Claris HomePage 3.0: nová verze webového editoru

Poté, co se firma Claris přeměnila na společnost FileMaker, plně se soustřeďující na vývoj populárního databázov


Poté, co se firma Claris přeměnila na společnost FileMaker, plně se
soustřeďující na vývoj populárního databázového produktu FileMaker Pro, přešel
pod křídla nové společnosti
také vizuální webový editor Claris HomePage. Důvod pro
to je prostý: zatím poslední verze Claris HomePage 3.0 totiž umožňuje vytvářet
webové stránky pro přístup k databázím FileMakeru Pro. HomePage 3.0 ovšem
přichází s celou řadou dalších vylepšení, která návrh webových stránek dále
zpříjemňují.
Návrh stránek
Od své první verze nabízí HomePage návrh stránek ve vizuálním modu. O průběžné
generování HTML kódu se program stará sám a na disku jsou tedy stránky uloženy
v ihned použitelné podobě. HomePage navíc nabízí také integrovaný HTML editor,
kde lze přehledně zobrazit (je možné nastavit barevné rozlišení syntaxe),
případně upravovat HTML kód.
Návrh stránky v HomePage se podobá práci v textovém editoru nyní lze dokonce
nastavit i doporučené písmo, případně barvu textu. Prvky stránek tak sice nelze
rozmisťovat na libovolné místo, "tok" stránky je tak přirozenější (zobrazení
stránky není vázáno na přesnou velikost okna). Pokud chcete používat složitější
strukturu stránky, jsou zde k dispozici tabulky, se kterými se pracuje velice
jednoduše (rozměry lze např. měnit přímo tažením myši). Nově přibyla možnost
vložit do pozadí tabulky obrázek, případně obarvit pozadí jednotlivých buněk i
celé tabulky. Zlepšila se také práce s rámci, kdy se obsah jednotlivých rámců
zobrazuje již v editoru.
Kromě textu a obrázků lze do stránek vkládat další vnořené objekty, např.
QuickTime filmy a javové applety. Pokročilejší uživatelé mají možnost přidat do
stránky HTML značky přímo v modu náhledu, vkládat a upravovat lze dokonce i
skripty ve zvoleném jazyce VBScript, JavaScript nebo PerlScript.
Přes práci ve vizuálním modu je k dispozici i zvláštní mod náhledu, ve kterém
fungují odkazy a nyní je přidán také náhled appletů (které ovšem nejsou
funkční). Velice užitečná je zde možnost nastavit velikost okna umožňující
udělat si představu, jak bude stránka vypadat při zobrazení na různě velkých
monitorech. Stisknutím jediného tlačítka můžete také stránku přenést do
zvoleného webového prohlížeče.
Správa stránek
Další novinkou, se kterou přichází HomePage 3.0, je integrovaná správa sad
stránek. HomePage 3.0 zobrazuje obsah složky představující sadu stránek v
samostatném okně, kde je možné stránky přejmenovávat (ale nelze je přesouvat).
Přejmenování se sice neprojeví automaticky v odkazech, k dispozici je ale
kontrola lokálních odkazů, pomocí které lze snadno a rychle všechny přerušené
odkazy opravit. HomePage 3.0 zvládá také konsolidaci souborů do jediné složky,
což se hodí zvláště v případě, kdy jsou grafické soubory rozmístěny po celém
disku. Samozřejmostí je také upload stránek (všech, vybraných, resp. změněných)
na webový server.
Se sadou stránek mohou nyní pracovat i takové funkce, jako jsou zobrazení
statistiky nebo vyhledávání a náhrady. Statistika stránek ukazuje časy nutné
pro nahrání stránek při různých přenosových rychlostech a je tak dobrým
vodítkem pro návrháře rozsáhlejších Webů. Vyhledání a náhrada také funguje přes
více stránek. Vyhledávat a nahrazovat lze sice jen textové vzory, protože je
ale možné zvolit vyhledávání i v HTML kódu stránky, lze tak klidně nahrazovat
třeba i obrázky. V okně správy stránek je také možné nastavovat globální
parametry (jako je obrázek v pozadí nebo barva textu a odkazů) u více stránek
najednou, což přispívá ke snadnému udržení jednotného vzhledu stránek.
Vazba na FileMaker Pro
Jak již bylo zmíněno v úvodu, nový HomePage 3.0 umožňuje vytvářet stránky pro
přístup k databázím FileMakeru Pro. FileMaker Pro 4.0 totiž obsahuje vestavěný
webový server, který je schopen prostřednictvím stránek vytvořených v CDML
publikovat databáze na Webu. CDML (Claris Dynamic Markup Language) je rozšíření
klasického HTML o příkazy umožňující do stránek vkládat objekty pro práci s
databází.
Claris HomePage 3.0 plně podporuje vkládání CDML prvků
ve vizuálním modu. K dispozici
je knihovna všech dostupných CDML prvků s vysvětlením jejich významu; odtud lze
prvky přetahovat přímo do stránek. Ještě snazší je tvorba stránek s použitím
asistenta. V každém případě Claris HomePage 3.0 je zatím jediný editor
podporující CDML a tato jeho vlastnost mezi všemi novinkami rozhodně vyniká
nejvíce, i když použitelnost je omezena pouze na spolupráci s FileMakerem Pro.
Další pomůcky
Aby uživatelé nemuseli vytvářet stránky "od nuly", je k dispozici řada
vzorových stránek, resp. celých sad stránek, které stačí jen doplnit vlastními
údaji a vše je hotovo. HomePage také nabízí rozsáhlé knihovny předem
připravených prvků (obrázků a drobných animací), které lze tažením přímo
umisťovat do vlastních stránek a tím vylepšovat jejich vzhled.
Velice užitečnou novinkou především pro začínající autory jsou asistenti, kteří
uživatele provedou tvorbou sady stránek zvoleného určení (školní stránky,
prezentace, noviny apod.). Oproti vzorovým stránkám vytváří asistent stránky
obsahující specifické údaje (názvy stránek, e-mail apod.) dodané návrhářem. Po
zadání těchto údajů a volbě stylu stránky je vygenerována příslušná sada
stránek, do kterých se už jen doplní vlastní obsah.
Zvláštní pozornost zaslouží asistent pro návrh stránek s vazbou na FileMaker
Pro. Za pomoci tohoto asistenta lze vytvořit stránky pro přístup k databázi i
bez znalosti CDML. Stačí vybrat databázi, se kterou se bude pracovat, zvolit
publikované položky a určit akce, které půjde s daty provádět (vyhledávání,
zobrazení, úpravy záznamů). Asistent vygeneruje stránky, které jsou ihned bez
dalších úprav použitelné pro přístup k vybrané databázi.
Závěr
Claris HomePage 3.0 představuje rozhodně nejvýraznější upgrade od uvedení
tohoto editoru. Jeho základní devizou zůstává snadná tvorba stránek, která je
nyní ještě umocněna použitím asistentů. HomePage 3.0 sice nevyniká podporou
nejnovějších technologií, jako je DHTML nebo CSS, na druhou stranu nabízí
možnost vizuálního návrhu stránek v CDML pro přístup k databázím FileMakeru
Pro. Kromě podpory CDML a asistentů vyniká mezi množstvím nových vlastností
vestavěná správa sad stránek.
Claris HomePage 3.0 je určen pro počítače Macintosh a pro Windows 95/NT.
30denní zkušební verzi je možné stáhnout z webového serveru firmy FileMaker
(http://www.claris.com).
8 1082 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.