Člověk nesmí být modrooký

Firma Tradia se objevila v Praze v roce 1992. O pět let dříve ovšem společnost stejného jména působila ve Švýcarsku ...


Firma Tradia se objevila v Praze v roce 1992. O pět let dříve ovšem společnost
stejného jména působila ve Švýcarsku a již tam se zabývala prodejem
informačního systému Miracle od společnosti Lynx Software Research AG.
Lokalizovaná verze tohoto systému se v Čechách objevila v roce 1994 a na
předloňském Invexu byl poprvé představen Miracle V tedy Miracle "virtuál". Dnes
má Tradia kromě pražského centra i pobočku v Brně, chystá se otevření
pobočky v Ostravě a Bratislavě a v plánu je i expanze do sousedících zemí.
Zakladatele a generálního ředitele firmy Tradia Michala Stepanka jsme se
zeptali:
Proč jste se rozhodli pro systém Miracle?
Musím se trochu vrátit zpátky. Když jsme v roce 1988 začínali ve Švýcarsku,
zabývali jsme se zpočátku distribucí hardwaru a síťových prostředků. Začátkem
90. let jsem ovšem dospěl k názoru, že tento směr nemá budoucnost, protože na
hardwarovém trhu přežijí jen velké firmy. To se nakonec potvrdilo. Proto jsme
se rozhodli orientovat se na softwarová řešení a tehdy jsme "objevili" firmu
Lynx Software Research. Jejich produkt se nám velmi líbil, a navíc to i osobně
dobře klapalo, takže jsme se dohodli na spolupráci.
Čím je Miracle V specifický?
Klasické informační systémy jsou stavěné funkcionálně, modulárně. Takto
orientované systémy se vyznačují tím, že sice neustále zvyšují počet funkcí,
ale chybí jim pružnost ve vztahu k individuálním požadavkům zákazníka. V
Japonsku se koncem 80. let objevila filosofie procesového pohledu na řízení
podniku, což je mimochodem jeden z kamenů úspěchu japonské ekonomiky. Tehdy
udělala firma Lynx základní řez a přestala stavět na starých základech. Na
zelené louce začal vznikat zcela nový informační systém, jehož základní rozdíl
oproti klasickým systémům je v tom, že je plně procesově orientovaný, vychází z
podnikových procesů a poskytuje nástroje na jejich řízení. Je neomezeně pružný.
Podnikové procesy, které chceme zprovoznit, jednoduše nakreslíme nebo upravíme
nabídnuté procesy v referenčním modelu pomocí nástrojů, které se nazývají
Business Process Modeler a Object Oriented Model Studio. Pomocí OO-Model Studio
mohu upravovat a vytvářet veškeré objekty, které v procesu používám datové
třídy, masky, doklady. Disponujeme velice rozsáhlým referenčním modelem, který
obsahuje všechny prvky pro obchodní a výrobní firmy. Dalším mohutným nástrojem
je plně funkční workflow, tzn. že MIRACLE V je plně úkolově řízený. Funguje to
tak, že přiřadíme jednotlivým aktivitám v procesu odpovědné organizační
jednotky týmy nebo jednotlivé lidi. Když se dostane odpovídající proces na tuto
aktivitu, pak odpovědná organizační jednotka dostane hlášení v manažeru úkolů,
že by měla tuto aktivitu vykonat. Jednoduchým kliknutím na tento úkol se
aktivita spustí a proces pokračuje naplánovaným způsobem. Můžeme si představit,
že to funguje jako e--mail. Výhody funkčního workflow jsou jednak bezpapírový
tok dokumentů, zpětná kontrola v reálném čase (zda průběh procesů je optimální)
a hlavně ukazatelé, kde je zlepšovací potenciál v procesech. Právě to umožňuje
podniku dosažení maximální produktivity a konkurenceschopnosti.
Systém je tedy neparametrický?
Ano, systém se neparametrizuje, jen se analyzují procesy a výsledky procesní a
funkční analýzy se porovnají s referenčním modelem a upraví. Jsou určité
parametry, které se mohou definovat, třeba lze charakterizovat různé typy
skladu apod., ale standardně parametry, jak bylo do dneška zvykem, nevyužíváme.
Komu je systém určen?
Především pro střední firmy. Pro nás je nejzajímavější zákazník počínaje 30 až
po několik set uživatelů. V ČR jsme s Miracle V začali v roce 1997 a proto o
svých úspěšných realizacích mluvíme zatím jako o pilotních projektech. V rámci
těchto projektů se provádí i lokalizace systému. Miracle V jsme zaváděli
například v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, vedle toho máme ještě další 3
projekty jeden z nich je velkoobchod, dále vodárenská společnost a třetí je z
oboru chemické výro-by. Takže vidíte, že naše klientela je velmi různorodá, což
svědčí o pružnosti systému MIRACLE V.
Vy jste Švýcar, ale mluvíte výborně česky...
Já jsem byl koncem 60. let, to mi bylo 5, "vyexportován" rodiči do Švýcarska.
Tam jsem absolvoval všechny stupně škol. Studoval jsem podnikohospodářskou
vysokou školu v Curychu a několik semestrů na vysoké technické škole v oboru
metalurgie. Ještě za studií jsem 3 roky pracoval jako vedoucí redaktor
odborných příloh v ekonomických novinách. V roce 1987 jsem založil firmu
Tradia, no a po roce 1989 jsem se rozhodl využít svých znalostí jazyka a
kontaktů a zamířil jsme do Prahy.
V relativně mladém věku jste toho dokázal už hodně, co byste poradil
začínajícímu manažerovi?
Ono je těžké někomu radit. Každý musí získat svoje zkušenosti, protože ony jsou
většinou nepřenosné. Já bych dnes určitě dělal spoustu věcí jinak, ale i ty
negativní zkušenosti byly k něčemu dobré. Posílí vás. Rozhodně je dobré mít
zázemí, rezervu pro případ, že přijde těžká doba a ona vždycky nastane etapa,
kdy člověk musí vydržet. A možná, že se mnou nebudou někteří souhlasit, je to
čistě můj osobní názor, dobré je se nezadlužit. Jde to pak někdy pomaleji, ale
riziko je menší a postup vpřed stálejší.
Prostě člověk nesmí být takový "modrooký", musí mít velkou trpělivost a nebýt
zoufalý, když se zrovna nedaří. Věřím, že se pak vždy dostaví, jak říkáme,
"štěstí pilného".
A když se zrovna nevěnujete firmě, co vás baví?
V minulosti jsem hodně sportoval, bohužel v posledních letech jsem musel
aktivní sport omezit. Hrál jsem tenis, fotbal, lyžoval jsem, měl jsem rád vodní
sporty. Dalším mým zájmem je výpočetní technika, hodně čtu, hlavně odbornou,
manažerskou literaturu. A konečně třetí velkou zálibou je cestování. Mám rád
Asii s její bohatou kulturou, s jejím pohledem na život. Je tam méně násilí...
Děkuji vám za rozhovor.
8 2046 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.