Čína tratí na exportu

Oficiální statistiky vypracované čínskou vládou hovoří jasně: Dvě třetiny čínského exportu se dostávají do kř...


Oficiální statistiky vypracované čínskou vládou hovoří jasně: Dvě třetiny
čínského exportu se dostávají do křížku s cizími standardy. To následně
vyúsťuje v souhrnné ztráty, které k dnešnímu dni prý činí již okolo 20 miliard
dolarů. Ministerstvo obchodu zpočátku vybuduje na devatenáct center po celé
zemi, jejichž počet by se měl do roku 2010 téměř zpětinásobit. Čínské podniky
toužící své produkty exportovat budou muset vše nechat prověřit inspekcí v
těchto technologických centrech. Společnosti, které kontrolou neprojdou, potom
ztrácejí své licence pro export.
(pat) 6 0918

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.