Čip proti hepatitidě

Nový postup, který umožní rychlou identifikaci viru hepatitidy B a C, vyvinula americká firma LabCorp. Test umožňuje de...


Nový postup, který umožní rychlou identifikaci viru hepatitidy B a C, vyvinula
americká firma LabCorp. Test umožňuje detekovat virus v koncentraci již od
přibližně 5 "kusů" na mililitr analyzovaného roztoku. Na projektu spolupracoval
také Národní genetický ústav v Los Angeles.
Podle našeho partnerského časopisu BioIT World metoda údajně kombinuje párování
nukleotidů na DNA čipu i test, který identifikuje proteinovou "obálku" viru (na
základě komplementarity antigen-protilátka). Lze tedy identifikovat virus
neaktivovaný, kdy je nukleová kyselina ukryta v kapsidě, i vlastní nukleovou
kyselinu působící uvnitř napadené buňky.
Test se uskutečňuje na DNA a proteinovém čipu, které jsou propojeny se skenerem
a vizualizačním softwarem. Konstrukce proteinových čipů je sice oproti DNA
čipům z řady důvodů obtížnější, tato technologie však nevyžaduje izolaci
nukleové kyseliny a k analýze lze použít např. odebranou krev.
Autoři výzkumu uvedli, že ačkoliv využití genetických poznatků ve vlastní
terapii je teprve ve svých počátcích, diagnostika založená na porovnávání
sekvencí DNA již přináší v kombinaci s klasickou léčbou slibné výsledky.
Výroba DNA a proteinových čipů patří k nejrychleji se rozvíjejícím
biotechnologickým oborům. Protože dnešní databáze obsahují informace o stále
větším množství genů a proteinů, analýza čipu často jednoznačně koresponduje s
určitou diagnózou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.