Cisco posílilo svůj hlas

Firma Cisco ohlásila podpis dohody o koupi společnosti LightSpeed International, která se specializuje na technologii přen...


Firma Cisco ohlásila podpis dohody o koupi společnosti LightSpeed
International, která se specializuje na technologii přenosu signalizačních
protokolů pro hlasové služby. Její získání tak zapadá do skládanky aktivit
Cisca, které se v poslední době orientuje právě na přenos hlasu po sítích a
jeho integraci s dalšími typy dat. Hodnota zmíněného kontraktu je téměř 160
milionů dolarů.
Firma LightSpeed se zviditelnila svým produktem TransPath, založeným na vlastní
technologii Any to Any, která je schopna transparentní konverze mezi všemi
nejrozšířenějšími signalizačními protokoly a otvírá tak příležitost nabízet
uživatelům většiny sítí takové služby, které byly dosud dostupné pouze v sítích
privátních prostřednictvím specializovaných protokolů, jakým je např. DPNSS. A
to při zajištění kompatibility se sítěmi ostatními.
Technologie Any to Any zajišťuje křížovou konverzi např. signalizačních
protokolů ISDN, SS7/C7, CAS, DPNSS a dalších. Protokoly, které nejsou
podporovány přímo, lze snadno přidat pomocí specializovaného nástroje a
vlastního jazyka MDL (Message Definition Language).
Principem činnosti uvedené technologie je převod jakéhokoli signalizačního
hlášení z originálního protokolu do tzv. Light Speed Call Modelu a poté do
protokolu cílového. Předpisem pro konverzi je již zmíněný jazyk MDL. Celý
postup je společností LightSpeed patentován.
TransPath je softwarová aplikace schopná běhu na všech běžných platformách.
Cílem vývojářů bylo kromě zabezpečení její základní činnosti též zajištění
všech dalších důležitých funkcí běžných u ostatních síťových elementů, jako
např. podporu vzdálené správy, ošetření alarmů, kontrolu výkonu nebo zajištění
bezpečnosti.
Koupě firmy LightSpeed i s tímto jejím stěžejním produktem bude nepochybně pro
Cisco významným posílením v oblasti přenosu hlasu po všech druzích sítí, stejně
jako pro její snahu o integraci dat, hlasu a videa v sítích WAN.
Ostatně koncem minulého roku ohlásila firma Cisco ukončení první fáze integrace
těchto tří druhů informací, jehož hmatatelným výsledkem byly hlasové moduly pro
routery řady Cisco 3600.
Každý z modulů má 4 analogové hlasové brány, ale v jednom systému pak lze tyto
moduly použít až 3 v jednom zařízení je tedy k dispozici maximálně 12 hlasových
bran. Pro každý kanál je podporována komprese PCM 64 kb/s, ADPCM 32 kb/s nebo
CS-ACELP 8 kb/s včetně faxové demodulace, detekce hlasové aktivity a odstranění
ozvěnového efektu. Přepojování hlasu je podporováno signalizací příslušných
kanálů a detekcí volaného čísla DTMF.
Současně s uvedením zmíněného produktu byla zveřejněna též systémová a
technologická strategie a směry vývoje budoucích produktů, dík kterým budou v
budoucnu moci zákazníci Cisca pohodlně integrovat hlasovou a datovou komunikaci
ve svých sítích a snížit tak své náklady na komunikační služby.
Oznámená strategie zahrnuje přenos hlasu prostřednictvím Frame Relay nebo ATM v
celé výkonové škále až po výkon požadovaný v páteřních sítích.
8 0040 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.