Čip pro živé neurony

Vývojáři ze společnosti Infineon Technologies a z Ústavu Maxe Plancka oznámili, že se jim podařilo zkonstruovat nový ...


Vývojáři ze společnosti Infineon Technologies a z Ústavu Maxe Plancka oznámili,
že se jim podařilo zkonstruovat nový čip schopný snímat elektrický signál
vysílaný živými nervovými buňkami.
Zařízení označované v Infineonu jako "Neuro-chip" zřejmě nebude průmyslově
vyráběno a počítá se pouze s několika dodávkami pro specializovaná vědecká
pracoviště. Předpokládá se, že technologie najde využití např. při testování
nových léků, kdy bude možné zkoumat reakce nervových buněk na potenciální
léčivo. Celá technologie byla prozatím vyzkoušena na mozcích slimáků.
Čip, ač speciální svým využitím, je vyroben zcela standardně technologií CMOS.
Jednotlivé senzory čipu jsou přitom od sebe vzdálené 8 mikrometrů, a právě tato
obrovská hustota má představovat hlavní zlepšením oproti stávajícím obdobným
produktům. Velikost neuronu se totiž pohybuje mezi 10 a 50 mikrometry, takže
při přiložení čipu ke zkoumanému vzorku by mělo být možné odečíst signál ze
všech neuronů včetně detailnějších údajů o šíření signálu vodivými vlákny. Čip
je schopen zaznamenat v jediném okamžiku signál odečtený na všech svých více
než 16 000 senzorech, a tak umožnit sledovat časový vývoj nikoliv jen
jednotlivých neuronů, ale i zkoumaného systému jako celku. Senzor se přitom
navíc vyznačuje velkou citlivostí a dokáže detekovat změny vysílaného signálu v
řádu pouhých 100 mikrovoltů.
Podrobnosti lze najít v tiskové zprávě výrobce na adrese http://
www.infineon.com/news/press/302_041e.htm.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.