Co chtějí uživatelé od serverů

Výkon, spolehlivost a možnosti virtualizace zaujímají přední místa v žebříčku požadavků na vlastnosti, které už...


Výkon, spolehlivost a možnosti virtualizace zaujímají přední místa v žebříčku
požadavků na vlastnosti, které uživatelé očekávají od moderních serverů. Navíc
ale chtějí dosáhnout i zjednodušení správy zdrojů v prostředí firemní
infrastruktury.
"Jednoduše řečeno potřebuji mít kontrolu nade vším, odkudkoliv a bez ohledu na
prostředky spojení," říká James Barry, CIO v One United Bank. Zde si uvedeme
přehled nejčastějších požadavků, který byl sestaven na základě diskusí s
vedoucími IT oddělení či firemními správci.
1. Standardní architektura: Firmy hledají co možná nejjednodušší a nákladově
efektivní cesty pro nasazování serverů bez komplikací způsobených integrací se
stávajícími systémy či nutností dodatečných školení. To lze zajistit především
důslednou standardizací. "Vždy chci po dodavatelích ,běžný server. Nestojím o
speciální odlišnou funkcionalitu, ale pouze o spolehlivost a nízké náklady
výkon je specifikován předem," tvrdí Ulrich Seif, CIO společnosti National
Semiconductor.
2. Možnosti distribuovaného computingu: Uživatelé se dnes zdráhají investovat
do příliš mnoha hardwarových zařízení při ne zcela optimálním využití
infrastruktury. Chtějí mít možnost za běhu sdílet zdroje, spravovat skupiny
serverů a provozovat aplikace při nejvyšším dosažitelném výkonu. "Servery by
měly být orientovány stále více na architekturu podobnou koncepci označované
blade a stejně tak by mělo být možné slučovat všechny jednotky blade do
jediného systému," říká Barry. "Pokud používám např. 2procesorové blady, chci
pak vytvořit systém se 2, 4, 8, 16, 32 či 128 procesory a operačním systémem,
který je virtualizován přes všechny blady." Za tímto účelem by servery měly
podporovat technologie jako např. InfiniBand, vysokorychlostní přepínací I/O
architektury atd. "Datové centrum pak nebude ničím jiným než sítí výpočetních,
storage a síťových zdrojů," říká.
3. Virtualizace: Stále více firem se na virtualizaci dívá jako na způsob
konsolidace serverů, i když někteří podotýkají, že operační systémy pro stále
častěji využívanou platformu Intel ještě nejsou dostatečně vyspělé, pokud jde o
ovládání virtualizovaných zdrojů. Např. firma W. L. Gore & Associates uvažuje o
řešení problému virtualizace intelovských strojů pomocí systému VMWare.
"Schopnost alokace zdrojů pak zjednodušuje mnohé problémy s dostupností,
kabeláží i napájením, stejně tak jako může zefektivnit uspořádání a testování
celého prostředí," říká Richard Sun, síťový inženýr ve zmíněné firmě.
4. Clustering: Mezi mnohými profesionály je rozšířen názor, že clustering s
sebou přináší zvýšení spolehlivosti, nicméně s jeho pomocí lze dosáhnout také
efektivní distribuce zatížení serverů a zlepšení výkonu. Nižší náklady a větší
škálovatelnost jsou pak hlavními důvody, proč dnes uživatelé raději propojují
standardní servery do clusterů namísto provozování drahých proprietárních
strojů. "Dosud docházelo spíše k pomalému přechodu k tomuto přístupu, ale s
tím, jak související technologie dozrávají a spějí k vyšší míře standardizace,
lze očekávat dramatický nárůst použití menších clusterů," tvrdí Scott Mastre,
serverový inženýr firmy Wells Fargo Trust Operations. "Použití menších serverů
vyhovujících průmyslovým standardům a nástrojů pro clustering založených na
běžných síťových operačních systémech (např. Windows 2000 či NetWare 6) nám
poskytuje pro naše potřeby ideální možnosti ve srovnání s high-endovými, spíše
proprietárními stroji, alespoň pokud jde o náklady na vybavení."
5. Dynamická správa zdrojů: V souvislosti s myšlenkami spojenými s clusteringem
a virtualizací uvažují uživatelé také o možnostech dynamické správy serverů
jako jediného systému i o přidávání či odebírání zdrojů (výpočetního výkonu či
paměti) za běhu.
6. 64bitový computing: Migrace k vyššímu výpočetnímu potenciálu, který skýtají
64bitové procesory, je stále ještě pomalá, mnozí z uživatelů totiž tvrdí, že
jejich současné požadavky splňují 32bitové servery. Ti, kteří možností
64bitových systémů chtějí využít, zase říkají, že by uvítali vyšší variabilitu
v nabídce 64bitových platforem. "Dostupnost 64bitového computingu na platformě
x86 nám umožní jednodušší migraci," říká Seif. "Budeme tedy zvažovat nasazení
32/64bitových procesorů firmy AMD ovšem za předpokladu, že přední dodavatelé
serverů nabídnou standardní řešení na nich postavená."
7. Vyšší pružnost: Uživatelé věnují stále větší pozornost serverům poskytujícím
vyšší pružnost u funkcí failover a redundance. Např. Barry tvrdí, že i samotné
servery by měly redundanci zajišťovat. "Ideální by bylo, kdyby server obsahoval
redundantní řešení a nikdy nedošlo k jeho výpadku. To by znamenalo, že by mohlo
dojít k selhání určité komponenty a server i operační systém by byly schopny se
takové situaci přizpůsobit i za cenu snížené kapacity. Současné technologie
serverů to umožňují pouze po rebootu a každý clusterový systém mívá alespoň
jeden scénář, kde řešení nefunguje nebo je příliš komplexní."
8. Hardware třetích stran: Servery pracují v (často heterogenním) síťovém
prostředí, v němž se lze jen těžko vyhnout použití hardwarových komponent
výrobců třetích stran pro jejich propojení, ať už mezi sebou nebo s jinými
systémy. Proto uživatelé vyžadují lepší podporu pro různé typy zařízení, které
se servery spolupracují.
9. Nižší spotřeba energie: Konsolidace, optimalizace pro rackové skříně či
nasazování blade serverů s sebou přinášejí riziko přehřívání a plýtvání
energií. Proto není možné problematiku spotřeby opomíjet. Jeff Wenger, CTO
firmy Tax Technologies, říká: "Dříve, než je možné úspěšně použít blade servery
nebo jiné systémy s vysokou hustotou, je třeba dobře zvážit řešení tohoto
problému. Právě redukce spotřeby zde může přispět k podstatnému snížení
nákladů."
10. Standardní specifikace pro správu: Uživatelé po výrobcích chtějí, aby
adoptovali standardní specifikace pro správu serverů, jako jsou např.
Intelligent Platform Management Interface (IPMI), díky nimž je možné spravovat
fyzické komponenty heterogenních serverových systémů. "National provozuje
rozsáhlé clustery s disky, které jsou automaticky zrcadleny, jakmile dojde k
výměně serveru v clusteru," říká Seif. "Hledáme proto jednotné řešení, nikoliv
funkční diferenciaci. Mezi jednotné funkce, jejichž adopci považujeme za
potřebnou, můžeme zařadit např. IPMI, Baseboard Management Controller a
miniBaseboard Management Controller pro zajištění lepší diagnostiky a
zdokonalení možností správy."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.