Činnost efektivního podniku

V posledních letech společnosti stále více požadují, aby jejich oddělení IT fungovala efektivněji a zároveň se víc...


V posledních letech společnosti stále více požadují, aby jejich oddělení IT
fungovala efektivněji a zároveň se více podílela na vyšší účinnosti podnikání.
Přestože oddělení informačních technologií musejí řešit různé náročné překážky,
mnoho z nich toto zadání úspěšně zvládá. Tyto úspěšně řízené organizace
zjistily, že klíčem k dosažení vyšší účinnosti podnikání je dokonalá integrace
lidí, procesů a systémů v podniku. Podniková integrace začíná zavedením tří
základních podnikatelských pravidel, kterými jsou účinnost, pohotová odezva a
přizpůsobivost. Posouzením těchto tří požadavků a jejich vlivu na
infrastrukturu IT můžeme pochopit, jak úspěšné organizace dosáhly větší
účinnosti podnikových systémů.

Účinnost
Společnosti si už v současné době nemohou dovolit používat podnikové aplikace
izolovaně nebo dokonce propojit nejdůležitější aplikace složitě vytvořenými
mechanismy. Podnikové aplikace musejí fungovat jako součásti vyššího celku jako
automatizované, úplné podnikové procesy, v nichž jsou těsně integrovány
aplikace, data a koncoví uživatelé.
K efektivnímu vytvoření takového celku organizace IT potřebují aplikační
infrastrukturu, která jim umožní sestavovat, měnit a spravovat tyto procesy bez
náročného vývoje vlastních aplikací. Tato infrastruktura musí být natolik
flexibilní, aby vyhovovala široké řadě podnikových procesů, které může vedení
společnosti určit jako klíč k dosažení podnikatelského cíle.

Pohotová odezva
Pro dosažení pohotovější odezvy musí oddělení IT v reálném čase poskytovat
přístup k důležitým informacím a k přehledu o stavu podnikání. Tuto
strategickou potřebu IT však komplikuje řada problémů. Informace se nacházejí
na mnoha různých místech a často jsou dostupné pouze z určitého uživatelského
rozhraní aplikace, takže jejich shromažďování není lehké.
Ke sjednocení informací nestačí pouze nový způsob prezentace informací. Pro
dosažení přístupu k informacím v reálném čase musí být infrastruktura IT
schopna získávat informace z mnoha navzájem nesourodých zdrojů. Zároveň musí
tyto informace udržovat odděleně od prezentačních šablon a logiky podnikových
procesů s cílem jednotně je poskytnout různým uživatelům a aplikacím.

Přizpůsobivost
Společnosti dnes více než kdy předtím potřebují být schopny podle potřeby
průběžně měnit obchodní plány, a tedy i jejich podpůrné procesy, aniž by to
narušilo každodenní provoz nebo vyvolalo nutnost začít znovu od začátku.
Naléhavá potřeba udělat něco okamžitě vedla v mnoha případech k rychlým úpravám
informačních systémů, které jsou ze samé podstaty křehké, neflexibilní a
obtížně se s nimi dále pracuje. Přitom si společnosti nemohou dovolit zastavit
provoz a zavést od základu mnohem flexibilnější infrastrukturu. Musejí udržovat
svou obchodní činnost v chodu a zároveň postupně přepracovávat podnikové
procesy.
Aby tedy firmy dokázaly vyřešit tento paradox, musejí být nové projekty IT
implementovány pomocí platformy aplikační infrastruktury, která jim do budoucna
odstraní technologické bariery, které jsou důvodem drahých a pomalých změn do
informačních systémů. Tímto způsobem mohou postupně vybudovat flexibilní
infrastrukturu bez značných vstupních nákladů a přerušování provozu. Dosáhnou
tím zároveň vyšší krátkodobé návratnosti oproti obvyklým možnostem.

Rychlejší výsledky
Kromě dosažení vyšší produktivity je podniková integrace klíčem k tomu, aby
projekty IT přinášely výsledky a hodnotu rychleji. V posledních letech se
změnilo hodně věcí, ale jedna věc se určitě nezměnila společnosti stále
požadují, aby informační technologie přinášely hodnotu rychle a spolehlivě. Jen
málo oddělení IT v minulosti disponovalo veškerými prostředky a nástroji pro
splnění tohoto požadavku. Nyní, když mohou využívat spolehlivou, na standardech
založenou aplikační infrastrukturu pro optimalizaci procesů, poskytování
přístupu k informacím v reálném čase a udržování kroku s rychlými změnami, je
pro manažery IT mnohem jednodušší realizovat cíle svých společností.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.