Clementine slučuje BA a základy BI

Inovace nutné k tvorbě a implementaci BA (Business Analytics) řešení představují obecně jednodušší proces pro malé...


Inovace nutné k tvorbě a implementaci BA (Business Analytics) řešení
představují obecně jednodušší proces pro malé, specializované vývojářské
skupiny. Proto na nás učinil skutečný dojem fakt, co společnost SPSS dokázala v
oblasti BA nástrojů s nejnovější verzí svého produktu Clementine 8.1 určeného
pro dolování dat.
Clementine 8.1 je citlivě navržený produkt s velmi praktickým uživatelským
rozhraním. BA funkce ani nedegradují dříve implementované schopnosti a ani se
neztrácejí v mohutných funkcích vlastních rodině produktů Clementine určených
pro dolování dat.
Základní pracovní návrh využívá grafické reprezentace vlastního procesního toku
daného analytika. Pracovní postup při dolování dat vyžaduje vytvoření správné
skupiny otázek, identifikujících podsoubor dat v datovém skladu nebo tržišti,
který dané otázky řeší, pročištění a restrukturalizaci dat, jejich nahrání,
iterativní běh až do chvíle, než bude vytvořen prediktivní model, a konečně
uložení výsledku pro opětovné využití.
Clementine nabízí podporu veškerých výše uvedených funkcí s výjimkou úkolů,
který vyžadují čistě lidskou expertizu tedy vytvoření správného souboru dotazů.
Firmy, které již využívají infrastruktury společnosti SPSS, by měly po
Clementine sáhnout bez rozmyšlení; co se týče smíšených platforem, prostředky
nabízené tímto produktem představují velmi dobrou volbu.

Vizualizace
Palety nástrojů se záložkami postupně shromažďují kroky příslušného pracovního
postupu a seskupují je do jednotlivých "uzlů". Uživatel-analytik tyto uzly
přetahuje do pracovního okna a spojuje je do strukturovaných grafických
posloupností, čímž vytváří pracovní toky, v terminologii SPSS nazývané "proudy"
(streams). Větší počet vzájemně propojených proudů poté vytváří projekt.
Clementine zachovává logickou strukturu pro správu těchto pracovních produktů a
nabízí ukládací záložky pro jejich uchovávání a zobrazování. Uživatelé také
mohou využít dříve vytvořených pracovních modulů.
Ve svém nejhutnějším vyjádření se může proud skládat pouze z uzlu datového
zdroje, procesního uzlu a nějakého výsledku buďto modelu, nebo grafického
výstupu. Ve skutečnosti ale budou analytici modely a procedury exportovat do
jednoho z mnoha podporovaných formátů včetně SPSS, SAS a SQL. A tyto nástroje
také využijí k přípravě dat pro uložení zpět do databáze tak, aby práce nebylo
nutné při příštím dolování dat opakovat.
Model diagramu toku prací je velmi praktický, jelikož dodržuje strukturu
standardní pro profesionální analytiky. Navíc palety se záložkami jednotlivých
uzlů jsou organizovány takovým způsobem, že je zkušení profesionální analytici
okamžitě pochopí a rovněž se s nimi rychle seznámí i uživatelé, pro nějž je
provádění analýz jen jedním z řady úkolů.
Záložková organizace proudů, výstupů a modelů přináší také velmi pohodlné
opětovné využití v dalších projektech, případně možnost exportu do C kódu nebo
PMML (Predictive Model Markup Language), což je jazyk založený na bázi XML,
sloužící k definování a sdílení prediktivních modelů mezi odpovídajícími
aplikacemi různých výrobců.
Pracovní struktura je podporována chybovými hlášeními v reálném čase, byť tato
podpora je poněkud nevyrovnaná. Při vytváření struktury uzlů na pracovní ploše
klient Clementine neumožní propojení věcí, které logicky jako posloupnost
propojit nelze, a podá o tom chybové hlášení, které uživatele na tuto
skutečnost upozorní.
Na druhou stranu určitá chybová hlášení, která se při běhu aplikace objeví v
podrobných souborových záznamech sice říkají, že došlo k problému, ale tento
problém dostatečným způsobem nespecifikují tak, abyste mohli zjistit, co jste
udělali nesprávně. Chcete-li to zjistit, budete se muset uchýlit k produktové
dokumentaci Clementine, kterou tvoří výborně provedený manuál a on-line
nápověda s funkcemi pro vyhledávání a indexování.
Přes veškerou eleganci oceňujeme, že SPSS netvrdí ve svých marketingových nebo
jiných materiálech, že tento software bude stejně silným nástrojem i pro
nevyškolený personál. Není tomu tak dokumentace je věcná a vyčerpávající, ale
nesměřuje k tomu, aby uživatele naučila více než jen minimum o statistických
testech a modelování na této platformě. Ideálním uživatelem tohoto softwaru je
zaměstnanec, jehož úkolem je pouze provádění analýz a statistik.

Velké přísliby
Co se týče BA, je možno říci, že SPSS usnadňuje provádění iterativních úloh
díky větší grafické vybavenosti modelů (včetně grafických záložek) a lepší
vizualizaci clusterové grafiky. Uzel pro auditování dat a funkce pro jejich
přetřídění jsou přínosem při rychlejším zpracování údajů, což současně znamená
zevrubnější iterativní analýzu. Nová utilita s názvem Cleo také umožňuje
zobrazení interaktivních modelů na webu.
Záběr platformy Clementine je pro tento produkt velkým přínosem. Solidní
integrace s externími zdroji dat a základní pořizovací cena 2 250 000 Kč činí z
produktu nejvhodnější nástroj pro skupiny analytiků, které tuto platformu plně
zvládnou a využijí.
Přestože se jedná o vyspělý produkt, jeho funkce se dále rozšiřují a posouvají
do oblasti nových technik, jako je například BA. A kromě toho existují celé
řady produktů třetích výrobců, které dále rozšiřují možnosti Clementine; mezi
ně patří třeba Kxen Analytic Framework. Propojení Clementine s podnikovými
zdroji dat a vývojářskými nástroji z tohoto produktu vytvářejí čelní platformu
pro podporu inteligentního rozhodování v ekonomice, jež nedává žádné další
časové rezervy nebo prostor pro přijímání nových zaměstnanců.

Clementine 8.1
+škála funkcí pro BI, BA a dolování dat, vynikající funkce pro export a import
zpřístupňují jiným aplikacím nejen samotné údaje, ale celé rutiny
-některá chybová hlášení jsou nedostatečná
Prodejce: SPSS, www.spss.cz
Cena (bez DPH): od 2 250 000 Kč
Platformy: Klient: Windows Me/XP/2000/2003/ /NT 4.0 (SP6); Server: Windows 2000
(Professional, Advanced Server, NT 4.0 SP6), Sun Solaris, HP-UX 11i, IBM AIX
4.3.3 nebo 5.2, OS/400 (iSeries) V5R2 s OS/400

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.