Citrix na pomoc bankám

Především pro představitele finančních institucí připravila společnost Citrix speciální seminář, který se konal ...


Především pro představitele finančních institucí připravila společnost Citrix
speciální seminář, který se konal ve Frankfurtu nad Mohanem.
Banky a pojišťovny, které donedávna představovaly symbol konzervatismu, jsou
nyní v důsledku ekonomické recese a s ní spojeného zostřování konkurenčního
boje nuceny naopak zaujmout pozici průkopníků a novátorů. Investice do
informačních technologií se stávají nezbytností. IT jsou dnes rozhodujícím
faktorem při zavádění nových produktů, které se vyznačují vysokou mírou
kustomizace a jsou klíčové pro zlepšování managementu rizik. Samozřejmě, že IT
jsou alfou i omegou elektronického bankovnictví, které v současnosti
představuje oblast, do níž směřuje nejvíce investic bankovních institucí
(nárůst investic do e-bankingu by měl do roku 2004 představovat téměř 37 %).
Na semináři byly současně představeny nejnovější produkty Citrixu produkt
umožňující poskytování a centralizovanou správu podnikových kritických aplikací
nezávisle na klientu Citrix MetaFrame XP pro Windows a Citrix MetaFrame 1.1 pro
Unix, dále řešení pro aplikační portály Citrix NFuse 1.6 a řešení pro virtuální
privátní sítě Citrix Extranet 2.5.
1 2086 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.