Co dělat, když mám zavirovaný počítač

Titulek tohoto článku přesně nevystihuje jeho obsah o viry byste se totiž měli zajímat ještě před tím, než svůj p...


Titulek tohoto článku přesně nevystihuje jeho obsah o viry byste se totiž měli
zajímat ještě před tím, než svůj počítač zapnete. Počítačový vir se k vám může
dostat vlastně s libovolným souborem, na každé disketě, atd. Na druhou stranu
ne každé čtení zavirované diskety vede nutně k zavirování počítače. Není vhodné
si říkat, že mě se nemůže nic stát, stejně jako svoji úzkostlivost před viry
přehánět. Jako v jiných oblastech života, je nutné najít pomyslnou zlatou
střední cestu.
Obranu proti virům lze rozdělit do několika základních skupin, z nichž
nejdůležitější je podle mého prevence.
Preventivní opatření
Předně si musíme uvědomit, že počítač "neonemocní" jen tak, sám od sebe. Vir se
do něj dostane z diskety, CD-ROMu, počítačové sítě (zde mám na mysli jak
Internet, tak i síť lokální).
Poměrně nebezpečné v tomto směru mohou být disky CD-ROM nelze na ně zapisovat a
nejde tak měnit jejich obsah. Pokud je na cédéčku vylisován vir, buď je lepší
ho rovnou vyhodit, nebo (když se bez jeho obsahu nemůžeme obejít) si zjistit,
jak daný virus pracuje a nedat mu příležitost se projevit.
Preventivní opatření by se dala shrnout do několika bodů:
lnastavení BIOSu,
lpříprava "odvirovací" diskety,
lkontrola vstupů,
lzálohování,
lpravidelná kontrola počítače.
Nastavení startovacího disku v BIOSu počítače je účinné zejména proti virům,
které se šíří na systémových oblastech disket. Při startu počítače vstoupíte
(stisknutím klávesy "Del", "F1", nebo jiné) do nastavení BIOSu, vyhledáte
položku Boot Option a změníte ji z obvyklého "First A:, then C:" na "C: Only"
(přesné označení a vstup do nastavení BIOSu se u různých počítačů liší
podrobnosti byste měli najít v manuálu počítače). Pokud potřebujete počítač
nastartovat z diskety, stejnou cestou si BIOS nastavíte zpět.
Dalším krokem je vytvoření startovací diskety. Musí na ni být základ operačního
systému (např. u Windows 95 máte možnost vyvořit startovací disketu při
instalaci systému) a nahrajete na ni svůj antivirus u některých dostanete tuto
"čisticí" disketu již připravenou. Tuto disketu ihned po vytvoření zamkněte
proti zápisu, aby se na ni případný virus nemohl přenést.
Pak byste si měli zálohovat všechny programy, které potřebujete ke své práci.
Jestliže máte instalační cédéčka, jste za vodou; diskety doporučuji zkopírovat
na zapisovatelná CD, neboť ty vám umožní rychlou obnovu systému (a to nejen při
virovém napadení).
Další kroky již musíte dělat pravidelně. Určitě se vyplatí pravidelně svá data
zálohovat, příp. je mít uloženy na dvou místech. Záleží jen na vás, jak si
svých dat vážíte a jakou technologii zálohování (a také jeho frekvenci)
zvolíte. Velké firmy např. pásky s daty svých serverů ukládají na několika
místech. Jistě není nutné hned kupovat streamer, pro menší objemy dat postačí
nějaká jednotka výměnných disků.
Při práci s cizími disketami je optimální, když ji v počítači máte co nejkratší
dobu prostě si stáhnete ty soubory, které potřebujete, a disketu (či jiné
médium) co nejrychleji z počítače vyndáte. Také je vhodné zkontrolovat každý
soubor, který si stáhnete z Internetu, nebo který vám někdo pošle. Pokud
zjistíte, že daný soubor obsahuje virus, je lepší jej odložit na disketu,
počítač restartovat ze startovací diskety a prověřit jej.
Sledování chování počítače
Chování počítače (pokud neinstalujete nový program či update systému) by se
nemělo nijak měnit. Jakmile se práce počítače např. výrazně zpomalí, resp. se
sníží jeho stabilita, může ale také nemusí se jednat o napadení virem
(neznamená to ale, že se virus musí projevit jen a pouze těmito způsoby).
Jednak můžete mít defragmentovaný disk (a hlavičky pevného disku pak shánějí
soubor po celém disku), jednak můžete mít otevřeno mnoho souborů (a obsah
operační paměti je často odkládán na disk), a konečně máte malý odkládací
prostor na pevném disku počítače. Podle mých zkušeností se z více než 90 % vždy
jednalo o jiný problém než virový. Přesto ale doporučuji např. před
defragmentací disku provést antivirovou kontrolu.
Virus v počítači
Jestliže máte virus v počítači, více než kdy jindy platí neztrácet hlavu a
zachovat klid. Obvykle první reakce (např. vypnutí počítače) může napáchat víc
škody než užitku.
Předně: z počítače odstraníme všechna výměnná média. Vezmeme si startovací
disketu, zkontrolujeme, zda je chráněna proti zápisu a restartujeme počítač z
této diskety. Po startu systému spustíme z diskety antivirový program a podle
návodu k němu odstraníme virus. Je dobré si přitom uvědomit, že:
lformátování pevného disku je z hlediska odstranění viru zbytečné (a někdy
dokonce neúčinné),
lněkteré soubory mohou být nenávratně ztraceny, pokud je nemáte zálohovány.
Více se můžete dozvědět v popisu jednotlivých druhů virů a způsobech jejich
odstraňování.
Poté počítač ještě jednou zkontrolujeme a pokud je již počítač čistý, můžeme
začít odstraňovat škody.
Většinou zjistíte, že rozsah způsobených škod je poměrně malý vždyť přece data
pravidelně zálohujete. Pokud ale virus části některých dokumentů či programů
přepsal, je nutné použít jejich záložní kopie. Před tím, než se vrhnete na
obnovování obsahu disku, je nutné zkontrolovat všechny diskety (CD-ROMy,
výměnná média...), jestli nejsou zavirovány také.
A po obnovení původního stavu (ještě lépe během něj, neboť tohle chvíli
potrvá;-), dejte vědět všem, se kterými jste v "datovém" styku, aby si
zkontrolovali své počítače. Neboť, řečeno s klasikem, ty potvory vám vlezou
všude, a strašně rychle se množí.
8 0198 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.