Co bude zajímat firmy za 15 let?

Dnes si téma budoucnosti zúžíme na jednotlivé firmy. Opět budeme vycházet ze studie EIU nazvané Foresight 2020, která...


Dnes si téma budoucnosti zúžíme na jednotlivé firmy. Opět budeme vycházet ze
studie EIU nazvané Foresight 2020, která vyšla v březnu tohoto roku.

V rámci výzkumu, který podporovala společnost Cisco, bylo osloveno 1 656
pracovníků ze 100 zemí. Třetinu oslovených tvořili výkonní ředitelé, druhou
třetinu další ředitelé a členové představenstev. Ve více než v jedné třetině
zastupovali firmy s ročním obratem vyšším než 1 miliarda dolarů.

Zvyšování produktivity
Snaha o růst produktivity je stálicí na podnikatelském nebi. Zabývá se jí v
podstatě každý a změny jsou vidět především v přístupech, metodách a
nástrojích. Podíváme-li se na výsledky průzkumu, tak v budoucnu by měly hrát
hlavní roli dva přístupy: jednak je to budování efektivnějších organizačních
struktur (53 % respondentů) a jednak zvyšování kvality komunikace (52 %). Zcela
logicky se v závěsu drží zlepšování integrace dat a informačních a
komunikačních technologií (49 %) vždyť technologie jsou v zákulisí téměř všech
firemních činností. Stále s vysokým podílem (47 %) následuje automatizace
procesů. Opět logicky navazuje zlepšování pracovních dovedností a schopností
zaměstnanců beze zvyšování kvality lidí zkrátka produktivita roste špatně.
Vzhledem k obecným trendům poněkud překvapí pouhých 25 %, které získal
outsourcing. Ale možná je to i tak hodně, protože na ostatní přístupy zbyla
pouhá 4 % odpovědí.

Prodej a nákup
Základem většiny podnikatelských procesů je nákup a prodej. Podle Davida Noa,
viceprezidenta pro marketing a prodej velké americké logistické společnosti APL
Logistics, se bude prodej podle strategické hodnoty zákazníků dělit na dva typy
procesů: pro zákazníky upřednostňující nízké ceny půjde o technologický proces,
pro ty ostatní bude určen proces vztahů (relationship). V prvním případě budou
využívána k prodeji a poskytování služeb elektronická média, která budou
sledovat jejich nákupní historii. Používat se budou nástroje pro dolování dat a
aplikace CRM. Pro vysoce hodnotné zákazníky jsou také určeny personalizované
služby, například konzultace. Navíc budou potřeba takové softwarové nástroje,
se kterými bude možné jednotlivé skupiny zákazníků identifikovat, a to včetně
jejich možných přestupů mezi kategoriemi.

Dodavatelský řetězec
I vztahy v rámci dodavatelského řetězce budou mnohem užší. Nakupující budou
rozlišovat mezi "strategickými" a "taktickými" dodavateli. S těmi strategickými
budou budovat velmi úzká osobní i technologická propojení, zatímco k taktickým
povedou sofistikované "neuronové sítě", na kterých se bude nakupovat
prostřednictvím inteligentních elektronických agentů pro levné nákupy. Vztahy s
dodavateli komodit nebo nestrategického zboží se budou řešit outsourcingem,
offshoringem nebo automatizovanými nákupními procesy. Řídícím znakem bude
úroveň vzájemné komunikace. Nakupující budou čekávat od dodavatelů, že budou
přinášet inovace a sami se budou snažit úroveň komunikace zlepšovat.

Technologická podpora
V následujících 15 letech by se IT oddělení měla zaměřit na podporu znalostních
pracovníků, což většinou znamená rozšiřování základní IT infrastruktury ve
firmách. Práce znalostních pracovníků se vyznačuje tím, že nejde snadno
automatizovat, jelikož zahrnuje kreativní přístupy, inovace a rozhodování.
Nejde o rutinní činnosti a tomu se musejí přizpůsobit i nástroje. Technologie
pro podporu tohoto typu práce se soustřeďují do tří oblastí: nové nástroje pro
komunikaci a spolupráci, nové způsoby ukládání, třídění a zpracování
nestrukturovaných dat a nástroje pro podporu rozhodování. S trochou nadsázky se
dá říct, že IT dodavatelé prozatím nabídli znalostním pracovníkům jako nástroj
jenom e-mail. Sice výkonný a velmi flexibilní, ale nedostačující, a to
především pro práci v týmech.


Trendy ve firmách
Automatizace a zlepšování procesů budou stále v centru zájmu mnoha firem.
Nicméně hon na konkurenční výhody se bude stále více zaměřovat na zvyšování
produktivity a výkonu znalostních pracovníků.
Specializace bude trendem na úrovni firem a v rámci jejich organizační
struktury. I jednotlivá odvětví se budou ve svém zaměření víc polarizovat. Bude
sílit snaha outsourcovat většinu nezákladních procesů do firem, kde bude záruka
efektivnějšího provádění zadaných činností. I nadále bude v kurzu offshoring.
Produkty i služby budou více personalizované.
Spolupráce uvnitř i vně společností se bude rozšiřovat a prohlubovat s tím, jak
se budou vytvářet týmy pracovníků napříč funkčním zařazením, zeměmi i regiony,
a s tím, jak se bude zintenzivňovat spolupráce s dodavateli i zákazníky.
Schopnost komunikovat, spolupracovat a navazovat a udržovat vztahy bude
maximálně ceněná.
Technologie budou hrát velmi důležitou úlohu, jelikož poskytnou odpovídající
nástroje znalostním pracovníkům, stejně jako bez nich nebude možná spolupráce.
Proto budou velmi ceněny nástroje pro komunikaci a spolupráci, nové postupy pro
ukládání a třídění nestrukturovaných dat i nástroje podporující rozhodování.
Organizace ve firmách bude plošší a méně hierarchická. Zaměstnanci většinou
budou samostatnější, bude jim dán vlastní prostor pro rozhodování a budou se
aktivněji podílet na firemním plánování.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.