Cluster za malé peníze

Elektronická prodejna na Internetu musí mít otevřeno 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Právě o půlnoci může vstou...


Elektronická prodejna na Internetu musí mít otevřeno 24 hodin denně a sedm dní
v týdnu. Právě o půlnoci může vstoupit bohatý zákazník a udělat nevídanou
tržbu. Třeba má nákupní horečku právě teď v noci. Nebo je ze vzdáleného
časového pásma a má teprve odpoledne. Buď jak buď, vaše prodejna by mu neměla
ukázat obligátní "na stránkách se pracuje", protože by se možná už nikdy
nevrátil. Jak to zařídit?
Jak ladit, zálohovat, konfigurovat systém, na němž prodejna běží, a přitom ji
nevyřadit z provozu? Dnešní trh se neustále vyvíjí, přicházejí nové
technologie, nové výrobky, noví zákazníci s novými požadavky. Ani konkurence
nespí a den za dnem vymýšlí, jak na vás vyzrát. Zkrátka změna situace a
podmínek na trhu je na denním pořádku. Informační systém firmy, která chce být
úspěšná, by měl odrážet změny vnějších podmínek, měl by být nejen výkonný a
spolehlivý, ale i flexibilní a modulárně rozšiřitelný. Jedno z možných řešení
takového informačního systému, přesněji serverové plaftormy pro vaše podnikové
aplikace, se jmenuje UnixWare 7 NonStop Clusters.
Cluster představuje propojení více počítačů, jehož cílem je dosažení vyšší
spolehlivosti a odolnosti proti poruchám, vyššího výkonu a snadnější
rozšiřitelnosti celého systému. Vyšší spolehlivosti je dosaženo tak, že jsou
jednotlivé komponenty systému schopny se vzájemně zálohovat. Úlohy se rozdělí
mezi jednotlivé uzly, čímž se dosáhne optimálního rozložení zátěže, a tedy i
optimálního výkonu. Propojování serverů do clusterů se rozšířilo především na
platformě RISC spolu s proprietárními UNIXy velkých výrobců serverů, jako je
Tandem, Hewlett--Packard, IBM či bývalý Digital Equipment. Cluster se skládá ze
dvou nebo více počítačů tzv. uzlů, z nichž každý může mít jeden nebo více
procesorů.
Cluster na platformě Intel
UnixWare 7 NonStop Clusters je řešení založené na procesorech Intel a operačním
systému SCO UnixWare 7. Záměr, který dal vzniknout popisovanému systému, by se
dal shrnout asi takto: Nabídnout za poloviční cenu dosavadních RISCových
clusterů desetinásobný výkon. Tato zdánlivě marketingová proklamace není tak
docela nesplnitelným snem. Mezi servery s procesory RISC a výkonnými servery
Intel je totiž propastný cenový rozdíl.
Systém vznikl na serverech firmy Compaq. Na konferenci SCO Forum pořádané na
konci srpna v kalifornském Santa Cruz však firma SCO oznámila, že pro NonStop
Clusters certifikovaly svůj hardware i firmy Siemens a Fujitsu (evropská
pobočka). IT manažer tak dostává k dispozici výkon a možnosti běžné jen u
výkonných riscových serverů, ovšem na procesorech Intel. Tento produkt vznikl
ve spolupráci s bývalou firmou Tandem Computers, dnes součástí společnosti
Compaq. Přínosem SCO je systém UnixWare 7, přínosem Tandem Computers je 20 let
zkušeností s počítači a systémy odolnými proti poruchám (tzv. fault tolerant
systems). Systém, z něhož vychází UnixWare 7 NonStop Clusters, má Tandem již ve
třetí verzi a úspěšně ho provozuje už osm let.
24hodinová dostupnost
Typickou aplikací je kromě kritických serverů ve firemních informačních
systémech např. server pro elektronický obchod, tedy třeba elektronická
prodejna z úvodu. Elektronický obchod však není jedinou aplikací podobně je
tomu u serverů obsluhujících telefonní ústředny a systémy spojené s telefonií
(např. účtování hovorů), u systémů zpracovávajících bankovní transakce či u
maloobchodních pokladních systémů. Zkrátka u všech informačních systémů, kde
záleží na spolehlivosti a trvalé dostupnosti a kde každá minuta výpadku znamená
finanční ztráty.
Automatické ladění výkonu
Automatické nebo manuální rozdělování zátěže mezi jednotlivé uzly bude pružně
reagovat na zvýšení intenzity požadavků ze strany zákazníků a zamezí přetížení
jednotlivého uzlu. Pro migraci procesů (úloh) mezi uzly není třeba procesy
restartovat. V případě potřeby je možno připojit ke clusteru další uzly, aniž
by bylo potřeba přerušit práci celého clusteru.
Software automaticky připojí jak nový uzel, tak všechny jeho systémové zdroje,
a přidělí mu příslušný díl "práce". Podobně lze bez přerušení práce systému
manuálně odstavit a poté vypnout jednotlivý uzel. Čas plánovaných servisních
odstávek systému se tak blíží nule. Výkon celého systému stoupá téměř úměrně
počtu uzlů, od dvou do dvanácti uzlů je k dispozici 96,5 % součtu jejich
výkonů. (Zdroj. SPEC benchmark.)
Jeden systém z pohledu správce i aplikace
Na rozdíl od jiných systémů, u nichž je třeba brát při spravování ohled na
počet uzlů a jejich uspořádání, je zmíněný systém vybaven tzv. Single System
Image (SSI). Díky tomu se systém jeví navenek jako jediný výkonný server a
stejně jednoduše může být i spravován. Administrátor může používat stejné
příkazy jako u běžného serveru a celý systém jimi spravovat z jednotné
"konzole". To pochopitelně rapidně snižuje náklady na správu takového systému.
Díky SSI bude na systému UnixWare 7 NonStop Clusters fungovat bez modifikací
většina unixovských aplikací. Chování a plikací může být dále optimalizováno
díky tzv. skriptům. S jejich pomocí administrátor dolaďuje automatickou obsluhu
chybových stavů, především převzetí procesu jiným uzlem při poruše apod.
V případě poruchy, při níž dojde ke ztrátě dat z operační paměti (např. v
průběhu složitějšího databázového dotazu), se proces restartuje na jiném uzlu
znovu od začátku. Výchozí data jsou uložena (a samozřejmě též program) na
pevných discích či diskovém poli, takže zbývá jen zopakovat běh procesu. Ztrácí
se tedy jen operační čas, a nikoli data.
Co se rozšiřitelnosti systému UnixWare 7 NonStop Clusters týče, umožňuje
propojit až 12 procesorů, což je více než ostatní srovnatelná řešení na
platformě Intel. V laboratorních podmínkách společnost SCO testuje systém se 30
uzly každý po 4 procesorech.
Jednotlivé servery se propojují technologií ServerNet nebo FibreChannel. Tím se
minimalizuje úbytek výkonu způsobený komunikací mezi jednotlivými uzly. Všechny
hardwarové i softwarové komponenty jsou zdvojeny, což zjednodušuje převzetí
procesu jiným uzlem při poruše a minimalizuje možnost poruchy celého systému.
9 3250 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.