ClickTracks a HitsLink: Webové statistiky beze stresu

Pokud o serverové virtualizaci přemýšlíte ve smyslu řešení VMware, systém SWSoft Virtuozzo vaše uvažování obrát


Pokud o serverové virtualizaci přemýšlíte ve smyslu řešení VMware, systém
SWSoft Virtuozzo vaše uvažování obrátí naruby. Zatímco VMware virtualizuje a
emuluje hardwarovou vrstvu, Virtuozzo běží na nativním operačním systému v
hostitelském serveru a vytváří tzv. virtuální privátní servery. Strana 22
Workshare zabraňuje úniku citlivých informací
Podíváte-li se podrobněji na nedávné incidenty týkající se porušení bezpečnosti
dat, zjistíte, že mnohé z nich jsou výsledkem prostého faktu, že byla v
dokumentech ponechána metadata například sledování změn nebo jména autorů.
Právě zde se může uplatnit systém Workshare Protect 4.5, který čistí citlivé
informace v dokumentech. Strana 23
Weby jsou důležitým komunikačním kanálem mezi zákazníky, potenciálními klienty
a zaměstnanci, takže není nijak překvapivé, že organizace hodně investují do
toho, aby mohly sledovat, jak jsou jejich weby využívány. Produkty střední
třídy přitom poskytují snadno použitelné analytické nástroje za dostupnou cenu.
Za účelem sledování využití svých webů podniky často obracejí pozornost na
velká jména z oblasti analýzy webu Coremetrics, NetIQ, Omniture nebo
WebSideStory, neboť ta prezentují chování návštěvníka prakticky z jakékoliv
perspektivy. Tato komplexnost může ovšem znamenat hodiny námahy při nastavení a
následném sběru užitečných dat z reportů. Dokonce ještě obtížnější je pak
využití reportů pro odhalení potencionálních podvodů v PPC (Pay-Per-Click)
systémech, označovaných jako click fraud.
Z toho plynoucí frustrace může pootevřít vrátka dvěma schopným, snáze
použitelným a ekonomičtějším analytickým nástrojům, ClickTracks 6.1 a Net
Applications HitsLink.
ClickTracks 6.1 dostupný jako software nasazený přímo ve firmě, nebo jako
hostovaná služba nabízí menší počet reportů než rivalové pro rozsáhlé
implementace i než HitsLink, všechny se však soustřeďují přímo na užitečné
informace, jako jsou tabulky, které ukazují souvislost mezi klíčovými slovy z
vyhledávače a příjmy. Data jsou zobrazena tak, že jsou překryta přes vaši
webovou stránku, takže můžete snadno vidět, jak se uživatelé na webu pohybují.
HitsLink, což je hostovaná služba, poskytuje úplné reporty o provozu na webu.
Statistiky se objevují v tradičním formátu tabulek nebo grafů, přičemž HitsLink
poskytuje výsledky v reálném čase, a to dokonce i pro weby s vysokým provozem.
Co je však nejdůležitější, oba produkty nabízejí specifické funkce, které vám
pomohou identifikovat možný click fraud. Pohled na mapu v systému HitsLink
ukazuje všechna nezbytná data, jako jsou prokliky podle země, čímž zjednodušuje
vypátrání neobvyklých vzorů. Detekce ClickTracks využívá důkladnou statistickou
analýzu a připravuje reporty, jež můžete předložit vašemu PPC poskytovateli.
ClickTracks 6.1
ClickTracks je dostupný v několika variantách včetně střední verze Optimizer
pro realizaci search engine marketingu a verze Pro, již jsme testovali a která
přidává reporting o příjmech, konverzích a výkonu kampaní. Ty jsou k dispozici
buďto ve formě hostované služby, nebo jako licencovaný software. V případě
hostovaného softwaru jsou data o webu firmy sbírána s využitím tagů v
JavaScriptu, umístěných na každé webové stránce; software nasazený přímo ve
firmě analyzuje log soubory serverů. Třetí varianta softwaru, ClickTracks JDC,
používá sběr dat pomocí JavaScriptu. Všechny verze využívají pro interakci s
reporty klientskou aplikaci.
ClickTracks je záměrně jednoduchý. Na počátku naleznete na stránce Start velké
ikony pro výběr reportů a tipy, které vysvětlují, jak aplikaci používat. Tento
vizuální přístup je použit i pro způsob, jakým jsou mnohé z reportů
prezentovány, což pomáhá při interpretaci výsledků.
Podobně jako je tomu u mnoha high-endových produktů, i u ClickTracks zobrazuje
report Navigation exaktní interpretaci vašeho webu překrytou statistikami.
Tento pohled například ukázal, kolik návštěvníků z Googlu kliknulo na určitý
odkaz na naší domovské stránce. V další tabulce jsme mohli vidět zobrazení
cest, jimiž se lidé pohybovali do dalších částí webu. Skutečně užitečnou funkcí
je Time Splits pro sledování efektu změn na webu. S použitím nástroje Site
Archiver, který komprimuje soubory v poměru 10 : 1, jsme zachytili kopii našeho
webu v určitém čase a pak jsme upravili aktuální (živý) design domovské
stránky. Po provedení změny pak ClickTracks ukázal výkonnostní statistiky
starého a nového designu vedle sebe. Jde o velmi kreativní přístup ke
komparativnímu testování, neboť nevyžaduje mít současně v provozu dvě produkční
verze webu.
Nová simulace Robot View je snad nejméně nápadným, nicméně užitečným doplňkem
verze 6.1. Ukazuje, jak váš web vidí vyhledávače, a tak vám pomáhá vypátrat
problémy, jež by jinak nebyly detekovány. Při našich testech jsme byli schopni
najít i takové věci, jako jsou chybějící tagy titulků a chybné meta informace.
Líbila se nám i doprovodná obrazovka, která prezentovala klíčová slova pro
každou stránku; poté, co jsme zjistili, že jsme zvolili špatnou kombinaci
klíčových slov, a text jsme opravili, se naše klasifikace (ranking) ve
vyhledávači zvýšila. Ověřili jsme to pomocí nového reportu, který ukázal
ranking klíčových slov z Googlu, Yahoo a MSN, který přivedl návštěvníky na náš
web.
Kromě toho má ClickTracks předkonfigurované tabulkové reporty pro běžné
statistiky, jako jsou průměrný čas strávený na webu, počet prohlédnutých
stránek na návštěvníka a populární stránky. Nevýhodou tohoto přístupu je, že
nemůžete změnit pořadí třídění nebo jiné formátování reportů kromě rozsahu
časového období.
To ilustruje malý kompromis, který budete muset v případě tohoto řešení
akceptovat. Předkonfigurované reporty jsou rychlé a lze k nim přistupovat
rovněž z prohlížeče. Pro provedení zákaznické analýzy musíte stáhnout data na
svá PC nebo na lokální server pro jejich předzpracování. Soubory jsou výrazně
zkomprimovány v poměru okolo 1 000 : 1, takže čas přenosu nepředstavuje
skutečný problém. Nicméně na pomalejším PC to znamená opoždění analýzy pokaždé,
když je provedena změna reportu, což může být i několik minut, jak plyne z
našeho testování. I tak je ale toto zpoždění nepatrné v porovnání s čekáním na
výsledky přes noc, které je běžné při použití tradičních analyzátorů logů.
Co je však důležité, zákaznická analýza poskytuje mocnou segmentaci
návštěvníků. Pod označením Labeling začnete v ClickTracks u devíti způsobů, jak
se lze na statistiky dívat, například podle výběru návštěvníků ze tří
největších vyhledávačů a jejich navigačních vzorů. Na pokročilé úrovni pak
můžete provádět takřka nekonečnou segmentaci.
Další zajímavý report ukazuje statisticky významné variace včetně referrerů
(které předávají adresu předcházející stránky), vyhledávaných klíčových slov,
vstupních stránek a zemí.
Tento typ analýzy je jádrem funkce pro odhalování click fraud. Software sleduje
všechny součásti určité kampaně, jako jsou sessions s příjmy, počet IP adres,
sessions bez referrerů a průměrná doba strávená na webu. ClickTracks pak tato
data porovnává s ostatními kampaněmi a označí ta, které vyčnívají z mezí.
Nakonec vyhodnotíte čísla a určíte, zda existuje rozumné vysvětlení pro
vyskytující se odchylky. Jestliže je jediným vysvětlením click fraud, vytvoří
software excelovskou tabulku s veškerou evidencí, takže váš PPC poskytovatel
bude mít k dispozici dostatek dat, aby mohl učinit rozhodnutí o navrácení
financí.
ClickTracks poskytuje obdivuhodnou rovnováhu mezi rychlými reporty pro
nezkušené uživatele a analýzou, kterou vyžadují zběhlí obchodníci. Hostovaná
služba a vnitrofiremní verze JDC navíc nabízejí reporting v reálném čase. Velmi
zkušení uživatelé budou možná toužit po větším rozsahu možností reportingu a
zákaznických přístrojových deskách. Zvážíme-li ovšem cíle designu tohoto
produktu tedy získat použitelné výsledky beze zbytečných těžkostí, musíme jej
označit za velmi uspokojivý.
Net Applications HitsLink
V případě řešení HitsLink není třeba instalovat žádný software. Po začlenění
kousku kódu pro sledování do našich webových stránek začala služba okamžitě
generovat statistiky. Tento jednoduchý přístup a rychlost nastavení se
rozšiřují i na analyzování výsledků, které je prováděno pomocí kteréhokoliv
prohlížeče bez jakýchkoliv plug-inů.
Rozhraní HitsLinku je uspořádáno nadmíru dobře, přičemž menu jsou logicky
seskupena podle předmětů, jako Traffic (Provoz) a Campaigns (Kampaně). V jistém
smyslu není na reportech, které jsme našli v každé z oblastí, nic mimořádného.
Například navigační reporty (Navigation Reports) ukazují vstupní a výstupní
stránky spolu s průměrnou dobou, již návštěvníci na každé stránce stráví.
Informace jsou typicky dostupné v tabulkách i v různých typech grafů. Za
pozornost nicméně stojí, jak rychle HitsLink reagoval, když jsme změnili
rozsahy časového rozmezí, třídili odkazy a prováděli celou škálu dalších
uživatelských úprav reportů obvykle to trvalo zlomek sekundy. U jiných produktů
jsme se setkali s tím, že tento typ průzkumu trvá několik minut nebo i déle.
Když jsme srovnávali kvalitu výsledků HitsLinku s analýzou logů, byl HitsLink
přesnější správně počítal cachované stránky, neukazoval výsledky z
vyhledávacích robotů (crawlerů) a poradil si s přesměrováním.
Ačkoliv není nic vyloženě špatného na tom, když jsou k dispozici stovky
reportů, většina uživatelů potřebuje pouze malou podmnožinu z nich. Neměli jsme
problém vybrat pomocí bookmarkingu ty reporty, které nás zajímaly a které se
vždy zobrazily poté, co jsme se ke službě přihlásili. Stejně tak jsme neměli
potíže zkombinovat několik reportů do zákaznického přístrojového panelu.
Vzhledem k tomu, že většina lidí nemůže strávit všechen svůj čas monitorováním
výkonu webu, HitsLink vám pomůže ujistit se, že vám neujdou důležité události.
Jednoduše jsme mohli nastavit varovná hlášení pro situace, kdy bylo dosaženo
určitých úrovní různých parametrů. Kromě toho jsme naplánovali doručování
reportů e-mailem různým lidem. (Reporty mohou být rovněž exportovány do PDF,
Excelu, Wordu a dalších běžných formátů.)
Marketingoví pracovníci by v podobě tohoto řešení měli získat velmi užitečnou
pomůcku. Reporty HitsLinku zaměřené na vyhledávače jsme například využili k
tomu, abychom mohli sledovat doporučení různých enginů. Vedle toho pak
integrace se systémem WordTracker databází termínů, které lidé vyhledávali
umožnila ukázat, jak často na našem webu uživatelé vyhledávali reference. Tato
informace nám pomohla identifikovat klíčová slova, o nichž jsme si předtím
nemysleli, že by se mohla vztahovat k naší organizaci. Výsledkem bylo, že jsme
byli schopni upravit obsah stránky a optimalizovat provoz vyhledávače. Verze
Enterprise, již jsme testovali, rozšiřuje základní optimalizaci pro vyhledávače
o některé funkce pro solidní monitoring kampaní. Takto jsme například k URL
pouze doplnili řetězec jednoduchého dotazu, který indikoval, že se k ní
uživatel dostal z Google AdWord. Podobně můžete sledovat kampaně e-mailového
marketingu, kampaně pomocí klíčových slov v Overture nebo zdroje doporučení
zákazníků.
HitsLink nenabízí sofistikovanou analýzu ROI (návratnosti investic) nebo
konverzí návštěvníka v zákazníka. Poskytované kalkulace jsou ovšem pro mnohé
podniky zapojené do e-commerce postačující a určitě přesahují rámec toho, co
byste dostali v běžné aplikaci střední třídy.
V oblasti detekce click fraud poskytuje HitsLink nezbytné informace, musíte
však manuálně provádět velké množství analýz, abyste zjistili, jestli jde o
skutečný podvod. Líbilo se nám, jakým způsobem byla data sumarizována na
barevně kódované mapě světa. To nám na počátku pomohlo, abychom viděli počet
prokliků podle země. Potom jsme se bez jakékoliv námahy podívali na statistiky
sledující opakující se návštěv přicházející z téže IP adresy, hloubku stránek,
čas strávený na webu a kliknutí v neobvyklých hodinách.
Ačkoliv HitsLink postrádá statistické kalkulace, jaké poskytuje ClickTracks,
jeho přístup k odhalování podvodů typu click fraud je určitě funkční.
Zrealizovali jsme například kampaň pro RFID přes Google AdWord a zaznamenali
jsme větší množství klinutí přicházejících z Detroitu. Při procházení mapy jsme
ihned jednoduše viděli, že vyhledávání prováděla velká společnost vyrábějící
automobilové součástky, která by mohla mít oprávněně zájem zkoumat informace na
toto téma. To nám dalo dostatečné podklady, abychom se domnívali, že nešlo o
podvod.
HitsLink poskytuje rozsáhlý reporting o provozu, informace o search engine
marketingu, sledování konverzí a data pro vyhodnocení potencionálního podvodu v
PPC systému. Nastavení už nemůže být jednodušší a analýza probíhá rychlostí
blesku. Ačkoliv HitsLink postrádá některé high-endové funkce, jako je grafická
analýza konverzí návštěvníka v zákazníka, zvážíme-li všechny aspekty, poskytuje
dobrou použitelnost i hodnotu.
Možnost volby
Analytická řešení jsou tak různorodá jako samotný web. Pro vysokoprofilové
e-commerce weby bychom se patrně raději přiklonili ke specializovaným řešením
od společností Coremetrics nebo Omniture. Ty úplně základní vlastnosti
firemního webu jsou zase dobře pokryty volně dostupnou službou Google
Analytics. Někam uprostřed kde potřebujete sofistikovanější sledování kampaní a
segmentaci návštěvníků bez vysokých nákladů nebo úsilí dobře zapadají HitsLink
nebo ClickTracks. ClickTracks poskytuje výhodu díky click fraud analýze a
existenci jak hostované, tak vnitrofiremní verze, stejně jako důkladnější
analýze kampaní.(wep) 6 0922
HodnoceníReportingAdministraceVýkoJednoduchostPodporaHodnota
Produkt(30 %)(20 %)(20 %)použití (10 %)(10 %)(10 %)CelkemProdejce
ClickTracks 6.18889898,2Atweb Consulting, clicktracks.cz
Net Applications HitsLink7888997,9Net Applications, hitslink.com
Net Applications HitsLink
robustnost, statistiky v reálném čase, rozsah a přehlednost reportů, konverzní
míry PPC kampaní, monitoring událostí, poskytování dat pro odhalení click fraud
absence některých analytických funkcí
Cena*: verze Pro: 9,95 dolaru až 399,99 dolaru měsíčně; Enterprise Edition:
14,95 dolaru až 599,95 dolaru měsíčně
Podporované platformy: hostovaná služba
* Produkt v ČR nemá přímého prodejce, proto je cena uvedena v dolarech.
ClickTracks 6.1
high-endové analytické funkce, vizuální rozhraní, jednoduchost nastavení a
použití, detekce click fraud
lokální zpracování případových informací, menší možnosti přizpůsobení reportů
Cena*: ClickTracks Professional začíná na 3 495 dolarech; ClickTracks JDC
začíná na 13 995 dolarech
Podporované platformy: hostovaná služba s klientským prohlížečem ve Windows;
softwarová verze běží na Windows Serveru
* Prodejce pro ČR uvádí cenu v dolarech.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.