Člověk musí být trpělivý

Richard Kaucký Pozice: generální ředitel a předseda představenstva Software602 Věk: 40 let Největší úspěch: úsp


Richard Kaucký
Pozice: generální ředitel a předseda představenstva Software602
Věk: 40 let
Největší úspěch: úspěšný vstup Software602 na zahraniční trhy
Největší problém: "že nedokážeme rychle lokalizovat produkty do japonštiny"
Záliby: kulečník, licitovaný mariáš a "hrozně rád se bavím o softwaru, který
píše někdo jiný"
Až se jednou bude psát historie českého IT, čestné místo v ní bude nepochybně
patřit společnosti Software602. Vlastně už dnes je legendou - textový
editor T602 a první vstup české počítačové firmy na veřejný kapitálový trh
bohatě stačily k jejímu vytvoření. Jeden ze zakladatelů, generální ředitel a
předseda představenstva Software602 Richard Kaucký tvrdí, že ho ani ve snu
nenapadlo, že jednou povede firmu a bude prodávat vlastní software. Letos
oslaví Richard Kaucký čtyřicátiny, tedy - jak říká - rozhodující okamžik,
protože život začíná ve čtyřiceti.
Jak jste se vlastně dostal k počítačům?
No těžko. To byla ještě doba temna a první můj computer byl od anglické firmy
Amstrad, 8bitový s třípalcovou mechanikou - přivezl mi ho kamarád, který
vyjížděl za hranice hrát na koncertech. Druhý počítač už jsem si přivezl sám z
Německa v roce 1988. Ještě před hranicemi jsem z něj vyndaval paměti, protože
tenkrát se platila darovací daň z pamětí nad 256 KB nebo tak nějak...
A jak jste se k nim
dostal řekněme duchovně?
Jsem absolventem ČVUT, specializace počítačový návrh telekomunikačních
zařízení. Po škole jsem nějaký čas působil jako programátor elektronických
ústředen v Tesle Karlín, ale to tempo tam nebylo jaksi závratné, takže mě to
záhy přestalo bavit.
A napsali jste textový editor.
My jsme ho s kolegy psali jako soukromníci, ale šířit ho začala před listopadem
602. ZO Svazarmu pod názvem Text602. Takže ten název je takový historický.
Co bylo prvním impulzem k napsání Text602?
Já vlastně nevím. Věděli jsme, že je strašná potíž psát na počítači v češtině a
bylo nám jasné, že český textový editor bude zapotřebí. Samozřejmě, že jsme
čekali nějaký finanční efekt, ale vážně nás ani ve snu nenapadlo, že to budeme
prodávat.
Ale nakonec jste založili firmu.
To už je tak dávno, že už si na to pomalu ani nevzpomínám. Napsali jsme s
kolegy textový editor, pak jsme založili firmu, ta se rozvíjela a příští rok
budeme slavit desáté výročí. Už se moc těším.
To bylo hodně stručné...
Celé to bylo opřené o prodej textového editoru, firma ovšem začala strašně
rychle růst, my jsme vůbec nevěděli kudy kam. Začali jsme vyvíjet produkt Mail
602 a pak se začaly nabalovat další produkty. Došlo k určité diverzifikaci -
vznikla hardwarová divize, konzultační divize a ty se postupně vyčlenily do
samostatných firem. Teď už tři roky konzistentně zůstává náplní činnosti
Software602 vývoj a prodej vlastních technologií.
Vy jste říkal, že vás ani ve snu nenapadlo, že jednou budete své produkty
prodávat. Jaké byly vaše první zkušenosti z podnikatelským prostředím? Jak jste
se s ním vyrovnával?
Já se s ním vyrovnávám dodnes. Na začátku byl problém všechno. Infrastruktura
se budovala velmi postupně. Dnes je situace mnohem příznivější.
Samozřejmě velkou roli hraje, jestli platí rukoudání, nebo zda je zapotřebí
složitých právních vztahů. A i pak může vše zmrznout na tom, že nefungují soudy.
Máte pocit, že v tomto směru se situace lepší?
Nezaznamenávám žádný závratný pokrok. Už půldruhého roku se snažíme v rejstříku
zapsat zaměstnanecké akcie. Chceme je totiž zapsat způsobem ne zcela
standardním, který podle mého názoru nic neřeší, ale způsobem, který lidem
opravdu po určité době přinese benefit. A prostě se nám to nedaří.
Už vlastně legendou je váš vstup na americký trh. Jak to bylo?
Naše americké dobrodružství? Před čtyřmi lety jsme si vyhodnotili, že pokud
chceme prodávat základní technologie, nemůžeme se omezovat na lokální trh. A
největším trhem je anglicky mluvící trh. Posléze nám velmi nahrálo rozšíření
Internetu, ale tenkrát před čtyřmi lety nebyl Internet zdaleka tak jednoznačnou
záležitostí, jakou je dnes.
Když jsme přijali toto rozhodnutí, vyplynula z něho spousta věcí, které bylo
třeba udělat. Souvisely s infrastrukturou, s financemi, s produkty... Bylo to
poměrně náročné rozhodnutí, ale teď se nám to vrací.
Co za spoustu věcí jste museli udělat?
V první řadě sehnat financování. Pak jsme museli rozjet pobočku v USA,
vybudovat Web, infrastrukturu a připravit produkty, které jsou na daném trhu
prodejné. Na základě reakcí trhu pak tyto produkty upravovat tím směrem, který
zákazník chce.
V současné době tedy víme, co anglicky mluvící trh žádá a máme vyladěné
portfolio produktů, které na tento segment trhu směřují. V minulém roce si je
koupili zákazníci ve více než 50 zemích, takže globálnost prostřednictvím
Internetu a globálnost strategie pro anglicky mluvící trhy se nám jednoznačně
vyplatila.
Který segment produktů se prodává v anglicky mluvících zemích?
Začínali jsme s poměrně širokým portfoliem produktů, s produkty, které
připojovaly sítě do Internetu. Postupně se ukázalo, že tyto produkty jsou na
poměry zahraničních trhů složité a museli jsme je zjednodušit.
V současné době zasahujeme segment "Home" sítí. V USA totiž neuvěřitelně roste
počet počítačů v domácnostech, v jedné domácnosti mají lidé několik computerů a
začínají je spojovat mezi sebou. To je obrovský segment trhu, který na rozdíl
od Evropy roste. Naším cílovým segmentem je tedy SOHO a small business - tedy
maximálně 20 počítačů v síti.
Připravujeme lokalizaci našeho marketingového enginu 602Pro PC Suite a
připravujeme také novou verzi Messaging serveru. Dá se tedy říci, že jsme
začali s širokým portfoliem, které jsme zúžili a postupně ho budeme zase
rozšiřovat.
Říkáte, že segment produktů v anglicky mluvících zemích se liší od produktů
prodávaných u nás. Hodně?
Tady je úplně všechno jinak. Segment, který zasahujeme prostřednictvím našeho
webového portálu pro anglické verze, je úplně odlišný od toho, co se prodává
tady. Penetrace domácími počítači v ČR je prachbídná. A počet lidí, kteří mají
dvě PC doma, to už je statisticky poměrně zajímavý jev. Ale rozdíl je i mezi
USA a západní Evropou, tam také není běžné mít víc počítačů v jedné domácnosti.
Já bych se ještě vrátila k financování vašeho "dobytí Ameriky"...
Jenom pro upřesnění - máme v USA pobočku, odkud prodáváme do celého světa. O
žádném "dobytí Ameriky" nemůže být řeč. My jsme zrealizovali IPO, primární
emisi. Jako první v ČR. Na základě takto získaných financí jsme pak mohli
rozjet všechny naše aktivity. Pokud jde o budování značky, povědomí o firmě -
to jsme prováděli standardními prostředky. V první řadě se změnil distribuční
model softwaru. V jistém okamžiku jsme začali naprosto vynechávat distribuční
řetězec. Přešlo se na
on-line dodávky koncovým zákazníkům, v případě složitějších produktů pak
koncovým prodejcům. Druhou změnou byl kompletní přechod na webovou komunikaci.
Tomu se přizpůsobil i marketing - vše probíhá prostřednictvím mail blasterů,
searchovacích enginů atp.
Kdo organizoval vstup kapitálový trh?
Profesionálové, společnost Private Investors. Ta celý ten big beat
zorganizovala.
Vy jste si je vyhledali?
Ne, oni nám dali tuto nabídku a my jsme ji přijali.
Myslíte si, že mají šanci i jiné české počítačové firmy?
Zcela určitě. Samozřejmě netvrdím, že je tady ideální prostředí pro úspěch
firmy v globálním měřítku. Ale otázka, jak jsem jí rozuměl, zněla tak, zda jsou
české firmy schopny se prosadit tím, že realizují opakované prodeje na
zahraničních trzích v oblasti IT. Já říkám, že ano.
Je to velmi složitá otázka, pokud jde o obchodní stránku věci. V České
republice vůbec nefunguje veřejný trh, nefungují tu běžné principy, které se
teď po Spojených státech začínají prosazovat i v západní Evropě - tedy to, že
investice do nových technologií jsou velmi mohutné a nikdo v tom nevidí nic
rizikového. V okamžiku, kdy všechny tyto věci začnou fungovat i u nás, bude pro
české firmy mnohem jednodušší se prosadit. Myslím si ale, že leccos se dá
udělat i za současného stavu a musí se to zkoušet. Nedá se čekat. Musí tady
vzniknout tlak ze strany IT subjektů, musí být vidět, že svou práci dělají
dobře a že mají co nabídnout.
Má v současném globálním podnikatelském světě smysl něco takového, jako je
vlastenectví?
Pro mě je potěchou, a byla to i jedna z věcí, proč jsme "šli do světa", že jsme
schopni uspět i jinde než na tom našem ostrůvku. To je velká satisfakce. Je to
motor a důvod, proč to člověk dělá. Na druhou stranu se nelze ohlížet na to,
jak je firma majetkově strukturovaná. To je jiná věc. Produkty, které naše
firma prodává, dělají čeští lidé - to je podstatné. A jestli za tou firmou
stojí nějaký jiný kapitál - to už je zas jiná píseň.
Rýsuje se podle vás na poli IT nějaký další fenomén, který tento obor ovlivní
stejně jako Internet?
Určitě to bude mobilní komunikace. Je to prakticky jediná oblast, kde, zdá se,
má Evropa určitý náskok oproti USA. Má větší podíl na trhu i větší penetraci.
Mobilní komunikace pronikne do všeho - zdaleka nejen do IT, ale i třeba do
spotřební elektroniky. Myslím, že do tří let se dočkáme velmi zajímavých věcí,
které ovšem teď nikdo nedokáže přesně specifikovat. Stejně, jako si lidé
nedokázali představit, že díky browseru se ten Internet tak rozleze...
Takže se připravujete...
Určitě. Třeba náš nový messagingový systém bude mít přístup prostřednictvím WAP
protokolu a to je jeden z mnoha příkladů. A podle mě je velmi pravděpodobná
úvaha, že se rozběhne e-businessový systém, který bude akceptovat objednávky
prostřednictvím WAP terminálu.
Když tady padlo slovo e-business, co podle vás brání jeho rozšíření u nás?
První bariérou je míra penetrace moderních platebních prostředků mezi
obyvatelstvem (a také míra penetrace domácností osobními počítači) - bavíme-li
se o segmentu business-to-public. Druhou bariérou je neexistence bankovního
zákona, který by chránil spotřebitele - uživatele platební karty. V USA každý
majitel kreditní karty ručí do výše 50 dolarů, zbytek je riziko banky. Navíc
tuzemské banky nevydávají kreditní karty, ale karty debetní...
V poslední době se objevují názory, že akcie internetových firem jsou velice
přeceněny. Jaký je váš názor na to?
Řekněme, že se mi jeví absurdním, aby se valuace firmy, jako je Amazon, blížila
valuaci General Motors, kde je obrovské know-how, vývojové kapacity,
propracovaná logistika... Automobily budou lidé používat i dalších padesát let,
takže není důvod se domnívat, že GM ztratí své zákazníky. Vysoké ceny akcií
reflektují budoucí očekávání v tom smyslu, že internetový segment poroste až do
nebe.
Jak se vás dotýká problematika softwarového pirátství?
Já bych to formuloval následovně: Nijak mě to samozřejmě netěší. Ale jedním z
důvodů, proč jsme vystoupili z BSA, byly prapodivně agresivní praktiky
agentury, které vyvrcholily její internetovou stránkou www.zatepla.cz... Tu
považuji za naprosto skandální a nemohu s tím souhlasit. Myslím si, že doba
udávání už minula.
Co chystáte v nejbližší budoucnosti?
Koncem ledna jsme uvedli na trh zdarma produkt 602Pro PC Suite - jeho
prostřednictvím reagujeme na nový pohled na desktopové technologie, který
přinesla firma Sun. Vypadá to, že této strategii lidé rozumějí, protože 14 dní
po uvedení na trh jsme jenom prostřednictvím Internetu a downloadu, bez
jakýchkoliv cédéček, zaregistrovali přes 10 000 zákazníků. To považujeme za
obrovský úspěch.
Druhá věc, která s tím souvisí, je naplňování hesla: Neplaťte za technologie,
plaťte za jejich užívání. To je princip našeho SQL Serveru, kdy uživatel platí
jen potřebný přístup k serveru. Pokud jde o velké komunikace, tam připravujeme
pro tento rok zásadní upgrade messagingového systému.
Co považujete za svůj největší úspěch?
Určitě to, že se nám podařilo dostat šestsetdvojku do světa. Za tím
pochopitelně nestojím jen já, ale všichni lidé ve firmě. Jsou prostě báječní.
Samozřejmě, že chci, abychom šli dál, aby se firma rozvíjela. Člověk musí být
hlavně trpělivý, postupovat krok za krokem. Pak to jde.
0 1232 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.