CNC řídicí systémy FAGOR pro obráběcí stroje

Jednou z firem, která vyrábí řídicí systémy pro různé druhy obráběcích a tvářecích strojů ve čtyřech zákla...


Jednou z firem, která vyrábí řídicí systémy pro různé druhy obráběcích a
tvářecích strojů
ve čtyřech základních řadách, a to za použití nejmodernějších technologií, je
španělská firma FAGOR Automation.
Všechny CNC řídicí systémy firmy FAGOR Automation, jejíž výrobky u nás nabízí
pardubická společnost INTO, umožňují DNC řízení (tedy vytváření a archivaci
obráběcích programů, ovládání CNC a monitorování jeho činnosti pomocí
připojeného počítače PC), archivaci obráběcích programů a systémových tabulek
(nástrojů a posunutí nulového bodu) na externí disketové mechanice FAGOR a
vzájemnou komunikaci v síti FAGOR LAN.
Řídicí systémy řady 100
Jsou to jednoduché řídicí systémy, které se programují v kódu ISO a jsou určeny
především pro aplikace na jednoúčelových obráběcích jednotkách, přestavování
dorazů, různá polohovací a manipulační zařízení atd.
Řídicí systém CNC 101 je určen pro řízení posuvu jedné osy a otáček vřetena.
Umožňuje připojení ručního kola. Je možné řídit také asynchronní motor pomocí
diskrétních signálů.
Systém CNC 101 S je určen pro řízení posuvu jedné osy a otáček vřetena.
Umožňuje připojení ručního kola, JOG panelu (korekci rychlosti, JOG posuvy a
citlivost ruč. kola) s externími tlačítky pro posuvy a vřeteno a DNC komunikaci
s externím PC.
Řídicí systém CNC 102 je určen pro řízení posuvu dvou os v lineární i kruhové
interpolaci (případně jedné osy s ručním kolem) a otáček vřetena. Je možné
řídit také asynchronní motory pomocí diskrétních signálů.
Systém CNC102S je určen pro řízení posuvu dvou os v lineární i kruhové
interpolaci (případně jedné osy s ručním kolem) a otáček vřetena. Rovněž
umožňuje připojení JOG panelu s externími tlačítky pro posuvy a vřeteno a DNC
komunikaci s externím PC.
Řídicí systémy řady 800
Tyto řídicí systémy představují novou generaci systémů, která je zaměřena
především na jednoduchost obsluhy a programování.
Tyto řídicí systémy se programují pomocí speciálních obráběcích cyklů
dialogovým způsobem, při kterém se zadávají parametry cyklu (např.: začátek,
konec, konečný průměr, velikost
třísek, hloubka vrtání, ...). Pro snadné a rychlé vyvolávání mají jednotlivé
cykly přímo na ovládacím panelu odpovídající tlačítka, po jejichž zmačknutí se
na monitoru zobrazí grafická nápověda. Programování je možné také přímo v kódu
ISO.
Tyto řídicí systémy umožňují 3 způsoby ovládání stroje:
lManuální režim pomocí ručních kol a tlačítek na panelu, při kterém pracuje
řídicí systém jako digitální indikace.
lPoloautomatický režim, při kterém je možno automaticky provádět jednotlivé
obráběcí cykly a uložit je do programu.
lPlný automatický režim umožňuje automaticky provádět celý program složený z
jednotlivých obráběcích cyklů nebo program v kódu ISO.
CNC má logickou komunikační kartu se systémovými signály (11 vstupů 24 Vss a 32
výstupů 24 Vss/0,1 A), místo které je možno instalovat integrované PLCI (41
vstupů 24 Vss a 24 výstupů 24 Vss/0,1 A) nebo se může použít externí PLC64.
CNC 800 M je určen pro frézky. Umožňuje řízení posuvu tří os v lineární a
kruhové interpolaci a otáček vřetena. Má integrované pevné frézovací a vrtací
cykly s názornou grafickou nápovědou. Vyrábí se v kompaktním provedení s
monochromatickým 8" monitorem jantarové barvy.
CNC 800 MG navíc umožňuje grafickou 3D simulaci dráhy nástroje.
CNC 800 T/TG je určen pro soustruhy. Umožňuje řízení posuvu dvou os v lineární
a kruhové
interpolaci a otáček vřetena. Má integrované pevné soustružnické cykly rovněž s
názornou grafickou nápovědou. Vyrábí se také v kompaktním provedení s
monochromatickým 8" monitorem nebo v modulárním, skládajícím se z centrální
jednotky, ovládacího panelu a monochromatického 9" monitoru případně barevného
monitoru 14".
Řídicí systémy řady 8025 se programují dialogovým způsobem s grafickou
nápovědou (obsluha je přitom vedena pomocí srozumitelných dotazů a odpovědí)
nebo pomocí kódu ISO.
Editování, test a grafické modelování obráběcích programů je možno provádět
paralelně (současně) s obráběním jiné součásti. Systém umožňuje 3D grafické
zobrazení s možností zvětšení a zmenšení.
Možnosti logické komunikace pomocí systémových signálů nebo PLC jsou stejné
jako u předcházejícího CNC 800. Vyrábí se rovněž v kompaktním provedení s
monochromatickým 8" monitorem.
CNC 8025 M je určen pro frézky, vrtačky a laserové dělicí stroje. Umožňuje
řízení posuvu čtyř os v lineární 3D a kruhové 2D interpolaci, otáček vřetena a
intenzity laserového paprsku (pro laserové řezání). Má integrované pevné
frézovací a vrtací cykly s názornou grafickou nápovědou.
CNC 8025 MG navíc umožňuje grafickou 3D simulaci dráhy nástroje.
CNC 8025 MS umožňuje řízení posuvu pěti os, diskrétní digitalizaci obrobku a má
měřicí cykly.
CNC 8025 T/TG/TS je určen pro soustruhy. Umožňuje řízení posuvu čtyř os v
lineární 3D a kruhové 2D interpolaci a otáček vřetena. Má integrované pevné
soustružnické cykly s názornou grafickou nápovědou.
Typ TG je rozšířen o grafickou simulaci dráhy nástroje a typ TS má C osu a
umožňuje ovládat orientovaný nástroj.
CNC 8025 P/PG/PS je určen pro niblovací a vysekávací stroje. Umožňuje řízení
posuvu čtyř os v lineární 3D a kruhové 2D interpolaci a otáček vřetena. Má
integrované pevné vysekávací a niblovací cykly rovněž s názornou grafickou
nápovědou.
Typ PG umožňuje grafickou simulaci dráhy nástroje a typ PS dovoluje autoindex.
CNC 8025 GP neobsahuje žádné speciální obráběcí cykly. Umožňuje řízení posuvu
čtyř os v lineární 3D a kruhové 2D interpolaci a otáček vřetena. Používá se
např. pro vrtačky, brusky a různá polohovací zařízení atd.
Řídicí systémy řady 8050
Jedná se o 32bitové řídicí systémy s otevřenou architekturou s možností
rozšiřování, generace uživatelských cyklů a tvorby grafických masek. Programují
se dialogovým způsobem s grafickou nápovědou nebo pomocí kódu ISO.
Editování, test a grafické modelování obráběcích programů je možné provádět
současně s obráběním jiné součásti. Tyto řídicí systémy podporují hospodaření s
nářadím se sledováním životnosti nebo počtu nasazení nástroje. Umožňují 3D
grafické zobrazení s možností natáčení, zvětšení a zmenšení nebo 4 rozložené
pohledy současně, případně zobrazení v rovině s hloubkovou simulací.
PLC je integrované na desce osového modulu se 40 vstupy 24 Vss a 24 výstupy 24
Vss/0,1 A a je rozšiřitelné až na 232 vstupů a 120 výstupů přídavnými moduly.
Vyrábí se v modulárním provedení s monochromatickým 9" monitorem, či barevným
monitorem 10" nebo 14".
Řídicí systém CNC 8050 M je určen pro frézky, horizontky a obráběcí centra.
Umožňuje řízení posuvu šesti os v lineární 5D a kruhové 2D interpolaci a otáček
vřetena. Má integrované pevné frézovací a vrtací cykly s názornou grafickou
nápovědou, umožňuje grafickou simulaci dráhy nástroje, měřicí cykly a diskrétní
i spojitou (rychlou) digitalizaci obrobku.
CNC 8050 MC je určen pro frézku a má speciální software přizpůsobený pro
podobný způsob obsluhy stroje jako řídicí systém CNC 800 MG s dokonalejšími
grafickými možnostmi. Umožňuje jednoduše přepínat obsluhu stroje mezi "cyklem"
a plným CNC ovládáním.
Systém CNC 8050 T slouží pro soustruhy a soustružnická centra s jednou nebo
dvěma revolverovými hlavami. Umožňuje řízení posuvu šesti os v lineární 5D a
kruhové 2D interpolaci a otáček vřetena. Má integrované soustružnické cykly s
názornou grafickou nápovědou, umožňuje grafickou simulaci dráhy nástroje, má C
osu a dovoluje ovládat orientovaný nástroj.
Řídicí systém CNC 8050 TC je určen pro soustruhy a má speciální software
přizpůsobený pro podobný způsob obsluhy stroje jako řídicí systém CNC 800 T s
dokonalejšími grafickými možnostmi. Umožňuje jednoduše přepínat obsluhu stroje
mezi "cyklus" a plným CNC ovládáním.
Systém CNC 8050 GP neobsahuje žádné speciální obráběcí cykly. Umožňuje řízení
posuvu až šesti os v lineární 5D a kruhové 2D interpolaci a otáček vřetena.
Používá se např. pro vrtačky, brusky, laserové dělicí stroje, ozubárenské
frézky a různá polohovací zařízení atd.
Programovatelný logický automat PLC 64 umožňuje program s délkou 2 000 bloků.
Má 64 vstupů 24 Vss (prvních 8 vstupů je rychlých) a 32 výstupy 24 Vss/2 A
(maximálně 4 A v osmici). Může pracovat samostatně nebo komunikovat s jinými
přístroji firmy FAGOR (CNC a PLC) zapojenými do sítě FAGOR LAN přes sériové
rozhraní RS 485. Při této komunikaci umí externí PLC64 adresovat CNC systémové
vstupy a výstupy, případně vstupy a výstupy integrovaného PLC I nebo jiného
externího PLC 64.(jam)
8 2016 /jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.