Clintonův poradce hovořil o elektronickém obchodování

Minulý týden proběhl v Lichtenštejnském paláci první z letošních ekonomických seminářů Nadace Bohemiae na téma I...


Minulý týden proběhl v Lichtenštejnském paláci první z letošních ekonomických
seminářů Nadace Bohemiae na téma Internet a elektronické obchodování. Akce se
zůčastnil poradce prezidenta Clintona pro rozvojovou politiku Ira C. Magaziner,
který nedávno dokončil dokument o americké vládní strategii pro podporu
globálního elektronického obchodu na Internetu (The Framework for Global
Elektronic Comm-merce dostupný na http:www.//
whitehouse.gov/WH/New/Commer ce/index-plain.html). Dokument, podepsaný
prezidentem Clintonem, definuje priority americké vnitřní a zahraniční politiky
v oblasti Internetu a elektronické komerce. Po přednášce pana Magazinera se
uskutečnila diskuse, které se zúčastnili vedoucí manažeři předních IT firem.
Obsahem přednášky bylo vysvětlení základních principů, ze kterých vychází
strategie globálního elektronického obchodu:
1.Budování komunikační infrastruktury, která do budoucna zabezpečí masivní
rozvoj Internetu. Jestliže před 3 lety byly k Internetu připojeny 3 mil. lidí,
dnes je to 60 milionů a v roce 2005 se předpokládá 1 miliarda.
2.Podpora rozvoje obchodních aplikací v roce 1997 byl obrat prodeje přes
Internet 3 mld. dolarů, v roce 1998 se očekává 10 mld. dolarů a během příštích
pěti let se očekává obrat elektronických transakcí 300 mld. dolarů.
3.Prudký vzestup objemu prodaného zboží ještě v roce 1995 neexistoval na
Internetu prakticky žádný obchod a dnes se v USA jeho prostřednictvím prodává
20 % knih, 15 % živých květin, 10 % letenek apod.
4.Poskytování služeb prostřednictvím Webu speciální služby, včetně
zdravotnických, prodeje realit, kde si kupující může na svém počítači procházet
virtuálním modelem nabízené nemovitosti atd.
5.Prudký nárůst reklamy a významu Internetu jako marketingového nástroje.
Podle Ira C. Magazinera bude v příštích 25 letech Internet a elektronický
obchod hlavním motorem hospodářského růstu ve světě. Dále zdůraznil, že hlavní
úlohu v rozvoji Internetu musí mít soukromé subjekty, avšak jednotlivé vlády
musí tento proces podporovat při vytváření legálního prostředí a budování
infrastruktury. Protože velmi brzy splyne telefon, televize a Internet do
jednoho integrovaného média, a právě v prvních dvou oblastech existuje silná
vládní regulace, je třeba hledat způsoby, jak ji omezovat. Musí být překonány
překážky nejednotného legislativního prostředí v jednotlivých zemích a utlumeny
snahy o přímou či nepřímou vládní regulaci Internetu. Hlavní důraz by měl být
kladen na problémy ochrany duševního vlastnictví a bezpečnosti Webu. Důležitou
hybnou silou rozvoje Internetu je i snižování telekomunikačních poplatků a
poplatků za připojení k Internetu, což umožní přístup velkého množství
uživatelů k Webu.
Manažeři Českých firem se v diskuzi zaměřili na rozdíly
v situaci mezi ČR a USA, které spočívají především v horší
ekonomické situaci, nedobudo-vané telekomunikační infrastruktuře a v menším
potencionálním trhu. (ram)
8 0227 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.