. dokumentů, e-mailů
apod.), jež tvoří přes 80 % veškerých dat ve většině firem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.