Čím dál vyšší pokuty

Společnosti v regionu EMEA zaplatily v uplynulém roce více než 4 miliony eur za neoprávněné užívání počítačovýc...


Společnosti v regionu EMEA zaplatily v uplynulém roce více než 4 miliony eur za
neoprávněné užívání počítačových programů. To je zhruba o 10 % více oproti roku
2003. Vyplývá to z výzkumu sdružení BSA. V loňském roce bylo provedeno 1 372
prohlídek v sídlech společností podezřelých z nelegálního užívání softwaru.
Nyní sdružení Bussiness Software Alliance (BSA) podniká právní kroky proti
dalším 1 203 společnostem, kde pravděpodobně dochází k porušování autorských
práv k počítačovým programům.
Nejhorší situace panuje v menších a středních podnicích působících v
kreativních odvětvích, sektoru informačních technologií a služeb, které jsou na
počítačových programech při své každodenní činnosti závislé. Firmy zpravidla
podceňovaly důslednou kontrolu legality softwaru. Vyskytly se také případy, kdy
společnost provedla audit softwarového vybavení, avšak nezajistila nápravu
zjištěných nedostatků. Výše náhrad za nelegální užívání počítačových programů
byla obvykle stanovena na základě závažnosti porušení licenčních podmínek a
ochoty společnosti řešit své problémy v této oblasti. Soudem uložená kompenzace
škody se pohybovala od 10 tisíc až do 300 tisíc eur. Internetové stránky BSA,
kde jsou zdarma k dispozici nástroje pro softwarový audit, navštívilo v roce
2004 více než 1,4 milionu uživatelů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.