Člověk v centru - Počítače mají sloužit lidem

Futurolog Michael Dertouzos z Massachusetts Institute of Technology (MIT) tvrdí, že budeme-li vyrábět stroje tak, aby slou...


Futurolog Michael Dertouzos z Massachusetts Institute of Technology (MIT)
tvrdí, že budeme-li vyrábět stroje tak, aby sloužily lidem a nikoli naopak,
dojde k úplné transformaci současného způsobu života. Informační revoluce
nesplní naše očekávání, dokud nepřestaneme myslet, jako bychom stále ještě žili
ve věku průmyslové revoluce, říká Dertouzos, ředitel Laboratoře pro Výpočetní
Techniku na MIT. Budoucnost výpočetní techniky podle něj spočívá v tom, že
systémy začnou doopravdy sloužit lidem.
Mluvíte o humanocentrických aspektech výpočetní techniky, které požadují, aby
počítač nebyl jenom pouhým jednotlivým aparátem, ale aby to byl jakýsi prostor,
ve kterém je výpočetní technika všude kolem nás. Jak se tato koncepce liší od
pojmu všepronikajícího (pervasive) počítače?
V souvislosti s vše pronikajícím počítačem na straně jedné a humanocentrickou
výpočetní technikou na straně druhé existuje mnoho nedorozumění a záměn pojmů.
Vše pronikající počítání implikuje spoustu vybavení, kde důraz je kladen na
počítače. Humanocentrické pojetí se naopak soustředí na člověka. V dnešní době
je pro mnoho lidí používání počítačů obtížné. Tím, že se soustředíme na
systémy, v jejichž středu stojí lidská bytost, prohlašujeme, že naším cílem je
sloužit lidem.
Ve vašem modelu využití výpočetní techniky bude interakce člověk-stroj
aktivována lidskou řečí. Proč?
Řeč je pro člověka přirozená, a proto se přímo nabízí její využití.
Humanocentrické systémy se nám tedy musí přizpůsobit. Základní věc, která
odliší humanocentrické systémy od ostatních, spočívá v tom, že počítače nám
budou sloužit.
Co bude zapotřebí, aby komerční vývojáři v oblasti IT přijali za svůj koncept
humanocentrického počítání?
Již k tomu v současnosti dochází. Například firma Microsoft ohlásila Hailstorm
(součást platformy .NET), což má být podle jejich vyjádření počítačové
prostředí, v jehož samém středu je uživatel a společnost Sun vyvíjí konkurenční
platformu ONE.
Říkáte, že také my se budeme muset změnit v našich přístupech a učinit je více
humanocentrické. Co tím míníte?
Vezměte si například e-mail. Pokud s tím něco neuděláme, všichni se v
elektronické poště brzy utopíme. Budeme muset začít s používáním metadat a XML,
aby se k e-mailu připojily nálepky, které budou říkat, co je předmětem zprávy,
takže naše počítače budou moci vybrat nebo odmítnout poštu již ve stadiu, kdy
pošta přichází. To, že jsme všichni navzájem propojeni, nedává nikomu právo
obtěžovat kohokoli svými písemnými výtvory a naopak není tím nikterak
kodifikována naše povinnost na ně odpovídat. E-mail nezmění tisíciletou tradici
lidské společenské interakce.
1 0835 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.